Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 96 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Nilsen, Sven.
Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø. I: Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9. p. 62-93
UiO Untitled
 
2 Nilsen, Sven.
Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59205-9. p. 615-642
UiO Untitled
 
3 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
Spesialundervisningens tiltakskjede. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59205-9. p. 218-250
UIA UiO Untitled
 
2018
4 Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven.
Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk 2018 ;Volume 83.(5) p. 4-11
USN UiO Untitled
 
5 Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven.
Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education 2018 ;Volume 23.(2) p. 158-173
USN UiO Untitled
 
6 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2018
USN UiO Untitled
 
7 Nilsen, Sven.
Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education.. International Journal of Inclusive Education 2018 p. 1-17
UiO Untitled
 
2017
8 Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik; Breilid, Nils.
Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen 2017
OSLOMET UIA UiO Untitled
 
9 Nilsen, Sven.
Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017.. Institutt for spesialpedagogikk, UiO Oslo 2017
UiO Untitled
 
10 Nilsen, Sven.
Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02776-0) 288 p.
UiO Untitled
 
11 Nilsen, Sven.
"Kom som du er, og bli som oss?". I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. p. 38-64
UiO Untitled
 
12 Nilsen, Sven.
Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).). Møte i Kunnskapsdepartementets Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging; 2017-05-08 - 2017-05-08
UiO Untitled
 
13 Nilsen, Sven.
Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education 2017 ;Volume 21.(2) p. 205-217
UiO Untitled
 
14 Nilsen, Sven.
Å møte mangfold og utvikle fellesskap.. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. p. 15-37
UiO Untitled
 
2016
15 Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven.
Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. p. 138-158
UIA UiO Untitled
 
2015
16 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. p. 164-180
USN UiO Untitled
 
17 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41899-1) 169 p.
UiO Untitled
 
18 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 152-169
UiO Untitled
 
19 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 13-32
UiO Untitled
 
20 Nilsen, Sven.
Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 108-131
UiO Untitled
 
21 Nilsen, Sven.
Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 132-151
UiO Untitled
 
22 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. I: Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3117-1. p. 35-62
UIA UiO Untitled
 
2014
23 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal 2014 ;Volume 25.(2) p. 260-281
USN UiO Untitled
 
24 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. p. 11-37
UiO Untitled
 
25 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 (ISBN 978-87-7955-924-0) 253 p.
UiO Untitled
 
26 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. p. 223-250
UiO Untitled
 
27 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education 2014 ;Volume 29.(1) p. -
UiO Untitled
 
28 Nilsen, Sven.
Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. p. 89-111
UiO Untitled
 
29 Nilsen, Sven.
Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volume 49.(5) p. 47-62
UiO Untitled
 
2013
30 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk 2013 ;Volume 78.(3) p. 40-52
USN UiO Untitled
 
2012
31 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 9788202360931) 165 p.
USN UiO Untitled
 
32 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats i en kultur for læring. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. p. 11-20
USN UiO Untitled
 
33 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole. Tidlig innsats - bedre læring for alle; 2012-10-18
USN UiO Untitled
 
34 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. p. 153-162
USN UiO Untitled
 
35 Nilsen, Sven.
Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. p. 51-69
UiO Untitled
 
36 Nilsen, Sven.
Spesialundervisningens tiltakskjede. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 240-264
UiO Untitled
 
37 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education 2012 ;Volume 27.(2) p. 136-147
UiO Untitled
 
38 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. p. 229-255
UiO Untitled
 
2011
39 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 9788205411609) 232 p.
USN UiO Untitled
 
40 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer. Seminar; 2011-10-31
USN UiO Untitled
 
41 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. p. 215-227
USN UiO Untitled
 
42 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal 2011 ;Volume 22.(4) p. 549-566
USN UiO Untitled
 
43 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring for læring og utvikling. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. p. 11-26
USN UiO Untitled
 
44 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk 2011 ;Volume 76.(1) p. 50-64
UiO Untitled
 
45 Nilsen, Sven.
Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Lærerarbeid for tilpasset opplæring; 2011-10-31
UiO Untitled
 
46 Nilsen, Sven.
The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education 2011 ;Volume 26.(1) p. 33-43
UiO Untitled
 
47 Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. p. 47-67
UiO Untitled
 
2010
48 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01582-8) 201 p.
UiO Untitled
 
49 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Sentrale samspillsfaktorer i kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 13-33
UiO Untitled
 
50 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 178-199
UiO Untitled
 
    Show next list