Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 78 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Syse, Karen V Lykke.
Lokal økologisk kunnskap og naturvitenskap innen forvaltning av Svalbardrøye (RIS-ID 10726) Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond. Oslo: Universitetet i Oslo/Svalbards miljøfond 2020 9 p.
UiO Untitled
 
2019
2 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke.
Bullshit om gris. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
3 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke.
Kjøtt, fremmedgjøring og fornektelse. Nytt Norsk Tidsskrift 2019 ;Volume 36.(3) p. 255-267
UiO Untitled
 
2018
4 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke; Endreson, Thorunn Gullaksen.
Kamp om intensjonsrommet, Karlsvik?. Klassekampen 2018 p. 29-29
UiO Untitled
 
5 Syse, Karen V Lykke.
NRK Verdibørsen:Må vi lære oss å se naturen på en ny måte for å redde den?. NRK [Radio] 2018-01-16
UiO Untitled
 
2017
6 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke; Endreson, Thorunn Gullaksen.
Ut av klima-melankolien!. Klassekampen 2017 p. 22-23
UiO Untitled
 
7 Endreson, Thorunn Gullaksen; Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke.
"Kli-fi" på villspor: Klimakrisen i norsk samtidslitteratur. Norsk Litterær Årbok 2017 ;Volume 52. p. 157-176
UiO Untitled
 
8 Holsten, Hilde Hartmann; Kildal, Charlotte L; Syse, Karen V Lykke.
Why Norwegian soldiers didn't approve of 'Meat free Monday'. ScienceNordic [Internet] 2017-02-20
UiO Untitled
 
9 Kildal, Charlotte L; Syse, Karen V Lykke.
Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces. Appetite 2017 ;Volume 112. p. 69-77
UiO Untitled
 
10 Syse, Karen V Lykke.
Histories and Ideologies of Nature in Argyll. I: Contesting Environmental Imaginaries: Nature and Counternature in a Time of Global Change. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 978-9004335073.
UiO Untitled
 
11 Syse, Karen V Lykke.
Looking the Beast in the Eye: Re-animation of Meat Eating in Food Prose. I: Animalities: Literary and Cultural Studies Beyond the Human. Edinburgh University Press 2017 ISBN 9781474400022.
UiO Untitled
 
12 Syse, Karen V Lykke; Kildal, Charlotte L.
Forsvaret ville innføre kjøttfrie mandager. Tiltaket ble stoppet av det de selv kaller «machokultur».. Aftenposten [Newspaper] 2017-02-04
UiO Untitled
 
2016
13 Syse, Karen V Lykke.
Blodig alvor: Et dykk ned i slakteskikkens kuriositetskabinett. Fortid 2016 (1) p. 30-33
UiO Untitled
 
14 Syse, Karen V Lykke.
Kjøtt er blitt en ingrediens. NRK P2 Ekko 14.03. 2016. NRK P2 Ekko [Radio] 2016-03-14
UiO Untitled
 
2015
15 Syse, Karen V Lykke.
Celebrity chefs, ethical food consumption and the good life. I: Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge 2015 ISBN 978-1138013001. p. 165-182
UiO Untitled
 
16 Syse, Karen V Lykke.
Levende landskap: Landskap for mange sanser. NRK1 [TV] 2015-07-05
UiO Untitled
 
17 Syse, Karen V Lykke; Bjørkdahl, Kristian.
Kjøttet og døden. Utflukt 2015 ;Volume 1. p. 8-25
UiO Untitled
 
18 Syse, Karen V Lykke; Mueller, Martin Lee.
Introduction to Sustainability and the Good Life. I: Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge 2015 ISBN 978-1138013001. p. 1-6
UiO Untitled
 
19 Syse, Karen V Lykke; Mueller, Martin Lee.
Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge 2015 (ISBN 978-1138013001) 278 p.
UiO Untitled
 
20 Syse, Karen V Lykke; Olsen, Jon Anstein.
Den sjette utryddelsen. Oslo: Mime Forlag 2015 (ISBN 978-82-93441-02-1) 302 p.
UiO Untitled
 
2014
21 Syse, Karen V Lykke.
Naming Nature. Cultures of Biodiversity: Perceptions and Practices; 2014-01-24 - 2014-01-26
UiO Untitled
 
22 Syse, Karen V Lykke.
Stumbling over Animals in the Landscape: Methodological Accidents and Anecdotes. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2014 ;Volume 2.(2) p. 20-26
UiO Untitled
 
2013
23 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke.
Death and Meateriality. I: Taming Time, Timing Death: Social Technologies and Ritual. Ashgate 2013 ISBN 9781409450689.
UiO Untitled
 
24 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke; Endreson, Thorunn.
Skitt og kanel i kjøkkenhagen. Morgenbladet 2013 p. 25-
UiO Untitled
 
25 Syse, Karen V Lykke.
Om skogsarbeiderne og forholdet til naturen. NRK P2, Ekko [Radio] 2013-03-23
UiO Untitled
 
26 Syse, Karen V Lykke.
Otters as Symbols in the British Environmental Discourse. Landscape Research 2013 ;Volume 38.(4) p. 540-552
UiO Untitled
 
27 Syse, Karen V Lykke.
The Ebb and Flow of Trees and Farmland: Symbols of Nationhood in Scotland and Norway. Journal of the North Atlantic 2013 ;Volume 4. p. 219-228
UiO Untitled
 
28 Syse, Karen V Lykke.
Vann- og snøscooterstøy - en trussel mot livsverdier?. NRK P2, Verdibørsen [Radio] 2013-10-19
UiO Untitled
 
2012
29 Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke; Endreson, Thorunn.
Selvdyrking er selvdyrking. Morgenbladet 2012 p. 20-21
UiO Untitled
 
30 Syse, Karen V Lykke.
Nationhood and Landscape Management: Stories of the Past and Practice in the Present. I: Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788232100330. p. 137-153
UiO Untitled
 
31 Syse, Karen V Lykke.
Oslo: A City Framed by Forest. I: Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-3896-0. p. 47-69
UiO Untitled
 
2011
32 Syse, Karen V Lykke.
Approaching environmental management and policy issues from a humanistic perspective. Symposium and Researcher training course ‘The Environmental Humanities: Cultural Perspectives on Nature and the Environment’; 2011-10-14 - 2011-10-16
UiO Untitled
 
33 Syse, Karen V Lykke.
Fra lende til landskap: En kulturhistorie om konflikt og konsensus i Argyll 1945-2005. Landskap og Filosofi, tverrfagleg filosofiseminar; 2011-08-18 - 2011-08-22
UiO Untitled
 
34 Syse, Karen V Lykke.
Landscapes as Material Culture in Flux: Creating Museums and Interpreting Historical Landscapes. Northern Studies Conference; 2011-11-26 - 2011-11-26
UiO Untitled
 
35 Syse, Karen V Lykke.
Makt og avmakt i kultur- og miljøforvaltningen. Makt og museum - Nasjonal fagkonferanse for kulturvitere og kulturhistorikere.; 2011-01-27 - 2011-01-29
UiO Untitled
 
36 Syse, Karen V Lykke.
Trees and nationhood in Norway and Scotland. Inaugural St. Magnus Conference; 2011-08-14 - 2011-08-15
UiO Untitled
 
37 Syse, Karen V Lykke.
Water, Modernity and Leisure; Using the River in Early Modern England. The Age of Uncertaint yConference and PhD-course; 2011-02-16 - 2011-02-18
UiO Untitled
 
2010
38 Syse, Karen V Lykke.
Celtic Cultural Perspectives on Ecological Wisdom. Reclaiming Ecological Wisdom for the Crisis of our Time; 2010-06-24 - 2010-06-25
UiO Untitled
 
39 Syse, Karen V Lykke.
Expert Systems, Local Knowledge and Power in Argyll, Scotland. Landscape Research 2010 ;Volume 35.(4) p. 469-484
UiO Untitled
 
40 Syse, Karen V Lykke.
Ideas of Leisure, Pleasure and the River in Early Modern England. I: Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. University of Bergen, Bergen: BRIC Press 2010 ISBN 978-82-7453-081-2. p. 35-58
UiO Untitled
 
41 Syse, Karen V Lykke.
Introduction and Welcome to the Green Oslo Symposium. Green Oslo and Beyond: Investigating the Origins and Shaping the Outcomes of Green Urbanism; 2010-06-07 - 2010-06-08
UiO Untitled
 
42 Syse, Karen V Lykke.
Jakt, fiske og friluftsliv på Svalbard. Årsmøte Longyearbyen Jeger og Fiskeforening; 2010-01-30 - 2010-01-30
UiO Untitled
 
43 Syse, Karen V Lykke.
Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå miljøforvaltningskonflikter på Svalbard. Longyearbyen: Svalbards Miljøfond ved Sysselmannen på Svalbard 2010 15 p.
UiO Untitled
 
44 Syse, Karen V Lykke; Oestigaard, Terje.
Introduction. I: Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. University of Bergen, Bergen: BRIC Press 2010 ISBN 978-82-7453-081-2. p. 9-14
UiO Untitled
 
45 Syse, Karen V Lykke; Oestigaard, Terje.
Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. University of Bergen, Bergen: BRIC Press 2010 (ISBN 978-82-7453-081-2)
UiO Untitled
 
2009
46 Syse, Karen V Lykke.
Botanikk, retorikk og romantikk: Landskapet som arena for konflikt og konsensus. NINA-dagan; 2009-02-10 - 2009-02-11
UiO Untitled
 
47 Syse, Karen V Lykke.
Counter Natures: Histories and Ideologies of Nature in Argyll. Counter Nature(s): Revising Nature in an Era of Environmental Crisis; 2009-11-20 - 2009-11-22
UiO Untitled
 
48 Syse, Karen V Lykke.
Fluid approaches to History: The river as an arena for leisure and pleasure in Early Modern England. CAS Workshop; 2009-01-26 - 2009-01-27
UiO Untitled
 
49 Syse, Karen V Lykke.
From land use to landscape: A cultural history of conflict and consensus in Argyll. Unipub forlag 2009 277 p. Acta Humaniora(402)
UiO Untitled
 
50 Syse, Karen V Lykke.
Methodological and theoretical challenges in the investigation of animals in cultural history. Prøveforelesning; 2009-06-18
UiO Untitled
 
    Show next list