Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 73 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger; Björnsson, Julius Kristjan.
TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. : Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) 2020 38 p.
NIFU UiO Untitled
 
2019
2 Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie; Björnsson, Julius Kristjan.
TALIS 2018 - Første hovedfunn fra ungdomstrinnet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2019 32 p.
NIFU UiO Untitled
 
3 Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard.
Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education 2019 ;Volume 39.(1) p. 5-23
OSLOMET UiO Untitled
 
2018
4 Brandmo, Christian; Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie.
Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction. The Annual Meeting of the American Educational Research Association; 2018-04-14
UiO Untitled
 
5 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education 2018 ;Volume 118. p. 107-119
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Throndsen, Inger.
TALIS 2018 - Teaching and Learning International Survey Statusrapport 2018. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2018 8 p.
UiO Untitled
 
2016
7 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger.
Digital responsibility - a required literacy for citizenship: How to understand and measure the concept?. The 17th Annual AEA-Europe Conference; 2016-11-02 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
8 Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger; Scherer, Ronny.
Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review 2016 ;Volume 19. p. 58-84
UiO Untitled
 
9 Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard.
Examining gender differences in ICT literacy, interest, and use: Norwegian results from ICILS 2013. I: Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense 2016 ISBN 9789463006460. p. 221-240
UiO Untitled
 
2015
10 Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Throndsen, Inger.
IKT i skolen. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 125-145
UiO Untitled
 
11 Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk.
International computer and information literacy study (ICILS). I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 11-27
UiO Untitled
 
12 Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk; Throndsen, Inger.
Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland. ECER 2015; 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
13 Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Throndsen, Inger.
Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning 2015 ;Volume 31.(3) p. 220-231
UiO Untitled
 
14 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger.
Digitale ferdigheter og kompetanse - aktuelle perspektiver. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 28-48
UiO Untitled
 
15 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger.
Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02654-1) 193 p.
UiO Untitled
 
16 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Olsen, Rolf Vegar.
Oppsummering og veien videre. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 171-193
UiO Untitled
 
17 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo.
Kartlegging av digitale ferdigheter. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 49-78
UiO Untitled
 
18 Rohatgi, Anubha; Throndsen, Inger.
Elevenes IKT-bruk. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 93-110
UiO Untitled
 
19 Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard.
Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 111-124
UiO Untitled
 
20 Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo.
Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 79-92
UiO Untitled
 
2014
21 Ottestad, Geir; Throndsen, Inger.
Digitale ferdigheter: Norske elever blant de aller beste. Utdanningsnytt.no 2014
UiO Untitled
 
22 Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha.
Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Oslo: Senter for IKT i utdanningen/Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2014 (ISBN 978-82-93378-09-9) 43 p.
UiO Untitled
 
23 Throndsen, Inger.
Statusrapport 2014 - International Computer and Information Literacy Study. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2014 6 p.
UiO Untitled
 
24 Throndsen, Inger; Ottestad, Geir.
Hvor god er norske elevers digitale kompetanse?. Seminar; 2014-11-26 - 2014-11-26
UiO Untitled
 
25 Throndsen, Inger; Ottestad, Geir.
Offentliggjøring av resultatene fra International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013). Presseseminar; 2014-11-20 - 2014-11-20
UiO Untitled
 
2013
26 Throndsen, Inger.
Statusrapport 2013. International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning: UiO 2013 25 p.
UiO Untitled
 
27 Throndsen, Inger; Turmo, Are.
Primary mathematics teachers' goal orientations and student achievement. Instructional Science 2013 ;Volume 41.(2) p. 307-322
UiO Untitled
 
2012
28 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Ottestad, Geir.
Goal orientation, family background and school leadership predicting students' digital literacy. Annual Meeting of the American Educational Research Associaton; 2012-04-13 - 2012-04-17
UiO Untitled
 
29 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein; Dale, Erling Lars.
Assessment with distinctly defined citeria: A research study of a national project. Policy Futures in Education 2012 ;Volume 10.(4) p. 422-433
UiO Untitled
 
30 Throndsen, Inger.
International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013) - Rapport fra gjennomføring av generalprøven. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2012 14 p.
UiO Untitled
 
31 Throndsen, Inger.
Statusrapport 2012 - International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013). Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2012 7 p.
UiO Untitled
 
32 Throndsen, Inger; Alseth, Bjørnar.
Kartleggingsprøver på barnetrinnet - prøvenes formål og prinsipper for prøveutvikling. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. p. 187-199
UiO Untitled
 
33 Throndsen, Inger; Turmo, Are.
Gender Differences in Teachers' Beliefs and Primary School Children's Achievement in Mathematics. Problems of Education in the 21st Century 2012 p. 159-170
UiO Untitled
 
2011
34 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger.
Skolelederperspektivet - funn fra PISA sett i sammenheng med andre funn. PISA, ICCS, og evalueringen av Kunnskapsløftet; 2011-03-29 - 2011-03-29
UiO Untitled
 
35 Nortvedt, Guri Anne; Throndsen, Inger.
Analyserapport. Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 25 p.
UiO Untitled
 
36 Nortvedt, Guri; Throndsen, Inger.
Providing equal opportunities to learn: Differences between schools that participate in optional national diagnostic tests and schools that do not. AEA Europe Annual Conference: Assessment and opportunity to learn; 2011-11-10 - 2011-11-12
UiO Untitled
 
37 Throndsen, Inger.
Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon :. Nordic Studies in Education 2011 ;Volume 31.(3) p. 165-179
UiO Untitled
 
38 Throndsen, Inger.
Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology 2011 ;Volume 81.(4) p. 558-578
UiO Untitled
 
39 Throndsen, Inger.
Statusrapport 2011 - International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013). UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 9 p.
UiO Untitled
 
40 Throndsen, Inger; Alseth, Bjørnar.
Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 1. trinn - lærerveiledning. Utdanningsdirektoratet: ILS 2011 46 p.
UiO Untitled
 
41 Throndsen, Inger; Alseth, Bjørnar.
Kartleggingsprøve - Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn. ILS Utdanningsdirektoratet 2011
UiO Untitled
 
42 Throndsen, Inger; Nortvedt, Guri Anne.
Analyserapport - Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 20 p.
UiO Untitled
 
43 Throndsen, Inger; Nortvedt, Guri Anne.
Analyserapport - Analyse av kartleggingsprøven i tallforståelse og regneferdighet for 3. trinn. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 22 p.
UiO Untitled
 
2010
44 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Throndsen, Inger.
Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 178-192
UiO Untitled
 
45 Lie, Svein; Throndsen, Inger.
Kjennetegn på hva? Om "kjennetegn på måloppnåelse" i matematikk. Bedre Skole 2010 (1) p. 35-40
UiO Untitled
 
46 Throndsen, Inger.
Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology 2010
UiO Untitled
 
47 Throndsen, Inger; Alseth, Bjørnar; Turmo, Are.
Rapport - Utvikling og pilotering av kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 1. trinn. Oslo: ILS 2010 19 p.
UiO Untitled
 
48 Throndsen, Inger; Turmo, Are.
Elevers utvikling av regneferdigheter - betydningen av målorientering. Bedre Skole 2010 (2) p. 35-39
UiO Untitled
 
49 Throndsen, Inger; Turmo, Are.
Læringsmiljøet i skolen. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 193-205
UiO Untitled
 
2009
50 Alseth, Bjørnar; Throndsen, Inger; Turmo, Are.
Årsrapport Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. og 3. årstrinn. Universitetet i Oslo 2009 10 p.
UiO Untitled
 
    Show next list