Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 242 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Befring, Edvard.
Grunnbok i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-04496-5) 213 p.
UiO Untitled
 
2 Befring, Edvard; Befring, Edvard.
Sentrale forskningsmetoder- med etikk og statistikk. Oslo: Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-02-66998-0) 153 p.
UiO Untitled
 
2019
3 Befring, Edvard.
Forebygging i barnehage og skole med vekt på barns læring og livsmestring. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 168-195
UiO Untitled
 
4 Befring, Edvard.
Spesialpedagogikk - mangfoldig fag med mulighetsperspektiver og krevende utfordringer. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 51-73
UiO Untitled
 
5 Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard.
Forord. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059.
UiO Untitled
 
6 Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard.
Innledning og sammenfatning. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059.
UiO Untitled
 
7 Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Tangen, Reidun Synnøve.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202592059) 715 p.
UiO Untitled
 
8 Befring, Edvard; Uthus, Marit.
Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 500-522
NTNU UiO Untitled
 
2018
9 Befring, Edvard.
De pedagogiske kvalitetene. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03032-6) 184 p.
UiO Untitled
 
10 Befring, Edvard.
De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03032-6) 184 p.
UiO Untitled
 
11 Befring, Edvard; Simonsen, Eva.
Spesialpedagogisk kompetaneutvikling. Spesialpedagogikk 2018 (0118) p. 4-11
UiO Untitled
 
2017
12 Befring, Edvard; Moen, Bjørg-Elin.
Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-53336-6) 152 p.
UiO Untitled
 
2016
13 Befring, Edvard.
Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02643-5) 228 p.
UiO Untitled
 
2015
14 Befring, Edvard.
Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-47713-4) 176 p.
UiO Untitled
 
15 Befring, Edvard.
Kvantitativ metode.
UiO Untitled
 
16 Befring, Edvard.
Quantitative methods.
UiO Untitled
 
2014
17 Befring, Edvard.
Den forløsende pedagogikken. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 9788205431133) 178 p.
UiO Untitled
 
18 Befring, Edvard.
Mangfoldet som ressurs. Spesialpedagogikken og berikelsesperspektivet i teori og praksis. I: Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215021782. p. 21-32
UiO Untitled
 
2013
19 Befring, Edvard.
Læring i nærsamfunnet : pedagogisk erfaringar og nye læringsperspektiv. I: Motstraums : 25 år i kamp for skule i nærmiljøet. Ringsaker: LUFS 2013 ISBN 0000000000. p. 78-90
UiO Untitled
 
20 Befring, Edvard; Duesund, Liv; Popovici, Stefan.
Familier og barn i krise. : UIO: Institutt for spesialpedagogikk,Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2013 (ISBN 978-82-8075-101-0) 153 p.
UiO Untitled
 
21 Befring, Edvard; Duesund, Liv; Popovici, Stefan.
Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – En analyse av utviklingstrekk. : Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2013 (ISBN 978-82-8075-101-0) 153 p.
UiO Untitled
 
2012
22 Befring, Edvard.
Forebygging - tidlig innsats til barns beste. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. p. 21-36
UiO Untitled
 
23 Befring, Edvard.
Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
24 Befring, Edvard.
Skolen for barnas beste. Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 9788252179064) 286 p.
UiO Untitled
 
25 Befring, Edvard.
Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
26 Befring, Edvard; Duesund, Liv.
Relasjonsvansker. Psykososial problematferd. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
27 Befring, Edvard; Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 (ISBN 9788202352264) 726 p.
UiO Untitled
 
2011
28 Befring, Edvard; Moen, Bjørg-Elin.
Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm AS 2011 (ISBN 9788202349455) 267 p.
UiO Untitled
 
2010
29 Befring, Edvard.
Barnevernet i historisk lys. I: Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7. p. 15-30
UiO Untitled
 
30 Befring, Edvard.
Oppvekst og læring for et verdig liv. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 34-50
UiO Untitled
 
31 Befring, Edvard; Frønes, Ivar; Sørlie, Mari-Anne.
Et kompetansebasert barnevern. I: Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7. p. 260-266
UiO Untitled
 
32 Befring, Edvard; Frønes, Ivar; Sørlie, Mari-Anne.
Forord. Sårbare unge - nye perspektiver og tilnærminger. I: Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7. p. 13-14
UiO Untitled
 
33 Befring, Edvard; Frønes, Ivar; Sørlie, Mari-Anne.
Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 978-82-0539693-7)
UiO Untitled
 
34 Befring, Edvard; Moen, Bjørg-Elin.
Positive holdninger: Ressurser for et verdig liv. Organisasjonen MOT under lupen. : MOT 2010 86 p.
NTNU UiO Untitled
 
2009
35 Befring, Edvard.
Læring og skole i nærmiljøperspektiv. I: Nærmiljøpedagogikk. Det Norske Samlaget 2009 ISBN 9788252173277. p. 168-181
HVL Untitled
 
2008
36 Befring, Edvard.
Barneinstitusjonar i ein historisk og spesialpedagogisk kontekst. Fagseminar på Falstadsenteret; 2008-03-11 - 2008-03-11
UiO Untitled
 
37 Befring, Edvard.
Den forløysande pedagogikken som grunnlag for vere- og lærekraft. Samling for barnehage- og skolefolk; 2008-11-12 - 2008-11-12
UiO Untitled
 
38 Befring, Edvard.
Det etiske og læringsvitskaplege grunnlaget for spesialpedagogikken som fag og forskingfelt. Samling av studentar i spesial- og sosialpedagogikk; 2008-05-14 - 2008-05-14
UiO Untitled
 
39 Befring, Edvard.
Det læringsvitskaplege grunnlaget for god skoleledelse. Struktur, støtte, motivering og positiv fokusering. Fagseminar for rektorar; 2008-09-25 - 2008-09-25
UiO Untitled
 
40 Befring, Edvard.
Etiske spørsmål i kvantitativ forskning. Norges forskningsr√•d 2008 6 p.
UiO Untitled
 
41 Befring, Edvard.
Forebygging i en psykososial kontekst. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 170-192
UiO Untitled
 
42 Befring, Edvard.
Inkludering som mål og mulighet. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 2008 ;Volume 45.(04) p. 300-313
UiO Untitled
 
43 Befring, Edvard.
Kvalitetsskolen. Skolepsykologi 2008 ;Volume 43.(3) p. 3-18
UiO Untitled
 
44 Befring, Edvard.
Likeverd og inkludering. UItdeling av Dronning Sonjas Skolepris; 2008-11-28 - 2008-11-28
UiO Untitled
 
45 Befring, Edvard.
Likeverd og inkludering. Innhald, mål og faglege perspektiv. Forelesing for landets utdanningsdirektørar; 2008-05-05 - 2008-05-05
UiO Untitled
 
46 Befring, Edvard.
Oppvekst- og hjelpetenester i eit lærings- og mulighetsperspektiv. Fagseminar i Ballerup, Danmark; 2008-03-03 - 2008-03-03
UiO Untitled
 
47 Befring, Edvard.
Poblematferd. Sosiale og emosjonelle vansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 372-392
UiO Untitled
 
48 Befring, Edvard.
Problematferd i historisk og spesialpedagogisk kontekst. Jubileumsarrangement; 2008-06-23 - 2008-06-23
UiO Untitled
 
49 Befring, Edvard.
Skolens møte med barn. Opplegg til pedagogisk nyorientering. I: Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Kommuneforlaget AS 2008 ISBN 978-82-446-1248-7. p. 25-51
UiO Untitled
 
50 Befring, Edvard.
Spesialpedagogikk for alle. Etisk og læringsteoretisk grunnlag. Årskonferanse for danske spesialpedagogar; 2008-11-05 - 2008-11-05
UiO Untitled
 
    Show next list