Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 194 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2018
1 Hellum, Anne.
Likestillingstrategen Hege Skjeie. Kilden kjønnsforskning.no [Internet] 2018-11-16
UiO Untitled
 
2 Hellum, Anne.
Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer. Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
3 Hellum, Anne.
Studio 2 "Valget i Zimbabwe". NRK P2 [Radio] 2018-07-30
UiO Untitled
 
4 Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten.
Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. Apollon [Business/trade/industry journal] 2018-12-18
UiO Untitled
 
5 Ketscher, Kirsten; Hellum, Anne.
Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
2017
6 Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne.
– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no [Internet] 2017-03-09
UiO Untitled
 
7 Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne.
Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 (ISBN 978-87-619-3854-1) 415 p.
UiO Untitled
 
8 Hellum, Anne.
Engendering the human right to water: and sanitation: integrating the lived experiences of women and girls. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. p. 300-345
UiO Untitled
 
9 Hellum, Anne.
How to study human rights in plural legal contexts: an exploration of plural water laws in Zimbabwe. I: Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367793. p. 435-460
UiO Untitled
 
10 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 (ISBN 978-1138698505) 132 p.
UiO Untitled
 
11 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. p. 1-3
UiO Untitled
 
12 Hellum, Anne.
Hva nå? Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. URIX [TV] 2017-11-21
UiO Untitled
 
13 Hellum, Anne.
Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Kilden [Internet] 2017-05-05
UiO Untitled
 
14 Hellum, Anne.
Kommentar til Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. Dagsnytt 18 [Radio] 2017-11-21
UiO Untitled
 
15 Hellum, Anne.
Likestillingsrefs fra FN. Klassekampen [Newspaper] 2017-11-23
UiO Untitled
 
16 Hellum, Anne.
Norwegian equality and anti-discrimination reform in an individualist and market-oriented context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 ;Volume 25.(3) p. 211-216
UiO Untitled
 
17 Hellum, Anne.
Om kjønnsidentitet. Verdibøres [Radio] 2017-04-23
UiO Untitled
 
18 Hellum, Anne.
Rettslig spydspiss: Diskriminering- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 123-139
UiO Untitled
 
19 Hellum, Anne; Katsande, Rosalie.
Gender, Human Rights and Legal Pluralities in Southern Africa: A Matter of Context and Power. I: Human Rights encounter Legal Pluralism. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 9781849467612. p. 119-136
UiO Untitled
 
20 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Felles lov raserer vernet. Dagbladet 2017 p. 30-31
UiO Untitled
 
21 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss 2017 ;Volume 53.(1) p. 4-34
UiO Untitled
 
22 Hellum, Anne; Sørlie, Anniken; Gustavsson, Andrea.
Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet 2017
UiO Untitled
 
23 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Nature 2017 ISBN 978-3-319-43350-9. p. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
2016
24 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Publishing Company 2016 ISBN 9783319433486. p. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
25 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Iversby, Randi Halveg.
Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. UiO Institutt for offentlig rett [Internet] 2016-05-04
UiO Untitled
 
26 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
– Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. Forskning.no [Business/trade/industry journal] 2016-02-05
UiO Untitled
 
27 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. Forskning.no [Business/trade/industry journal] 2016-02-04
OSLOMET UiO Untitled
 
28 Hellum, Anne.
Mellom kjønnsspesifikk og kjønnsnøytral rettighetsfesting: Krisesenterloven. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 203-225
UiO Untitled
 
29 Hellum, Anne.
Over bekken etter vann? Retten til vann for livsopphold i Zimbabwe. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 255-270
UiO Untitled
 
30 Hellum, Anne.
Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 191-213
UiO Untitled
 
31 Hellum, Anne; Fjellså, Hilde.
Et liv i kamp. Klassekampen [Newspaper] 2016-05-20
UiO Untitled
 
32 jacobsen, siw ellen; Hellum, Anne.
Portrett: Anne Hellum og Juss. Ser loven i sammenheng med livet.. forskning.no [Internet] 2016-06-24
UiO Untitled
 
33 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. forskning.no [Internet] 2016-02-05
UiO Untitled
 
34 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. forskning.no [Internet] 2016-02-04
UiO Untitled
 
2015
35 Hellum, Anne; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe; Rutsate, Elizabeth.
Securing Rural Women's Land and Water Rights: Lessons from Domboshawa Communal Land. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 384-419
UiO NMBU Untitled
 
36 Hellum, Anne; Derman, William; Sithole, Ellen; Rutsate, Elizabeth.
Governance, Gender Equality and the Right to Water and Sanitation in Zimbabwe: Contested Norms and Institutions in an Unstable Economic and Political Terrain. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 300-346
UiO NMBU Untitled
 
37 Hellum, Anne; Sithole, Ellen; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe; Rutsate, Elizabeth.
Zimbabwe's Urban Water Crisis and its Implications for Different Women: Emerging Norms and Practices in Harare's High Density Suburbs. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 347-383
UiO NMBU Untitled
 
38 Rutsate, Elizabeth; Derman, William; Hellum, Anne.
A Hidden Presence: Women Farm Workers Right to Water and Sanitation in the Aftermath of the Fast Track Land Reform. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 420-456
UiO NMBU Untitled
 
39 Hellum, Anne.
Special Issue: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Nordic Journal of Human Rights 2015 ;Volume 33.(4) p. 277-279
UiO Untitled
 
40 Hellum, Anne.
Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov.. Apollon [Business/trade/industry journal] 2015-05-30
UiO Untitled
 
41 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn; Kameri-Mbote, Patricia.
Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 32-80
UiO Untitled
 
42 Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia; van Koppen, Barbara.
The Human Right to Water and Sanitation in a Legal Pluralist Landscape: Perspectives of Southern and Eastern African Women. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. p. 1-31
UiO Untitled
 
43 Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia; van Koppen, Barbara.
Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 (ISBN 978-1-77922-263-3) 620 p.
UiO Untitled
 
44 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Kristine Marie, Skaar.
Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. Forskningsmagasinet Apollon [Journal] 2015-08-18
UiO Untitled
 
2014
45 Hellum, Anne.
Género, derechos humanos y pluralidades legales: las experiencias de África del Sur y de África de Oriental. I: Justicia de género y pluralidades legales: Perspectivas latinoamericanas y africanas. Centro de investigaciones y estudios superiores en antropolog√≠a social (CIESAS) 2014 ISBN 978-607-486-264-5. p. 51-82
UiO Untitled
 
46 Hellum, Anne.
Legal Pluralist Perspectives in Scandinavian and African Women's Law. I: Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag 2014 ISBN 978-3-643-90494-2. p. 95-114
UiO Untitled
 
47 Hellum, Anne.
Vern mot sammensatt diskriminering etter internasjonale menneskerettigheter og norsk rett: kvinner i krysset mellom kjønn og etnisitet. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. p. 39-68
UiO Untitled
 
48 Hellum, Anne; Köhler-Olsen, Julia.
Innledning. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. p. 13-28
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Hellum, Anne; Köhler-Olsen, Julia.
Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 (ISBN 9788205459281) 362 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Hellum, Anne; Machura, Stefan; Papendorf, Knut-Erich.
Introduction. I: Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag 2014 ISBN 978-3-643-90494-2. p. 1-14
UiO Untitled
 
    Show next list