Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 99 << Previous 1 2    Next >>

2017
1 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole; Vestøl, Jon Magne.
Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta didactica Norden 2017 ;Volume 11.(3) p. -
UiO Untitled
 
2015
2 Golden, Anne; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48966-3. p. 231-250
UiO Untitled
 
2014
3 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-784-8) 471 p.
UiO Untitled
 
4 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. p. 9-22
UiO Untitled
 
2013
5 Blikstad-Balas, Marte; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Students' digital strategies and shortcuts : searching for answers on Wikipedia as a core literacy practice in upper secondary school. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (1/2) p. 32-48
UiO Untitled
 
6 Dewilde, Joke.
Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration. Oslo: Faculty of Educational Sciences, University of Oslo 2013 354 p.
UiO Untitled
 
7 Golden, Anne; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?. NOA - Norsk som andrespråk 2013 (1) p. 70-81
UiO Untitled
 
2012
8 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Bilingual Teachers: Making a Differance?. I: Literacy Practices in Transition. Multilingual Matters 2012 ISBN 9781847698391. p. 228-243
UiO Untitled
 
2011
9 Grande, Sidsel Øiestad; Lefdal, Hans Erik; Ebbestad, Gro; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Lund, Anne-Bente.
Samarbeid om lærerutdanning for videregående opplæring i Universitetsalliansen Oslo. HiO: Universitetsalliansen Oslo 2011 27 p.
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
10 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing; 2011-05-30 - 2011-06-01
UiO Untitled
 
11 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009. International Symposium on Bilingualism 8 ISB8; 2011-06-15 - 2011-06-18
UiO Untitled
 
12 Roe, Astrid; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Flerspråklighet i Osloskolen. Mindst 4 sprog til alle. Fremtidens sprogpolitiske utdfordringer. Konference om flersprogethed i Norden; 2011-08-22 - 2011-08-24
UiO Untitled
 
13 Roe, Astrid; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Multilingualism in upper secondary school in Oslo. Urban Education. European Conference on Educational Research; 2011-09-12 - 2011-09-16
UiO Untitled
 
2010
14 Golden, Anne; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Litterasitet i et andrespråksperspektiv – status om skriving. NOA-konferanse 4; 2010-10-14 - 2010-10-15
UiO Untitled
 
15 Golden, Anne; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk som andrespråk 2010 ;Volume 26.(2) p. 36-66
UiO Untitled
 
16 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Flerspråklighet - skolens avmakt?. Fagseminar om etnisk mangfold i skolen; 2010-08-24 - 2010-08-24
UiO Untitled
 
17 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Mangfold og mestring - ny innstilling om utdanning for språklige minoriteter. Seminar; 2010-09-02 - 2010-09-02
UiO Untitled
 
18 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Oversatte tekster på ungdomstrinnet - fra læreplan til lærebok. I: Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-591-2. p. 181-195
UiO Untitled
 
19 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006. Faglig-pedagogisk dag 2010; 2010-01-08 - 2010-01-08
UiO Untitled
 
20 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2010 ;Volume 5.(1) p. 69-89
UiO Untitled
 
2009
21 Hvistendahl, Rita E.
Elever fra språklige minoriteter i norsk skole. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 69-94
UiO Untitled
 
22 Hvistendahl, Rita E.
Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01196-7) 307 p.
UiO Untitled
 
23 Hvistendahl, Rita E.
Flerspråklighet i skolen - innledning og oversikt. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 13-29
UiO Untitled
 
24 Hvistendahl, Rita E.
Forord. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 11-12
UiO Untitled
 
25 Hvistendahl, Rita E.
Å bli kompetent og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 175-193
UiO Untitled
 
26 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Bokmål og nynorsk i en fellelskulturell skole. I Standnes, Gro. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. 2009. Gro Standnes 2009
UiO Untitled
 
27 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Bokomtale: Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturerfor språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen.Oplandske Forlag 2008. 182 sider. NOA - Norsk som andrespråk 2009 (2) p. 81-84
UiO Untitled
 
28 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Fagdidaktisk bredde. Acta didactica Norden 2009 ;Volume 3.(1) p. -
UiO Untitled
 
29 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Kulturforståelse som kompetanse i norskfagets læreplan og lærebøker. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference; 2009-05-13 - 2009-05-15
UiO Untitled
 
30 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Lesevaner og IKT-bruk blant elever fra språklige minoriteter. Nordens sprog som andresprog 2009; 2009-06-11 - 2009-06-13
UiO Untitled
 
31 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift. Acta didactica Norden 2009 ;Volume 3.(1) p. -
UiO Untitled
 
32 Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Oversatte tekster på ungdomstrinnet - om 'oss og dem' om igjen?. Lesing som grunnleggende ferdighet i fagene; 2009-03-15 - 2009-03-16
UiO Untitled
 
33 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift 2009 ;Volume 93.(4) p. 250-263
UiO Untitled
 
34 Roe, Astrid; Hvistendahl, Rita Elisabeth.
Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift 2009 ;Volume 93.(5) p. 368-385
UiO Untitled
 
2008
35 Hvistendahl, Rita E.
"Kunsten å omgås det fremmede" - kort om kulturforståelse og litteraturformidling. "Kunsten å omgås det fremmede"; 2008-08-29 - 2008-08-29
UiO Untitled
 
36 Hvistendahl, Rita E.
Langage Minorities in PISA 2000 - 2003 - 2006. A Nordic Comparison. Language in Education: Multilingualism and Language Variation in the Classroom; 2008-01-31 - 2008-02-02
UiO Untitled
 
37 Hvistendahl, Rita E.
Literacy og det multikulturelle perspektivet. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag; 2008-06-13 - 2008-06-13
UiO Untitled
 
38 Hvistendahl, Rita E.
Litteratur i det kulturelt komplekse klasserommet. Landsseminar; 2008-03-07 - 2008-03-08
UiO Untitled
 
39 Hvistendahl, Rita E.
Ny årgang - Acta Didacta Norge 2008. Acta didactica Norden 2008 ;Volume 2. p. -
UiO Untitled
 
40 Hvistendahl, Rita E.
Prøver og kartlegging i opplæringen for språklige minoriteter. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. p. 295-310
UiO Untitled
 
41 Hvistendahl, Rita E.
Unga läsare från språkliga minoriteter. I: Läseförståelse i teori og praktik. Studentlitteratur AB 2008 ISBN 9789144051291. p. 123-144
UiO Untitled
 
42 Hvistendahl, Rita E.
Å bli kompetnet og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere. Språk i utdanning; 2008-04-22 - 2008-04-22
UiO Untitled
 
2007
43 Hvistendahl, Rita E.
Kjære lesere. Acta didactica Norden 2007 p. -
UiO Untitled
 
44 Hvistendahl, Rita E.
Lesing og lesestrategier for elever fra språklige minoriteter. "Å lese i alle fag"; 2007-04-25 - 2007-04-25
UiO Untitled
 
45 Hvistendahl, Rita E.
Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter. Læringsstrategier; 2007-04-20 - 2007-04-20
UiO Untitled
 
46 Hvistendahl, Rita E.
Med perspektiv på klasserommet. Om tolkning av kontekst. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag; 2007-06-12 - 2007-06-13
UiO Untitled
 
47 Hvistendahl, Rita E.
Unge lesere fra språklige minoriteter. I: Leseforståelse - Lesing i kunnskapssamfunnet - Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk 2007 ISBN 978-82-02-26175-7. p. 147-167
UiO Untitled
 
2006
48 Hvistendahl, Rita E.
"Kulturbegrepet i de nye læreplanene i norsk, norsk som andrespråk og morsmål for språklige minoriteter - en sammenlikning". Konferanse om forskning på pedagogiske tekster; 2006-03-30 - 2006-03-31
UiO Untitled
 
49 Hvistendahl, Rita E.
"Minoritet i majoritetens skole". Planleggingsdag; 2006-04-24 - 2006-04-24
UiO Untitled
 
50 Hvistendahl, Rita E.
Minoritetsspråklige elever i PISA 2003 - en nordisk sammenlikning. PISA i et nordisk lys; 2006-05-18 - 2006-05-19
UiO Untitled
 
    Show next list