Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 668 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Next >>

2020
1 Larsen, Øivind.
Bygger vi for en "psykt bra by"?. Journalen 2020 (1) p. 14-15
UiO Untitled
 
2 Larsen, Øivind.
Contagious disease and visual representations. The Nordic Psychiatrist 2020 (1) p. 34-37
UiO Untitled
 
3 Larsen, Øivind.
Oslo - en "psykt bra by"?. Michael 2020 ;Volume 17.(2) p. 536-
UiO Untitled
 
4 Larsen, Øivind.
Oslo - og byens helse. Michael 2020 ;Volume 17.(2) p. 447-452
UiO Untitled
 
2019
5 Larsen, Øivind.
Det norske medicinske Selskab - aktør og arena. Michael 2019 ;Volume 16.(4) p. 351-425
UiO Untitled
 
6 Larsen, Øivind.
Kontekstkompetanse. Michael 2019 ;Volume 16.(3) p. 267-269
UiO Untitled
 
7 Larsen, Øivind.
Michael Skjelderup 250 år. Michael 2019 ;Volume 16.(3) p. 340-
UiO Untitled
 
8 Larsen, Øivind.
Samfunnsmedisinsk samling i Levanger. Michael 2019 ;Volume 16.(3) p. 321-333
UiO Untitled
 
9 Larsen, Øivind; Nylenna, Magne.
Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik?. Michael 2019 ;Volume 16.(1) p. 53-163
UiO Untitled
 
10 Larsen, Øivind; Nylenna, Magne.
Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael 2019 ;Volume 16.(1) p. 7-9
FHI UiO Untitled
 
11 Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar; Nylenna, Magne.
Helsefremmende stedsplanlegging. Michael 2019 Suppl. 23 p. 33-40
FHI UiO Untitled
 
12 Nylenna, Magne; Larsen, Øivind.
Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael 2019 ;Volume 16.(1) p. 36-52
FHI UiO Untitled
 
13 Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Ridderstrøm, Gunnar.
Helsefremmende stedsplanlegging. Michael 2019 ;Volume 16. Suppl. 23 p. 33-40
FHI UiO NMBU Untitled
 
2018
14 Larsen, Øivind.
Niels Tønder Lund /1849-1809) - et livsløp til ettertanke. Michael 2018 ;Volume 15.(2) p. 155-160
UiO Untitled
 
15 Larsen, Øivind.
Det norske medicinske Selskab 2017-2018. Michael 2018 ;Volume 15.(4) p. 363-366
UiO Untitled
 
16 Larsen, Øivind.
Hvem er dette?. Michael 2018 ;Volume 15.(1) p. 80-
UiO Untitled
 
17 Larsen, Øivind.
Konsist om Kings Bay. Michael 2018 ;Volume 15.(1) p. 78-79
UiO Untitled
 
18 Larsen, Øivind.
Mangt om makt og mat.. Michael 2018 ;Volume 15.(1) p. 70-72
UiO Untitled
 
19 Larsen, Øivind.
Medisinsk historie: Vi har noe viktig å fortelle. Michael 2018 ;Volume 15.(3) p. 167-174
UiO Untitled
 
20 Larsen, Øivind.
Museum og virkelighet - det medisinhistoriske museet i Kiev. Michael 2018 ;Volume 15.(3) p. 289-291
UiO Untitled
 
21 Larsen, Øivind.
Møte om samfunnsmedisinsk undervisning i Norge - Sem, Asker, 28.-29. mai 2018. Michael 2018 ;Volume 15.(4) p. 335-346
UiO Untitled
 
22 Larsen, Øivind.
Nytt universitetssykehus i Oslo - glimt fra en planleggingsprosess.. Michael 2018 ;Volume 15.(1) p. 73-77
UiO Untitled
 
23 Larsen, Øivind.
Praktverk med skjønnhetsplett. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volume 138.(20) p. 1993-
UiO Untitled
 
24 Larsen, Øivind.
Turist i krigens skygge - Thorvalds Larsens rundreise 1921. Oslo: Øivind Larsen 2018 (ISBN 978-82-999082-2-1) 138 p.
UiO Untitled
 
25 Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar; Nylenna, Magne.
Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2364-0) 326 p.
UiO Untitled
 
2017
26 Larsen, Øivind.
Axel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 246-252
UiO Untitled
 
27 Larsen, Øivind.
Det norske medicinske Selskab 2016-2017. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 231-235
UiO Untitled
 
28 Larsen, Øivind.
Fotografisk dokumentasjon av krigsskader 1861-1865. Michael 2017 ;Volume 14.(1) p. 63-75
UiO Untitled
 
29 Larsen, Øivind.
Frederik Holst i Norges Leger. Michael 2017 ;Volume 14.(4) p. 358-362
UiO Untitled
 
30 Larsen, Øivind.
Holst gjennom håndskrift. Michael 2017 ;Volume 14.(4) p. 343-357
UiO Untitled
 
31 Larsen, Øivind.
Lahaugmoen - mangeårig treningssenter. Michael 2017 ;Volume 14.(1) p. 76-
UiO Untitled
 
32 Larsen, Øivind.
Markedsplass eller samfunn. Michael 2017 ;Volume 14.(2) p. 129-130
UiO Untitled
 
33 Larsen, Øivind.
Mot en felles samfunnsmedisin. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 242-243
UiO Untitled
 
34 Larsen, Øivind.
Sanitet i forandring. Michael 2017 ;Volume 14.(1) p. 7-8
UiO Untitled
 
35 Larsen, Øivind.
Sanitetsjubileet 2016. Michael 2017 ;Volume 14.(1) p. 9-11
UiO Untitled
 
36 Larsen, Øivind.
Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 241-
UiO Untitled
 
37 Larsen, Øivind.
Sykdom er mer enn sykdom. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 179-181
UiO Untitled
 
38 Larsen, Øivind.
Sykehus som ankerfeste - om Longyearbyen sykehus. Michael 2017 ;Volume 14.(3) p. 244-245
UiO Untitled
 
39 Larsen, Øivind; Nylenna, Magne.
Frederik Holst som redaktør. Michael 2017 ;Volume 14.(4) p. 324-342
FHI UiO Untitled
 
40 Larsen, Øivind; Nylenna, Magne.
Medisineren Frederik Holst - mer fagets enn folkets lærer. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 147-162
UiO Untitled
 
41 Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar; Nylenna, Magne.
Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard 2017 ;Volume 95.(3) p. 8-20
UiO Untitled
 
42 Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag; Vøllestad, Nina Køpke.
Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volume 137.(3) p. 226-
UiO Untitled
 
43 Nylenna, Magne; Larsen, Øivind.
Frederik Holst - professor, publisist og pioner.. Michael 2017 ;Volume 14.(4) p. 259-271
FHI UiO Untitled
 
2016
44 Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B; Larsen, Øivind.
Organdonasjon: behov og begrensninger. Michael 2016 ;Volume 13.(4) p. 261-388
UiO Untitled
 
45 Larsen, Øivind.
Det norske medicinske Selskabs virksomhet i driftsåret 2015-2016. Michael 2016 ;Volume 13.(3) p. 240-243
UiO Untitled
 
46 Larsen, Øivind.
Distriktsjordmødre. Heimen - Lokal og regional historie 2016 ;Volume 53.(3-4) p. 356-358
UiO Untitled
 
47 Larsen, Øivind.
Global samfunnsmedisin: WHOs oppgaver i endring. Michael 2016 ;Volume 13.(2) p. 172-176
UiO Untitled
 
48 Larsen, Øivind.
History of Public Health in the Ancient World. I: International Encyclopedia of Public Health. Academic Press 2016 ISBN 9780128036785. p. 19-22
UiO Untitled
 
49 Larsen, Øivind.
Høyere utdanning - noen tanker. Michael 2016 ;Volume 13.(1) p. 7-12
UiO Untitled
 
50 Larsen, Øivind.
Karl Evang - det opplyste eneveldets siste representant?. Michael 2016 ;Volume 13.(3) p. 221-226
UiO Untitled
 
    Show next list