Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-48 of 48

2011
1 Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil; Sveen, Andreas.
West Scandinavian Ditransitives as a Family of Constructions: With a Special Attention to the Norwegian V-REFL-NP Construction. Linguistics 2011 ;Volume 49.(1) p. 53-104
UiB UiO Untitled
 
2008
2 Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil; Sveen, Andreas.
The Ditransitive Construction in West-Scandinavian: A Family of Constructions I, II & III. Expanding Construction Grammar and Frame Semantics; 2008-06-02 - 2008-06-05
UiB UiO Untitled
 
2007
3 Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil; Sveen, Andreas.
[ X-Verb-REFL-Y ] eller "ta seg en øl"-konstruksjonen. MONS 12 ("Møte om norsk språk" 12); 2007-11-22 - 2007-11-24
UiB UiO Untitled
 
4 Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil; Sveen, Andreas.
Ditransitivkonstruksjonen i vestnordisk – en familie av konstruksjoner. "Kognitivt sommerseminar 2007"; 2007-06-14 - 2007-06-15
UiB UiO Untitled
 
5 Kristoffersen, Kristian Emil; Barðdal, Jóhanna; Sveen, Andreas.
The ditransitive in West Scandinavian - a family of constructions. The 10th International Cognitive Linguistics Conference; 2007-07-15 - 2007-07-20
UiO Untitled
 
6 Sveen, Andreas.
Noen drag i samspillet mellom verbsemantikken og de syntaktiske omgivelsene. "Norsk Ordbok 2014 - Sommarseminar 2007"; 2007-06-14 - 2007-06-14
UiO Untitled
 
7 Sveen, Andreas.
Pragmatikk, situasjonskontekst og kulturkontekst. "Kommunikasjon og kultur"; 2007-06-08 - 2007-06-08
UiO Untitled
 
2006
8 Sveen, Andreas.
Ditransitiver - projeksjon versus konstruksjon. Kognitivt sommarseminar I; 2006-06-15 - 2006-06-16
UiO Untitled
 
9 Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil; Sveen, Andreas.
The ditransitive in West Scandinavian: a family of constructions. Semantik i fokus; 2006-10-12 - 2006-10-13
UiB UiO Untitled
 
10 Sveen, Andreas.
Interkulturell kommunikasjon i rekrutteringsprosesser. Internasjonal rekruttering; 2006-12-12
UiO Untitled
 
11 Sveen, Andreas.
"Med Gud på sin side" (om politisk retorikk, journalist Bendik Seth Fiskå). Samfunnsviter'n nr.1/2006, studentavis på SV-fakultetet, UiO [Newspaper] 2006-02-20
UiO Untitled
 
12 Sveen, Andreas.
"Skaff deg en inder i staben" (om interkulturell kommunikasjon, journalist Guro Aardal Hagen). Ukeavisen Ledelse, nr. 44/2006 [Newspaper] 2006-12-08
UiO Untitled
 
2005
13 Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00760-0) 566 p.
UiO Untitled
 
14 Sveen, Andreas.
Hva er lingvistikk?. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 505-535
UiO Untitled
 
15 Sveen, Andreas.
Pragmatikk. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 95-120
UiO Untitled
 
16 Sveen, Andreas.
Retorikk. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 145-155
UiO Untitled
 
17 Sveen, Andreas.
Semantikk. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 64-94
UiO Untitled
 
18 Sveen, Andreas.
Språk og virkelighetsopplevelse. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 156-163
UiO Untitled
 
19 Sveen, Andreas.
Syntaks. I: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00760-0. p. 295-384
UiO Untitled
 
2003
20 Sveen, Andreas.
Comparative Scandinavian syntax circa 1980-2000. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics 2003 ;Volume 3.(1) p. 125-148
UiO Untitled
 
2002
21 Sveen, Andreas.
Konstruksjonens betydning for betydningen: å verbe seg til MÅL. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2002 ;Volume 20.(1) p. 3-26
UiO Untitled
 
2001
22 Sveen, Andreas.
Enøyd syntaks - sånn for ordens skyld. Romansk Forum 2001 ;Volume 14. p. 91-95
UiO Untitled
 
23 Sveen, Andreas.
Jan Terje Faarlund, Brit Mæhlum og Torbjørn Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus forlag, 1998, 293 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2001 ;Volume 19.(2) p. 288-294
UiO Untitled
 
2000
24 Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. : Universitetsforlaget, Oslo 2000 (ISBN 82-00-45273-5) 373 p.
UiO Untitled
 
25 Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
Innføring i lingvistikk (2. utgave). : Universitetsforlaget, Oslo 2000 (ISBN 82-00-45273-5) -1 p.
UiO Untitled
 
26 Rekdal, Jan Erik; Sveen, Andreas.
Masker. : Sypress forlag, Oslo 2000 (ISBN 82-91224-28-5) -1 p.
UiO Untitled
 
27 Sveen, Andreas.
Et ord kan si mer enn tusen ord. Språkbruk som maskeringskunst. ; 2000
UiO Untitled
 
28 Sveen, Andreas.
Semantikk. I: Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. : Universitetsforlaget, Oslo 2000 ISBN 82-00-45273-5. p. 44-70
UiO Untitled
 
29 Sveen, Andreas.
Syntaks. I: Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. : Universitetsforlaget, Oslo 2000 ISBN 82-00-45273-5. p. 125-206
UiO Untitled
 
1998
30 Johnsen, Birgit Hertzberg; Sveen, Andreas.
Kommunikasjon. : 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
31 Johnsen, Birgit Hertzberg; Sveen, Andreas.
Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. : Sypress forlag 1998 (ISBN 82-91224-22-6) 232 p.
UiO Untitled
 
32 Rekdal, Jan Erik; Sveen, Andreas.
Masker. Humanioradagene, HF, UiO; 1998-01-01
UiO Untitled
 
33 Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
On the acquisition of argument structure in Norwegian children. The Verb in Cognitive Grammar; 1998-06-15
UiO Untitled
 
34 Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
On the acquisition of argument structure in Norwegian children. The Verb in Cognitive Grammar: Morphological, semantic, and syntactic aspects.; 1998-06-01
UiO Untitled
 
35 Sveen, Andreas.
Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. Foredrag i Lingvistisk Forum : HF, UiO [Radio] 1998-03-04
UiO Untitled
 
36 Sveen, Andreas.
Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. ; 1998
UiO Untitled
 
37 Sveen, Andreas.
Språkbruk som maskeringskunst. Foredrag på Humanioradagene : HF, UiO [Radio] 1998-03-20
UiO Untitled
 
38 Sveen, Andreas.
Verdibørsen. NRK Radio P1 [Radio] 1998-04-04
UiO Untitled
 
39 Sveen, Andreas.
Å sova burt sumarnatta og lignende grunner til å tenke konstruksjonsgrammatikk. Foredrag på Språklig instituttseminar ved INL, HF, UiO [Radio] 1998-05-08
UiO Untitled
 
1997
40 Sveen, Andreas.
Språket som forskningsobjekt for lingvister (generativister, kognitivister). Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie 1997 (2) p. 3-19
UiO Untitled
 
41 Vikner, Sten; Vannebo, Kjell Ivar; Sveen, Andreas.
Andreas Sveen: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 18. januar 1997. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1997 ;Volume 15. p. 209-238
UiO Untitled
 
1996
42 Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas.
Innføring i lingvistikk. : Universitetsforlaget, Oslo 1996 (ISBN 82-00-22568-2) 350 p.
UiO Untitled
 
43 Sveen, Andreas.
Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. : Department of Linguistics, University of Oslo 1996 266 p.
UiO Untitled
 
44 Sveen, Andreas.
Semantikk. I: Innføring i lingvistikk. : Universitetsforlaget, Oslo 1996 ISBN 82-00-22568-2. p. 43-64
UiO Untitled
 
45 Sveen, Andreas.
Syntaks. I: Innføring i lingvistikk. : Universitetsforlaget, Oslo 1996 ISBN 82-00-22568-2. p. 65-138
UiO Untitled
 
1993
46 Sveen, Andreas.
Historien om Ø: Nullelementer i morfologien. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1993 ;Volume 11. p. 45-67
UiO Untitled
 
47 Sveen, Andreas.
Transitivitet og objekt i norsk grammatikk. Maal og Minne 1993 (1-2) p. 87-108
UiO Untitled
 
1990
48 Sveen, Andreas.
Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer. : Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo 1990 160 p.
UiO Untitled