Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 110 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Eivind Smith 70 år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. p. 7-9
UIA UiO Untitled
 
2 Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3300-7) 713 p.
UIA UiO Untitled
 
2019
3 Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Investiture rules and formation of minority governments in European parliamentary democracies. Party Politics 2019
UiO Untitled
 
4 Rasch, Bjørn Erik; Bucur, Cristina.
Institutions for Amending Constitutions. I: The Oxford Handbook of Public Choice. Volume 2.. Oxford University Press 2019 ISBN 978-0-19-046977-1. p. 156-176
UiO Untitled
 
5 Rasch, Bjørn Erik; Strøm, Kaare.
En mindre særegen parlamentarisme? Utviklingstrekk og reformforsøk. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. p. 117-133
UiO Untitled
 
2018
6 Bucur, Cristina; Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Constitution Making and Legislative Involvement in Government Formation. I: Constituent Assemblies. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108427524. p. 186-202
UiO Untitled
 
7 Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal; Rasch, Bjørn Erik.
Constituent Assemblies. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108427524) 252 p.
UiO Untitled
 
8 Gargarella, Roberto; Rasch, Bjørn Erik; Naresh, Vatsal; Elster, Jon.
Introduction. I: Constituent Assemblies. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108427524. p. 1-13
CMI UiO Untitled
 
2017
9 Heidar, Knut; Rasch, Bjørn Erik.
Political representation and parliamentarism. I: The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2175-2. p. 105-124
UiO Untitled
 
2016
10 Hovi, Jon; Høyland, Bjørn; Rasch, Bjørn Erik.
Topptidsskrifter i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volume 32.(3) p. 290-298
UiO Untitled
 
2015
11 Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik.
Stemmer også norske velgere taktisk?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. p. 219-246
UiO Untitled
 
12 Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Government Selection and Executive Powers: Constitutional Design in Parliamentary Democracies. Western European Politics 2015 ;Volume 38.(5) p. 969-996
UiO Untitled
 
13 Rasch, Bjørn Erik.
Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre. I: Demokrati. Historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 978-82-8265-121-9. p. 494-506
UiO Untitled
 
14 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Investiture Rules and Government Formation. I: Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-874701-7. p. 3-26
UiO Untitled
 
15 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Investiture Rules Unpacked. I: Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-874701-7. p. 331-356
UiO Untitled
 
16 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 (ISBN 978-0-19-874701-7) 385 p.
UiO Untitled
 
2014
17 Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik; Rasch, Bjørn Erik.
Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies 2014 ;Volume 37.(4) p. 406-427
UiO Untitled
 
18 Nguyen Duy, Iris; Rasch, Bjørn Erik.
Hvor gammel er grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. p. 95-113
UiO Untitled
 
19 Rasch, Bjørn Erik.
Fagkomiteene - politiske verksteder?. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 384-398
UiO Untitled
 
20 Rasch, Bjørn Erik.
Insincere Voting under the Successive Procedure. Public Choice 2014 ;Volume 158.(3-4) p. 499-511
UiO Untitled
 
21 Rasch, Bjørn Erik.
Institutional Foundations of Legislative Agenda Setting. I: The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-965301-0. p. 455-480
UiO Untitled
 
22 Rasch, Bjørn Erik.
On the Non-Deliberative Nature of Parliamentary Debates.. I: The Serious Game of Politics. Festschrift for Matti Wiberg.. Tampere: Finnish Political Science Association 2014 ISBN 978-952-67472-3-1. p. 137-158
UiO Untitled
 
23 Rasch, Bjørn Erik.
Opposisjonen. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 439-454
UiO Untitled
 
2013
24 Birkelund, Gunn Elisabeth; Rasch, Bjørn Erik.
Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volume 29. p. 3-9
UiO Untitled
 
25 Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Political Parties and Constitutional Change. I: Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V. 2013 ISBN 978-1-4614-6588-1. p. 205-229
UiO Untitled
 
2011
26 Rasch, Bjørn Erik.
Behavioural Consequences of Restrictions on Plenary Access: Parliamentary Questions in the Norwegian Storting. The Journal of Legislative Studies 2011 ;Volume 17.(3) p. 382-393
UiO Untitled
 
27 Rasch, Bjørn Erik.
Norway: institutionally weak governments and parliamentary voting on bills. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. p. 234-253
UiO Untitled
 
28 Rasch, Bjørn Erik.
Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries. I: Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation. Santérus Academic Press Sweden 2011 ISBN 978-91-7335-026-6.
UiO Untitled
 
29 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
Governments and legislative agenda setting: an introduction. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. p. 1-20
UiO Untitled
 
30 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 (ISBN 978-0-415-48101-4) 282 p. Routledge/ECPR Studies in European Political Science(71)
UiO Untitled
 
31 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
The role of governments in legislative agenda setting: conclusion. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. p. 270-273
UiO Untitled
 
2010
32 Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik; Skagestein, Gerhard.
En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
ISF UiO Untitled
 
33 Rasch, Bjørn Erik.
Lotteridemokrati? Om det manglende samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volume 26.(2) p. 168-181
UiO Untitled
 
2009
34 Rasch, Bjørn Erik.
FrP kan høste gevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
35 Rasch, Bjørn Erik.
Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst?. Stat og styring 2009 ;Volume 19.(2) p. 12-15
UiO Untitled
 
36 Rasch, Bjørn Erik.
Opposition Parties, Electoral Incentives and the Control of Government Ministers: Parliamentary Questioning in Norway. I: Parlamente, Agendasetzung und Vetospieler. Festschrift für Herbert Döring. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 ISBN 978-3-531-15297-4. p. 199-214
UiO Untitled
 
37 Rasch, Bjørn Erik.
Politiske valg, maktspredning og folkevilje. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. p. 31-44
UiO Untitled
 
38 Rasch, Bjørn Erik; Eriksen, Sara Kristine.
En eller to sensorer? Et eksperiment i sosial interaksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 ;Volume 50.(3) p. 293-316
UiO Untitled
 
39 Rasch, Bjørn Erik; Smith, Eivind.
Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran. Konstitutsjonell lunsj; 2009-10-19
UiO Untitled
 
2008
40 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk politikk : politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 978-82-7935-180-1) 326 p.
UiO Untitled
 
41 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk Politikk. Politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 9788279351801) 326 p.
UiB Untitled
 
42 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 978-82-7935-180-1) 326 p.
UiO Untitled
 
43 Rasch, Bjørn Erik.
Innledning. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. p. 9-19
UiO Untitled
 
44 Rasch, Bjørn Erik.
Presidenten. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. p. 75-102
UiO Untitled
 
2007
45 Narud, Hanne Marthe; Rasch, Bjørn Erik.
Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. p. 228-243
UiO Untitled
 
46 Rasch, Bjørn Erik.
Deliberativt demokrati. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. p. 42-
UiO Untitled
 
47 Rasch, Bjørn Erik.
Insincere Voting under the Successive Procedure. PAPER. First World Meeting of the Public Choice Society.; 2007-03-29 - 2007-04-01
UiO Untitled
 
48 Rasch, Bjørn Erik.
Investitur. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. p. 117-
UiO Untitled
 
49 Rasch, Bjørn Erik.
Oppløsningsrett. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. p. 193-
UiO Untitled
 
2006
50 Rasch, Bjørn Erik; Congleton, Roger D..
Amendment Procedures and Constitutional Stability. I: Democratic Constitutional Design and Public Policy. Analysis and Evidence. MIT Press 2006 ISBN 0-262-53280-8. p. 319-342
UiO Untitled
 
    Show next list