Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-40 of 40

2019
1 Gullbekk, Eystein.
What can we make of our interview data? From interdisciplinary to intra-disciplinary research. Information research 2019 ;Volume 24.(2)
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina.
Becoming a scholar by publication – PhD students citing in interdisciplinary argumentation. Journal of Documentation 2019 ;Volume 75.(2) p. 247-269
OSLOMET UiO Untitled
 
2017
3 Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina.
«Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. I: Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202571863. p. 121-146
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina.
Et helt nytt ‘mindset’? Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. VIRAK; 2017-06-12 - 2017-06-13
HIOA UiO Untitled
 
2016
5 Gullbekk, Eystein.
Apt information literacy? A case of interdisciplinary scholarly communication. Journal of Documentation 2016 ;Volume 72.(4) p. 716-736
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
6 Austrheim, Gunhild; Gullbekk, Eystein; Lönn-Stensrud, Jessica.
PhD on Track: på reise med brukerne. UH-Bibliotekkonferansen Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling; 2015-06-18 - 2015-06-19
HVL UiO Untitled
 
7 Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte; Gullbekk, Eystein.
PhD on Track – online library support for PhD students. IUBMB–FEBS Oslo Workshop on Molecular Life Sciences Education; 2015-09-18 - 2015-09-19
HVL NHH UiB UiO Untitled
 
8 Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn; Byström, Katriina.
Interdisciplinarity and information literacy: Librarians' competencies in emerging settings of higher education. Proceedings of the ASIST Annual Meeting 2015 ;Volume 52.(1) p. 1-4
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn; Byström, Katriina.
Interdisciplinarity and information literacy: Librarians’ competencies in emerging settings of higher education - Poster. Annual Meeting 2015.; 2015-11-06 - 2015-11-10
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
10 Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte.
Helping PhD-students succeed: PhD on Track. Nordic Geological Winter Meeting; 2014-01-08 - 2014-01-10
HVL NHH UiB UiO Untitled
 
11 Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth.
Hjelp når de trenger det. PhD on track – tjenester til en voksende målgruppe. Skriftserien Bibliotheca Nova 2014 ;Volume 2. p. 56-68
UiB UiO Untitled
 
12 Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth.
PhD on Track - På nett og i seminarrommet. Bibsys konferansen; 2014-03-11 - 2014-03-12
UiB UiO Untitled
 
13 Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth; Austrheim, Gunhild.
PhD on Track: ferdigheter for en doktorgrad. Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2014; 2014-06-02 - 2014-06-03
HVL UiB UiO Untitled
 
14 Gullbekk, Eystein; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Torras Calvo, Maria Carme; Skagen, Therese.
Editorial. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2014 ;Volume 6.(1) p. 1-5
BI HVL UiB UiO Untitled
 
15 Lönn-Stensrud, Jessica; Gullbekk, Eystein.
PhD on track – working with generic skills in context. LILAC, Librarians’ Information Literacy Annual Conference; 2014-04-23 - 2014-04-25
UiO Untitled
 
2013
16 Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne.
"Information Management for Knowledge Creation" - Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. BIBSYS brukermøte 2013; 2013-03-12 - 2013-03-13
UiO Untitled
 
17 Gullbekk, Eystein; Torras, Maria-Carme.
PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track. PhD on Track - en konferanse om bibliotekenes veiledning av Ph.d. kandidater; 2013-05-23 - 2013-05-23
UiO Untitled
 
18 Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme.
Focus group study. I: PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2013 ISBN 978-82-8037-023-5. p. 51-102
HVL UiB UiO Untitled
 
19 Gullbekk, Eystein.
Meeting the Needs of PhD Candidates: Services, Networks and Relevance. LIBER 42nd Annual Conference "Research Information Infrastructures and the Future Role of Libraries"; 2013-06-26 - 2013-06-29
UiO Untitled
 
20 Gullbekk, Eystein; Austrheim, Gunhild.
PhD on Track – designing learning for PhD students. Creating Knowledge VII; 2013-08-14 - 2013-08-16
HVL UiO Untitled
 
21 Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse.
On Track for Doctoral Students?. The European Conference on Information Literacy (ECIL); 2013-10-22 - 2013-10-25
UiO Untitled
 
22 Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme.
PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2013 (ISBN 978-82-8037-023-5) 200 p.
HVL UiB UiO Untitled
 
23 Gullbekk, Eystein; Skagen, Therese.
Forskningsstøtte i endring: En ut-av-boksen-opplevelse. SMH - jubileumsseminar; 2013-11-15 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
2012
24 Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse.
Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education. Fagreferentkonferansen 2012; 2012-06-05 - 2012-06-07
HVL UiO Untitled
 
25 Bech, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme.
Fokusgruppestudien. I: Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2012 ISBN 978-82-8037-022-8. p. 49-82
HVL UiB UiO Untitled
 
26 Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese; Westbye, Hilde.
Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa. UBs forskningsstøtte; 2012-03-28 - 2012-03-28
UiO Untitled
 
27 Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth.
Libraries supporting research communities: partners in scientific communication. Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2012; 2012-04-11 - 2012-04-13
UiB UiO Untitled
 
28 Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme.
Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2012 (ISBN 978-82-8037-022-8) 120 p.
HVL UiB UiO Untitled
 
2011
29 Torras, Maria-Carme; Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth; Ringnes, Hege; Rullestad, Tove.
Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior. Evidence Based Librarianship in Practice (EBLIP) 6; 2011-06-27 - 2011-06-30
UiB UiO Untitled
 
2010
30 Gullbekk, Eystein; Torras, Maria-Carme.
Den informasjonskompetente studenten: Et blikk på internasjonalt og nasjonalt arbeid med bibliotekenes undervisningsvirksomhet. ABM-utviklings Vinterkonferanse 2010; 2010-02-08
UiO Untitled
 
31 Gullbekk, Eystein; Torras, Maria-Carme.
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: Muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning. Fagreferentkonferansen 2010; 2010-05-31 - 2010-06-02
UiO Untitled
 
32 Gullbekk, Eystein; Skagen, Therese; Nilsen, Turid Høiberget.
Paradigm shift? Developing the Information Literacy Teacher. Librarians’ Information Literacy Annual Conference 2010; 2010-03-29 - 2010-03-31
UiO Untitled
 
2009
33 Gullbekk, Eystein.
Om plagiering/fusk. 12. Medicinska bibliotekskonferensen, E = Fri tillgång? = Fritt att använda?; 2009-11-06
UiO Untitled
 
2008
34 Gullbekk, Eystein.
Discourses on plagiarism and the pedagogic of sanctions. Creating Knowledge V; 2008-08-20 - 2008-08-22
UiO Untitled
 
35 Gullbekk, Eystein.
Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - fagreferentens rolle. Fagreferentkonferansen 2008; 2008-06-02 - 2008-06-04
UiO Untitled
 
36 Gullbekk, Eystein.
Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter. I: Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2008 ISBN 978-82-8037-015-0. p. 27-43
UiO Untitled
 
37 Gullbekk, Eystein.
Studentoppgaver i biblioteksundervisningen - mål, planlegging, vurdering. NordINFOLIT Sommerskole 2008 - Fra praksis til teori og fra teori til praksis om bibliotekarens handlingsberedskap i møtet med brukeren; 2008-06-16 - 2008-06-20
UiO Untitled
 
2007
38 Nagel, Anne-Hilde; Strand, Roger; Gullbekk,, Eystein; Hillesøy, Per Gunnar; Lillehaug, Johan; Norheim, Ole Frithjof; Spjelkavik, Johanne; Smith, Kari; Golmen, Karen; Vevle, Kjetil.
Utdanning i akademisk redelighet - Tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
39 Tonning, Anne Sissel Vedvik; Gullbekk,, Eystein.
Information literacy education at the Faculty of Psychology – a cumulative discipline-based information literacy programme. LILAC 2007; 2007-03-26 - 2007-03-28
UiB Untitled
 
2004
40 Gullbekk, Eystein.
Med dialog på timeplanen Halima sin KRL-time. Norsk pedagogisk tidsskrift 2004 (Årg. 88, nr 2/3) p. 128-144-
UiO Untitled