Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 225 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education 2019 ;Volume 34.(1) p. 68-82
UiO Untitled
 
2 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. NERA 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
3 Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Skogen, Kjell.
Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 570-584
UiO Untitled
 
4 Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell.
Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59812-9) 112 p.
UiO UiT Untitled
 
5 Skogen, Kjell.
Skole for en mangfoldig elevgruppe. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 562-579
UiO Untitled
 
6 Skogen, Kjell.
Skoleprestasjoner -individbaserte årsaksfaktorer. I: Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9. p. 43-61
UiO Untitled
 
7 Skogen, Kjell.
Skoleprestasjoner - samfunnsbaserte årsakafaktorer. I: Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9. p. 27-42
UiO Untitled
 
2018
8 Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell; Johnsen, Gisle; Næss, Nils Gjermund.
Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-59212-7) 265 p.
NORD NTNU UiO UIS Untitled
 
9 Skogen, Kjell.
Aksjonsforskning. I: Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59212-7. p. 133-144
UiO Untitled
 
10 Skogen, Kjell.
Caseforskning. I: Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59212-7. p. 79-91
UiO Untitled
 
2017
11 Skogen, Kjell.
De evnerike barna - en inkluderingsutfordring. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. p. 266-283
UiO Untitled
 
12 Skogen, Kjell.
Didaktisk praksis og evnerike barn. I: Didaktisk praksis 1. - 7. trinn. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50060-0. p. 41-58
UiO Untitled
 
2016
13 Smedsrud, Jørgen; Skogen, Kjell.
Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016765) 320 p.
UiO Untitled
 
2015
14 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41899-1) 169 p.
UiO Untitled
 
15 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 152-169
UiO Untitled
 
16 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 13-32
UiO Untitled
 
17 Skogen, Kjell.
Læreren som talentutvikler. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215026121) 152 p.
UiO Untitled
 
18 Skogen, Kjell.
Skolelederrollen og spesialundervisning. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 44-55
UiO Untitled
 
19 Skogen, Kjell.
Skolelederrollen og tilpasset opplæring. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. p. 33-43
UiO Untitled
 
20 Skogen, Kjell.
Spesialpedagogikk og elever med enkeltvedtak. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. p. 181-195
UiO Untitled
 
2014
21 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. p. 223-250
UiO Untitled
 
22 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education 2014 ;Volume 29.(1) p. -
UiO Untitled
 
23 Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell; Wistedt, Inger.
Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202420536) 160 p.
UiO Untitled
 
24 Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell.
Kontaktlæreren. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02320-5) 215 p.
UiO UiT Untitled
 
25 Skogen, Kjell.
De evnerike barna og spesialpedagogikken. I: De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6. p. 89-102
UiO Untitled
 
26 Skogen, Kjell.
De evnerike barna og spesialpedagogikken. I: De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6. p. 89-102
UiO Untitled
 
27 Skogen, Kjell.
Evnerike barn og prestasjoner. I: Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202420536. p. 37-58
UiO Untitled
 
28 Skogen, Kjell.
Kontinuerlig forbedring av skolens praksis - en entreprenøriell tilnærming. I: Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202420536. p. 135-160
UiO Untitled
 
2013
29 Skogen, Kjell.
Energi pool : bedriftsintern videreutvikling av talentfulle medarbeidere. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volume 48.(6) p. 45-54
UiO Untitled
 
2012
30 Nissen, Poul; Kyed, Ole; Baltzer, Kirsten; Skogen, Kjell.
Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling. Namsos: Pedagogisk psykologisk forlag AS 2012 (ISBN 9788277670928) 208 p.
UiO Untitled
 
31 Skogen, Kjell.
Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
32 Skogen, Kjell.
Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
2011
33 Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Skogen, Kjell.
Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-895-8) 162 p.
UiO UIS Untitled
 
34 Skogen, Kjell.
Dagens situasjon for evnerike i den norske skolen. I: Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-895-8. p. 47-59
UiO Untitled
 
35 Skogen, Kjell.
Elitisme og kollektivisme - to sider av samme sak. I: Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-895-8. p. 61-71
UiO Untitled
 
36 Skogen, Kjell.
Inkluderingsideologien i den norske skolen. I: Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-895-8. p. 17-31
UiO Untitled
 
37 Skogen, Kjell.
Læringsstrategier brukt i TV-serien "Blanke ark". I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. p. 107-128
UiO Untitled
 
38 Skogen, Kjell.
Tilpasset opplæring (TPO) - en forutsetning for inkludering. I: Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-895-8. p. 33-46
UiO Untitled
 
39 Skogen, Kjell.
Utdanningspolitiske og økonomiske perspektiver. I: Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-895-8. p. 73-84
UiO Untitled
 
2010
40 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Framtidige utfordringer for kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 178-199
UiO Untitled
 
41 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi 2010 ;Volume 45.(2) p. 25-42
UiO Untitled
 
42 Sjøvoll, Jarle; Skogen, Kjell.
Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 9788251925242) 221 p.
NORD Untitled
 
43 Skogen, Kjell.
"Blanke Ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009. Skolepsykologi 2010 ;Volume 2. p. 13-25
UiO Untitled
 
44 Skogen, Kjell.
"Blanke ark" TV-serie på TV Norge, høsten 2009 - er det noe å lære for pedagogisk-psykologiske rådgivere?. Skolepsykologi 2010 ;Volume 45.(2) p. 13-23
NORD UiO Untitled
 
45 Skogen, Kjell.
Entrepreneurial leadership - towards a better school. I: Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2524-2. p. 205-216
NORD Untitled
 
46 Skogen, Kjell.
Evnerike barn i den norske skolen. Skolepsykologi 2010 ;Volume 2. p. 5-12
NORD UiO Untitled
 
47 Skogen, Kjell.
Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken i samspill mellom praksis, teori og forskning. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 167-177
UiO Untitled
 
48 Skogen, Kjell; Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi 2010 ;Volume 45.(2) p. 25-42
NORD UiO Untitled
 
49 Skogen, Kjell; Sjøvoll, Jarle.
Creativity and Innovation. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2524-2) 221 p.
UiO Untitled
 
50 Skogen, Kjell; Sjøvoll, Jarle.
Creativity and innovation : preconditions for entrepreneurial education. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2524-2)
UIS Untitled
 
    Show next list