Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 160 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Sand, Inger Johanne.
Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 (ISBN 9788205531963) 649 p.
UiO Untitled
 
2 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Sand, Inger Johanne.
Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205531963) 656 p.
UiO Untitled
 
3 Sand, Inger Johanne.
Det nordiske sivilsamfunnet: Frihetsrettigheter, sosiale bevegelser og kunnskapssamfunnet. Nordic Civil Societies. Kick-off meeting; 2020-10-09 - 2020-10-09
UiO Untitled
 
4 Sand, Inger Johanne.
Dimensions of legal autonomy - Niklas Luhmanns Concept of Law. Variations of Legal Autonomy; 2020-04-29 - 2020-04-29
UiO Untitled
 
5 Sand, Inger Johanne.
Organiseringen av helsetjenester og helseforskning sett i lys av digitalisering, bruk av biologiske og genetiske data og pasient- og brukerrettigheter. I: Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205531963. p. 580-613
UiO Untitled
 
6 Sand, Inger Johanne.
The Council of Europe and Pan-European General Principles of Good Administration - the Influence on the Administrative Law of Norway. I: Good Administration and the Council of Europe Law, Principles, and Effectiveness. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198861539. p. -
UiO Untitled
 
7 Sand, Inger Johanne.
Uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjering. I: Det norske Videnskaps-akademi Årbok 2019. Novus Forlag 2020 ISBN 978-82-7099-925-5. p. -
UiO Untitled
 
8 Sand, Inger Johanne; Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Kunstig intelligens og big data i helsesektoren. I: Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205531963. p. 24-49
UiO Untitled
 
9 Sand, Inger Johanne; Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Noen oppsummerende vurderinger. I: Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205531963. p. 636-645
UiO Untitled
 
2019
10 Sand, Inger Johanne.
Den unge Marx og arbeidet som et kritisk begrep. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 257-276
UiO Untitled
 
11 Sand, Inger Johanne.
Hvordan organisere helsetjenestene i digitaliseringens og menneskerettighetenes tid. Helserettskonferanse for helsepersonell; 2019-03-05 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
12 Sand, Inger Johanne.
Modeller for Science Advice i Norge. Møte i Det norske vitenskapsakademi; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
13 Sand, Inger Johanne.
Nord-Norge, nordområdene og konstitusjonen. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. p. 377-395
UiO Untitled
 
14 Sand, Inger Johanne.
Nord-Norge og konstitusjonen. Forskningsmaraton til ære for Hege Brækhus; 2019-04-05 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
15 Sand, Inger Johanne.
Rettslig pluralisme og polysentri i norsk rettsvitenskapelig metode. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 683-701
UiO Untitled
 
2018
16 Sand, Inger Johanne.
Environmental Law in the Age of the Anthropocene. Research Methods in Environmental Law; 2018-05-17 - 2018-05-17
UiO Untitled
 
17 Sand, Inger Johanne.
Hva er den moderne retten? Rettens funksjon og grenser.. Gjesteforelesning; 2018-04-16 - 2018-04-16
UiO Untitled
 
18 Sand, Inger Johanne.
Hvordan organisere helse i digitaliseringens og menneskerettighetenes tidsalder?. Big-Data i helsetjenesten - rettslige aspekter; 2018-06-06 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
19 Sand, Inger Johanne.
New Constitutional questions: who protects democracy, the environment and our own biological data, and who regulates the internet?. Honorary doctorate seminar; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiO Untitled
 
20 Sand, Inger Johanne.
Rettslig metode og rettslig pluralisme. Rettslig metode; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiO Untitled
 
21 Sand, Inger Johanne.
Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap. I: Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund 2018 ISBN 978-91-544-0575-6. p. 537-551
UiO Untitled
 
22 Sand, Inger Johanne.
Varieties of Authority in International Law – State Consent, International Organisations, Courts, Experts and Citizens. I: Legal authority beyond the state. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781107190269. p. 161-187
UiO Untitled
 
2017
23 Sand, Inger Johanne.
Environmental Law In The Age Of The Anthropocene: How To Normatively Communicate On Environmental Change And Risks?. I: Research Methods in Environmental Law. A Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78471 256 3. p. 396-415
UiO Untitled
 
24 Sand, Inger Johanne.
Hva er forskjellen på rettshistorisk og rettssosiologisk metode?. Seminar Honoris Causa Dag Michalsen; 2017-11-14 - 2017-11-14
UiO Untitled
 
25 Sand, Inger Johanne.
Kan retten bidra til å ivareta samfunnet - mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner?. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 239-249
UiO Untitled
 
26 Sand, Inger Johanne.
Marx og arbeidsbegrepet. Seminar om bokprosjekt om den unge Marx; 2017-10-20 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
27 Sand, Inger Johanne.
Rett, samfunn og legitimitet. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02744-9) 190 p.
UiO Untitled
 
28 Sand, Inger Johanne.
Rettslige og etiske perspektiver på autonome våpensystemer. Workshop Dansk Forsvarsakademi; 2017-08-17 - 2017-08-18
UiO Untitled
 
29 Sand, Inger Johanne.
The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and Communicative Theories of Habermas, Luhmann and Teubner.. I: Luhmann and Law. Routledge 2017 ISBN 9781472455598.
UiO Untitled
 
30 Sand, Inger Johanne.
The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization - the Nordic model. Global Challenges -Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-22
UiO Untitled
 
31 Sand, Inger Johanne.
The Varieties of Legal Authority in International Law. Authors Workshop and Roundtable; 2017-01-13 - 2017-01-14
UiO Untitled
 
2016
32 Sand, Inger Johanne.
Akademisk frihet og den akademiske publiseringen Universitetenes grunnleggende verdier. Seminar Akademisk publisering mellom frihet og tvang; 2016-05-24 - 2016-05-24
UiO Untitled
 
33 Sand, Inger Johanne.
Comments to Hauke Brunkhorst: Democracy Against Capitalism. Symposium in Honour of Helge Høibraaten; 2016-05-26 - 2016-05-27
UiO Untitled
 
34 Sand, Inger Johanne.
Constitutionalism and Nordic exceptionalism Norway and its adaptations to international and European law. Still Exceptional? Nordic Countries Constitutional Tradition 21Century; 2016-05-16 - 2016-05-17
UiO Untitled
 
35 Sand, Inger Johanne.
Demokratiske konstitusjoner, sosiale rettigheter og kunnskapssamfunn. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 385-398
UiO Untitled
 
36 Sand, Inger Johanne.
Kommentar til Retten og krisene. Retfærd-seminar; 2016-10-13 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
37 Sand, Inger Johanne.
Konstitusjonelle dilemma: mellom kontinuitet og forandring, og mellom demokrati, europeisering og internasjonalisering. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 431-445
UiO Untitled
 
38 Sand, Inger Johanne.
Marx, politisk økonomi og kritikk-begrepet. Seminar om den unge Marx; 2016-04-05 - 2016-04-05
UiO Untitled
 
39 Sand, Inger Johanne.
The lack of democratic self-reflection under conditions of globalization – in legal and political communication. I-CON International Society of Public Law Conference; 2016-06-18 - 2016-06-19
UiO Untitled
 
40 Sand, Inger Johanne.
The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Scandinavia. Seminar; 2016-02-09 - 2016-02-09
UiO Untitled
 
2015
41 Sand, Inger Johanne.
Challenges to the Evolution of Public Law at the Intersection between Domestic, European and International Law,. Forskningsseminar, Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet; 2015-10-13 - 2015-10-13
UiO Untitled
 
42 Sand, Inger Johanne.
Law as part of societal change – Challenges to legal science. Faglig seminar; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
43 Sand, Inger Johanne.
Rettsstat, demokrati og kompleksitet. I: Politiledelse. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205480179. p. 109-128
UiO Untitled
 
44 Sand, Inger Johanne.
Rettsstat, demokrati og kompleksitet Ledelse og styring av politiet i en mer differensiert stat. Boklansering; 2015-08-17 - 2015-08-17
UiO Untitled
 
45 Sand, Inger Johanne.
The self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Norden. Europe and Norden: Geographies and strategies; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiO Untitled
 
2014
46 Sand, Inger Johanne.
Comments to Hauke Brunkhorst «Law and Revolution in Cosmopolitan age»,. 1814: The Year of the Norwegian Constitution; 2014-02-06 - 2014-02-08
UiO Untitled
 
47 Sand, Inger Johanne.
Eidsvoll-grunnloven – en forfatning i tiden Hva er, og hva betyr konstitusjoner : Konstitusjonell forandring i 1814, 1992 og i 2014. Svenska Nätverket för Europarättsforsknings seminarium om Norge, EES och Sverige med anledning av det norska jubileumsåret; 2014-10-20 - 2014-10-20
UiO Untitled
 
48 Sand, Inger Johanne.
Expansion and diversity of international law: A sociological view on the changing functions of international law. International Jurisprudence – Rethinking the Concept of Law; 2014-12-19 - 2014-12-20
UiO Untitled
 
49 Sand, Inger Johanne.
Grunnloven som tid, makt og normativitet - i globaliseringens tid. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volume 31.(1) p. 70-74
UiO Untitled
 
50 Sand, Inger Johanne.
Hva er Grunnlovens og konstitusjonens funksjoner og utfordringer i dag? Hvordan skal den balansere mellom kontinuitet eller aktualitet?. Norge - Danmark 1814 2014; 2014-04-07 - 2014-04-07
UiO Untitled
 
    Show next list