Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 99 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Olaussen, Leif Petter.
Invalid test of the proximity hypothesis in the Scandinavian panel study of penal attitudes. European Journal of Criminology 2019 p. 1-19
UiO Untitled
 
2017
2 Olaussen, Leif Petter.
Eide, Erling: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2016.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 (1) p. 112-114
UiO Untitled
 
3 Olaussen, Leif Petter.
Gode grunner for tvil. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 ;Volume 130.(1) p. 107-108
UiO Untitled
 
4 Olaussen, Leif Petter.
«Menneskerettigheter for spesielt interesserte»: Bokomtale av Føllesdal, A., M. Ruud og G. Ulfstein (red.): Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget, Oslo 2017.. Ny Tid 2017 (Oktober)
UiO Untitled
 
5 Olaussen, Leif Petter.
Uetterrettelig om anklager om overgrep mot barn. Advokatbladet 2017 (3) p. 47-
UiO Untitled
 
2016
6 Olaussen, Leif Petter.
Anne-Marie Frøseth, Linda Gröning og Rasmus H. Wandall (red.): Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis.. Tidsskrift for strafferett 2016 ;Volume 16.(3) p. 312-313-
UiO Untitled
 
7 Olaussen, Leif Petter.
Holdbart - utover rimelig tvil? Noen kommentarer til en enkeltstudie.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 ;Volume 129.(1) p. 74-82
UiO Untitled
 
8 Olaussen, Leif Petter.
Hvorfor er Durkheim, Weber og Searle relevante? Et svar til Nicolay B. Johansen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2016 ;Volume 103.(1) p. 96-99
UiO Untitled
 
9 Olaussen, Leif Petter.
Torfinn Langelid: Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg, Cappelen Damm AS, 2015. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2016 ;Volume 103.(1) p. 102-104
UiO Untitled
 
2015
10 Olaussen, Leif Petter.
Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss 2015 ;Volume 41.(3) p. 134-160
UiO Untitled
 
11 Olaussen, Leif Petter.
Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2015 ;Volume 102.(3) p. 276-302
UiO Untitled
 
2014
12 Olaussen, Leif Petter.
Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2014 ;Volume 2.(1) p. 69-99
UiO Untitled
 
13 Olaussen, Leif Petter.
Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Internasjonal rettssosiologisk konferanse; 2014-05-22
UiO Untitled
 
14 Olaussen, Leif Petter.
Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014 ;Volume 101.(2) p. 205-209
UiO Untitled
 
2013
15 Olaussen, Leif Petter.
Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-719-0) 237 p.
UiO Untitled
 
16 Olaussen, Leif Petter.
Straff - men ikke uten hensyn til den dømtes fremtid. Strafferettskonferanse for friomsorgens ansatte; 2013-10-23
UiO Untitled
 
2011
17 Olaussen, Leif Petter.
De nordiske rettsbevissthetsundersøkelsene – noen metodekritiske betraktninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2011 ;Volume 98.(3) p. 209-277
UiO Untitled
 
18 Olaussen, Leif Petter.
Den drepte uten snev av skyld. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
19 Olaussen, Leif Petter.
Folks holdninger til straff. NRK P2 - Verdibørsen [Radio] 2011-01-01
UiO Untitled
 
20 Olaussen, Leif Petter.
Forberedt kommentar til Anders Hellströms paper:”Help! The Populists are coming.”. Nordisk samarbeidsråd for kriminologis forskerseminar; 2011-05-11 - 2011-05-13
UiO Untitled
 
21 Olaussen, Leif Petter.
Fører dommernærhet til tiltalte til mildere straff?. Nordisk samarbeidsråd for kriminologis forskerseminar; 2011-05-11 - 2011-05-13
UiO Untitled
 
22 Olaussen, Leif Petter.
Holdninger til straff i Norge. KROMs årslige konferanse; 2011-01-14 - 2011-01-16
UiO Untitled
 
23 Olaussen, Leif Petter.
Kriminaliteten finnes ikke - mer enn et politisk slagord. Morgenbladet 2011
UiO Untitled
 
24 Olaussen, Leif Petter.
Passende straff for heroinsmugling. Rus & samfunn 2011 (4) p. 30-32
UiO Untitled
 
25 Olaussen, Leif Petter.
Psykiatrien og utfordringen Breivik. Dagsavisen 2011
UiO Untitled
 
26 Olaussen, Leif Petter.
Results from the Norwegian focus groups. Stockholm Criminology Symposium (13.-14 juni 2011); 2011-06-13 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
27 Olaussen, Leif Petter.
Sence of Justice and Moral Intuitions among Norwegian Citizens. European Society of Criminology Conference in Vilnius; 2011-09-21 - 2011-09-24
UiO Untitled
 
28 Olaussen, Leif Petter.
Tilsvar til replikk om rettsbevissthetsundersøkelsene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2011 ;Volume 98.(3) p. 239-244
UiO Untitled
 
2010
29 Olaussen, Leif Petter.
Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. p. 185-203
UiO Untitled
 
30 Olaussen, Leif Petter.
Folks holdninger til straff: Resultater i Norge. 15. Nordiske Kriminalistmøde; 2010-08-19 - 2010-08-21
UiO Untitled
 
31 Olaussen, Leif Petter.
Fordommer mot Ali er ikke påvist. Dagsavisen [Newspaper] 2010-09-13
UiO Untitled
 
32 Olaussen, Leif Petter; Balvig, Flemming; Gunnlaugsson, Helgi; Jerre, Kristina; Tham, Henrik.
Den nordiske retsbevidsthedsundersøgelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 ;Volume 97.(3) p. 232-250
UiO Untitled
 
2009
33 Olaussen, Leif Petter.
Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2009 ;Volume 37.(3) p. 60-78
UiO Untitled
 
34 Olaussen, Leif Petter.
Replikk til Rasmus H. Wandall. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2009 ;Volume 96.(2) p. 192-193
UiO Untitled
 
2008
35 Olaussen, Leif Petter.
Kriminalisering av graffiti – moral versus disiplinering som forklaring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2008 ;Volume 36.(1) p. 63-75
UiO Untitled
 
36 Olaussen, Leif Petter.
Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet det kommende tiåret. Lov og Rett 2008 ;Volume 47.(4) p. 195-219
UiO Untitled
 
2007
37 Olaussen, Leif Petter.
Anyone with eyes can see SA is facing a crime crisis. Pretoria News 2007
UiO Untitled
 
38 Olaussen, Leif Petter.
Kontrolltyper, kriminalitet og samfunn. Kritikk av Nils Christies kontrollteori om kriminalitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volume 48.(1) p. 91-124
UiO Untitled
 
39 Olaussen, Leif Petter.
Sluttreplikk til Nils Christie. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volume 48. p. 429-433
UiO Untitled
 
40 Olaussen, Leif Petter.
Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet fram mot 2018. : Justisdepartementet 2007 26 p.
UiO Untitled
 
2006
41 Olaussen, Leif Petter.
Bokomtale:Britta Kyvsgaard (red.):Hvad virker-hvad virker ikke? Kundskapbsbaseret Kriminalpolitik og praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2006 (3) p. 161-164
UiO Untitled
 
42 Olaussen, Leif Petter.
I funksjonstenkingens disiplinerende grep. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2006 (2) p. 72-74
UiO Untitled
 
43 Olaussen, Leif Petter.
Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2006 ;Volume 93.(2) p. 160-180
UiO Untitled
 
44 Olaussen, Leif Petter.
Norske husstanders utsatthet for boliginnbrudd og enkelte andre former for tyveri. Lov og Rett 2006 ;Volume 45.(6) p. 342-359
UiO Untitled
 
45 Olaussen, Leif Petter.
Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2006 (3) p. 306-316
UiO Untitled
 
2005
46 Olaussen, Leif Petter.
Balvig, F., L. Holmberg og A.-S. Sørensen: Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomfobundets Forlag, København 2005. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2005 (4) p. 323-327
UiO Untitled
 
47 Olaussen, Leif Petter.
Flemming Balvig og Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. København 2004. ISBN 087-574-0158-6. 273 sider. Lov og Rett 2005 (7-8) p. 509-511
UiO Untitled
 
48 Olaussen, Leif Petter.
Folks oppfatninger av kriminalitet og politiservice. Oslo: Justisdepartementet 2005 57 p.
UiO Untitled
 
49 Olaussen, Leif Petter.
Konspirativ funksjonstenking i norsk rettssosiologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2005 (3) p. 51-60
UiO Untitled
 
50 Olaussen, Leif Petter.
Uenighetens kjerne: kriminalitetens "vesen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2005 (4) p. 296-297
UiO Untitled
 
    Show next list