Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 76 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. p. 86-100
ISF UiO Untitled
 
2017
2 Bjørklund, Tor.
"Arbeiderklassens hjemløshet". Klassekampen 2017 p. -
UiO Untitled
 
3 Bjørklund, Tor.
Kommunevalgene fra 1995 til 2015: økt vekt på det lokale. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. p. 301-329
UiO Untitled
 
4 Bjørklund, Tor.
Lokale folkeavstemninger: lovreguleringer, tema og frekvens. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5. p. 15-38
UiO Untitled
 
5 Bjørklund, Tor.
"Oslo - en politisk delt by". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 p. -
UiO Untitled
 
6 Bjørklund, Tor.
"Topartisystemet forsvant, men øst-vest killet bestod.". I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. p. 145-169
UiO Untitled
 
7 Bjørklund, Tor.
Valgforskning uten kontekst. Et eksempel og en kommentar. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(3) p. 334-342
UiO Untitled
 
8 Bjørklund, Tor.
"Økt vekt på det lokale i kommunevalgene". Kommunal rapport 2017 p. -
UiO Untitled
 
9 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2017-01-04 - 2017-01-06
ISF UiO Untitled
 
10 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. p. 201-221
ISF UiO Untitled
 
11 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. p. 223-242
ISF UiO Untitled
 
2016
12 Bjørklund, Tor.
Høyrebølge-boka - 35 år etter. I: Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S 2016 ISBN 9788282651684. p. 58-74
UiO Untitled
 
13 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Den 25. nordiske kommuneforskningskonferansen NORKOM; 2016-11-24 - 2016-11-25
ISF UiO Untitled
 
2015
14 Bjørklund, Tor.
Folkeavstemninger. I: Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651219. p. 538-549
UiO Untitled
 
2014
15 Bjørklund, Tor.
OL-avstemningen i 2013: Bakgrunn, resultat, konsekvenser.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2014 ;Volume 30.(3) p. 205-219
UiO Untitled
 
16 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes; Aalandslid, Vebjørn.
Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet.. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2014 ;Volume 28.(3) p. 26-30
ISF UiO Untitled
 
2013
17 Bjørklund, Tor.
Lokale folkeavstemninger i fortid og nåtid. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. p. 165-178
UiO Untitled
 
18 Bjørklund, Tor.
Politisk deltakelse i sentrum og periferi. Kontraster og endringer. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. p. 129-146
UiO Untitled
 
19 Bjørklund, Tor.
Politisk deltakelse i sentrum og periferi. Kontraster og endringer», i Johannes Bergh og Dag Arne Christensen. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. p. 129-146
UiO Untitled
 
20 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Lokalvalget i skyggen av 22. juli. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. p. 21-44
UiO Untitled
 
21 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge : Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-39698-5) 243 p.
ISF UiO Untitled
 
2012
22 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes; Aalandslid, Vebjørn.
Ap festet grepet blant innvandrere i 2011. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2012 ;Volume 26.(5) p. 33-40
ISF SSB UiO Untitled
 
23 Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections. Local Government Studies 2012 ;Volume 38.(2) p. 249-270
ISF UiO Untitled
 
2011
24 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies 2011 ;Volume 59.(2) p. 308-327
ISF UiO Untitled
 
25 Bjørklund, Tor.
Comments on Carsten Schymi`k`s European Antifederalism. I: Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-8305-1965-2. p. 63-73
UiO Untitled
 
2010
26 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
Minority Representation in Norway: Success at the Local Level; Failure at the National Level. I: The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies. Routledge 2010 ISBN 978-0415492720. p. 128-144
ISF UiO Untitled
 
27 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
Political Integration of Minorities. I: Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 9781443825740. p. 269-294
ISF UiO Untitled
 
28 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
The Revival of Group Voting : Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies 2010
ISF UiO Untitled
 
29 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor; Hellevik, Ottar.
Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volume 26.(2) p. 105-131
ISF UiO Untitled
 
30 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Political Integration of Minorities: Election Turnout in Norway's Minority Communities. I: Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 9781443825740. p. 269-295
UiO Untitled
 
31 Jean, Tillie; Bergh, Johannes; Bird, Karen; Bjørklund, Tor; Delwit, Pascal; Jenny, Marcelo; Saalfeld, Thomas; Tahvilzadeh;, Nazem; Tiberj, Vincent; Togeby, Lise; Wust, Andreas.
Party Choices amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective. I: The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies. Routledge 2010 ISBN 978-0415492720. p. 66-106
ISF UiO Untitled
 
2009
32 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor.
Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007. I: Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1. p. 69-88
ISF UiO Untitled
 
33 Bjørklund, Tor.
Lokal orientering og høyredreining: Lokalvalget 2007. I: Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1. p. 19-46
UiO Untitled
 
34 Bjørklund, Tor.
The surge of referendums and the New Politics approach. I: Referendums and representative democracy : responsiveness, accountability and deliberation. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-48103-8. p. 117-135
UiO Untitled
 
35 Bjørklund, Tor.
To mål på arbeiderklasse yrke og klassetilhørighet : norske velgere og partier fra 1965 til 2005. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2009 ;Volume 25.(1) p. 5-29
UiO Untitled
 
36 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Innvandrerne i Norge - hvor mange er de egentlig?. Nytt Norsk Tidsskrift 2009 ;Volume 26.(3-4) p. 353-361
UiO Untitled
 
37 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter. I: Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1. p. 136-157
ISF UiO Untitled
 
38 Bjørklund, Tor; Saglie, Jo.
Ensaksdeltakelse : om underskriftskampanjer og politikerkontakt. I: Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1. p. 187-210
ISF UiO Untitled
 
2008
39 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor; Aalandslid, Vebjørn.
Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2008 ;Volume 22.(2) p. 5-23
ISF UiO Untitled
 
40 Bjørklund, Tor.
Arbeiderklassetilhørighet i Norge fra 1965 til 2001. Sosiologisk Tidsskrift 2008 ;Volume 16.(4) p. 341-361
UiO Untitled
 
41 Bjørklund, Tor; Andersen, Jørgen Goul.
Scandinavia and the Far Right. I: The Far Right in Europe - An Encyclopedia. Oxford: Greenwood World publishing 2008 ISBN 978-1-84645-003-7.
UiO Untitled
 
42 Bjørklund, Tor; Hagtvet, Bernt.
Høyrebølgen. I: Kåre Willoch - Et debattskrift. Oslo: Kagge Forlag 2008 ISBN 978-82-489-0793-0. p. 254-282
UiO Untitled
 
2007
43 Bjørklund, Tor.
Fremskrittspartiets suksess og kulturell standardisering. Nytt Norsk Tidsskrift 2007 ;Volume 24.(2) p. 151-168
UiO Untitled
 
44 Bjørklund, Tor.
Unemployment and the Radical Right in Scandinavia: Beneficial or Non-Beneficial for Electoral Support?. Comparative European Politics 2007 ;Volume 5.(3) p. 245-263
UiO Untitled
 
45 Bjørklund, Tor; Andersen, Jørgen goul.
La Derecha Radical En Escandinavia. I: La Extrema Derecha en Europe desde 1945. A Nuestros Días. Madrid: Tecnos 2007 ISBN 9788430945108. p. 413-446
UiO Untitled
 
2005
46 Bjørklund, Tor.
Folkeavstemningene i 1905 i Follo. I: Follominne. Årbok 2005. Drøbak: Follo historielag 2005 ISBN 82-90377-29-0. p. 31-51
UiO Untitled
 
47 Bjørklund, Tor.
Hundre år med folkeavstemninger. Norge og Norden 1905 - 2005. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 8215006507) 253 p.
UiO Untitled
 
48 Bjørklund, Tor.
Innledning. Honnørordet lokaldemokrati. I: Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-33941-4. p. 15-32
UiO Untitled
 
49 Bjørklund, Tor.
Lokalvalget 2003. På ny et velferdsvalg. I: Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-33941-4. p. 42-56
UiO Untitled
 
50 Bjørklund, Tor.
Maktutredningens diagnose av lokaldemokratiet. I: Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-33941-4. p. 196-208
UiO Untitled
 
    Show next list