Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 218 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Kjeldstadli, Knut.
Samfunnsnytte og fagforeninger. I: Universitetskamp. Scandinavian Academic Press 2019 ISBN 978-82-304-0247-4. p. 484-494
UiO Untitled
 
2018
2 Kjeldstadli, Knut.
Allsang i arbeiderbevegelsen :. Arbeiderhistorie 2018 ;Volume 22.(1) p. 109-125
UiO Untitled
 
3 Kjeldstadli, Knut.
Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Pax Forlag 2018 (ISBN 9788253040394) 297 p.
UiO Untitled
 
4 Kjeldstadli, Knut.
Norway 1850-1940: Six types of Popular Resistance. I: Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 9781137578495. p. 201-244
UiO Untitled
 
5 Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut; Nyzell, Stefan.
Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 9781137578495) 457 p.
UiO Untitled
 
2017
6 Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen.
I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 (ISBN 9788253039695) 299 p.
UiO Untitled
 
7 Kjeldstadli, Knut.
Finnes loksalsamfunn?. Heimen - Lokal og regional historie 2017 ;Volume 54.(4) p. 342-351
UiO Untitled
 
8 Kjeldstadli, Knut.
Innvandring i fortid og framtid. I: På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202574130. p. 23-42
UiO Untitled
 
2016
9 Kjeldstadli, Knut.
Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle. Vardøger 2016 ;Volume 36. p. 166-183
UiO Untitled
 
10 Kjeldstadli, Knut.
Folkesosialisme. Stykke i tre satser. I: Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press 2016 ISBN 978-87-12-05302-6. p. 192-203
UiO Untitled
 
11 Kjeldstadli, Knut; Helle, Idar.
Social Democracy in Norway. I: The Three Worlds of Social Democracy. Pluto Press 2016 ISBN 9780745336084. p. 46-67
UiO Untitled
 
2015
12 Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina.
Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers 2015 (ISBN 9781783482771) 272 p.
UiO Untitled
 
13 Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina.
Introduction: politicizing the transnational. Labor History 2015 ;Volume 56.(3) p. 237-245
UiO Untitled
 
14 Kjeldstadli, Knut.
A Closed Nation or an Open Working Class?: When do Unions Opt for Including Labour Migrants?. I: Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers 2015 ISBN 9781783482771. p. 83-98
UiO Untitled
 
15 Kjeldstadli, Knut.
Arbeiderbevegelsen - reform, revolusjon og ny reformisme. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
16 Kjeldstadli, Knut.
Da spytting kunne være dødelig. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
17 Kjeldstadli, Knut.
De harde trettiåra?. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
18 Kjeldstadli, Knut.
Ekspertene har rett. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
19 Kjeldstadli, Knut.
En ny arbeidslivets historie?. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. p. 281-292
UiO Untitled
 
20 Kjeldstadli, Knut.
Et organisert folk. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
21 Kjeldstadli, Knut.
Flere blir middelklasse. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
22 Kjeldstadli, Knut.
Fra gatekamper til faste forhandlinger. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
23 Kjeldstadli, Knut.
Grunnloven - liberal, men demokratisk?. I: Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037905. p. 37-53
UiO Untitled
 
24 Kjeldstadli, Knut.
Hva var det å være norsk?. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
25 Kjeldstadli, Knut.
Norge - et moderne land?. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
26 Kjeldstadli, Knut.
Norge i verden - hvilket utland var relevant?. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
27 Kjeldstadli, Knut.
Propaganda og reklame. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
28 Kjeldstadli, Knut.
Rasisme og minoriteter. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
29 Kjeldstadli, Knut.
Tid til overs - fri tid. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
30 Kjeldstadli, Knut.
Ulike klasser, ulik utdanning. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
31 Kjeldstadli, Knut.
Varieties of Internationalisme. An Introduction. I: Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers 2015 ISBN 9781783482771. p. 173-174
UiO Untitled
 
32 Kjeldstadli, Knut.
1914-1940: Første verdenskrig og mellomkrigstiden. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
33 Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina.
Questions for the Future. Towards an Analytical Framework. I: Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers 2015 ISBN 9781783482771. p. 223-229
UiO Untitled
 
34 Levin, Irene; Kjeldstadli, Knut.
Hvem tror du at du er?. OSLO [TV] 2015-01-18
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
35 Brochmann, Grete; Kjeldstadli, Knut.
Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag 2014 (ISBN 9788253035932) 492 p.
UiO Untitled
 
36 Kjeldstadli, Knut.
De tre samfunn. Arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv etter 1905. I: Telemarks historie ; b. 3: Etter 1905. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1409-9. p. 15-83
UiO Untitled
 
37 Kjeldstadli, Knut.
Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn. I: Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1285-9. p. 5-10
UiO Untitled
 
38 Kjeldstadli, Knut.
The Nation State in the Age of Globalizations - Stone Dead or Rejuvenated?. I: Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Sense Publishers 2014 ISBN 9789462099289. p. 93-103
UiO Untitled
 
2013
39 Kjeldstadli, Knut.
Den gamle kontrollen av de fremmede. I: Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021324. p. 226-240
NTNU UiO Untitled
 
40 Kjeldstadli, Knut.
Den norske transnasjonalhistorien. I: Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42961-4. p. 15-29
NTNU UiO Untitled
 
41 Kjeldstadli, Knut.
Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias 2013 p. 56-65
UiO Untitled
 
42 Kjeldstadli, Knut.
Hvorfor flytter vi?. I: Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2013 ISBN 9788205418127. p. 569-572
UiO Untitled
 
43 Kjeldstadli, Knut.
Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias 2013 p. 66-75
UiO Untitled
 
44 Olsen, Per Arne; Kjeldstadli, Knut; Christiansen, Dag.
Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. : Fagborbundet, LO og Norsk noteservice 2013 (ISBN 978-82-8089-202-7) 398 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
2012
45 Kjeldstadli, Knut.
Et sosialt røntgenbilde av Oslo i 1920-årene. Tobias 2012 p. 28-35
UiO Untitled
 
46 Kjeldstadli, Knut.
Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen?. Sosial trygd 2012 (5) p. 24-26
UiO Untitled
 
47 Kjeldstadli, Knut.
Hva er nyliberalisme? Fem perspektiver. Arbeiderhistorie 2012 p. 39-47
UiO Untitled
 
48 Kjeldstadli, Knut.
Jorunn Bjørgum som historiker. Arbeiderhistorie 2012 p. 167-172
UiO Untitled
 
2011
49 Kjeldstadli, Knut.
Northern Europe. Denmark, Norway, Sweden, Finland. I: The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-521-89586-6. p. 5-12
UiO Untitled
 
50 Kjeldstadli, Knut.
Statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag. I: Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. Oslo: HL-senteret 2011 ISBN 978-82-92988-04-6.
NTNU Untitled
 
    Show next list