Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 141 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Bostad, Inga.
Seyla Benhabib - Et annet verdensborgerskap. Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad.. Cappelens upopulære podcast [Internet] 2019-02-15
UiO Untitled
 
2 Bostad, Inga.
Takknemlighet. Verdibørsen, NRK [Radio] 2019-05-04
UiO Untitled
 
3 Bostad, Inga.
Takknemlighet. I: Verdier i vår tid?. Dinamo Forlag 2019 ISBN 9788280713322. p. 57-80
UiO Untitled
 
2018
4 Bostad, Inga.
Distance/distance. I: Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag 2018 ISBN 978-3-8376-4431-9. p. 169-179
UiO Untitled
 
5 Bostad, Inga.
Om det forunderlige - da tvilen tok for (for)undring. I: Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202572549. p. 162-179
UiO Untitled
 
2017
6 Bondevik, Hilde; Bostad, Inga.
Core principles in argumentation and understanding: hermeneutics and human rights. I: Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367793. p. 68-93
UiO Untitled
 
7 Bostad, Inga.
Å se seg spørrende omkring : introduksjon til en ny pedagogisk filosofi. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205473409) 168 p.
UiO Untitled
 
2016
8 Bostad, Inga.
Dannelsesridderi : med ånd og hånd for en ukjent fremtid. I: Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S 2016 ISBN 9788282651684. p. 242-252
UiO Untitled
 
9 Bostad, Inga.
Distance / Avstand. I: Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus 2016 ISBN 978-82-304-01781. p. 204-217
UiO Untitled
 
10 Bostad, Inga.
Refleksjoner rundt rettighetsbegreper og rettighetsbegrensninger - om mangfold og det gode liv. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2016 ;Volume 33.(4) p. 9-12
UiO Untitled
 
11 Bostad, Inga.
Å sette kunnskapen inn i en sammenheng - dømmekraft for en ukjent framtid. Foredrag ved åpningen av den nye Høgskolen i Sørøst-Norge; 2016-01-22 - 2016-01-22
UiO Untitled
 
12 Bostad, Inga; Fisher, Aled Dilwyn.
Curriculum and social change in education for a sustainable future? Ecophilosophy, critical inquiry and moral dilemmas. I: Human rights in language and STEM education: science, technology, engineering and mathematics. Sense Publishers 2016 ISBN 978-94-6300-404-6. p. 71-90
UiO Untitled
 
13 Bostad, Inga; Hanisch, Halvor Melbye.
Freedom and disability rights: dependence, independence, and interdependence. Metaphilosophy 2016 ;Volume 47.(3) p. 371-384
OSLOMET UiO Untitled
 
14 Bostad, Inga; Hanisch, Halvor Melbye.
Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 249-267
OSLOMET UiO Untitled
 
15 Kierulf, Anine; Bostad, Inga.
To damer og en te' - med Marina Nemat. To damer og en te' - akademisk tesalong; 2016-05-24
UiO Untitled
 
16 Kierulf, Anine; Bostad, Inga.
To damer og en te' - med Pierre de Vos. To damer og en te' - akademisk talkshow; 2016-09-26
UiO Untitled
 
17 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela; Bostad, Inga.
Forbigår den beste. Dagens næringsliv 2016 p. 32-
UiO Untitled
 
2015
18 Bostad, Inga; Kierulf, Anine.
Dultepiloten. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 ;Volume 32.(3) p. 248-257
UiO Untitled
 
19 Bostad, Inga; Kierulf, Anine.
To damer og en te' - med Cass Sunstein. Akademisk tesalong; 2015-05-12
UiO Untitled
 
20 Bostad, Inga; Kierulf, Anine.
To damer og en te' - med Padre Melo. Akademisk tesalong; 2015-11-03
UiO Untitled
 
21 Bostad, Inga; Pettersen, Tove.
Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2015 ;Volume 50.(3-4) p. 129-148
UiO Untitled
 
2014
22 Bostad, Inga.
Den ukjente friheten - frihet, ansvar og annerledeshet. I: Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-093-9. p. 53-61
UiO Untitled
 
23 Bostad, Inga.
Jeg er anerkjent, altså er jeg. StatpedMagasinet 2014 (2) p. -
UiO Untitled
 
24 Bostad, Inga; Ognjenovic, Gorana.
Att sätta kunskap i ett sammanhang : reflektioner kring en ny pedagogisk filosofi. I: Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker. Huddinge: Södertörns högskola 2014 ISBN 9789186069926. p. 19-40
UiO Untitled
 
25 Bostad, Inga; Ottersen, Ole Petter.
Global presence, global responsibility and the global citizen. I: Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Sense Publishers 2014 ISBN 9789462099289. p. 1-3
UiO Untitled
 
2013
26 Bostad, Inga.
Right to Education - for All? The Quest for a New Humanism in Globalisation. World Studies in Education 2013 ;Volume 14.(1) p. 7-16
UiO Untitled
 
27 Bostad, Inga.
Spesialpedagogikk i praksis, et foreldreperspektiv. Spesialpedagogikk 2013 (4) p. 4-10
UiO Untitled
 
28 Bostad, Inga; Løvlie, Lars.
Deliberative democracy and moral disturbance. I: Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility. Council of Europe Publishing 2013 ISBN 978-92-871-7537-3. p. 89109-
UiO Untitled
 
29 Bostad, Inga; Løvlie, Lars.
Education after 22nd july 2012. I: Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0193-1. p. 53-77
UiO Untitled
 
2012
30 Bostad, Inga.
Existential Education and the Quest for a New Humanism: How to Create Disturbances and Deeper Thinking in Schools and Universities?. I: Enlightenment, Creativity and Education: Polities, Politics, Performances. Sense Publishers 2012 ISBN 978-9462090507. p. 45-61
UiO Untitled
 
31 Bostad, Inga.
Filosofi og kjærlighet. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2012 (1) p. 17-28
UiO Untitled
 
32 Bostad, Inga.
Retten til å være anderledes. Filosofisk kafe; 2012-02-29 - 2012-02-29
UiO Untitled
 
33 Bostad, Inga; Ranfelt, Åse.
Er steiner levende? Hva er det med filosofi og naturfag?. Naturfag 2012 ;Volume 1.(13) p. 104-110
UiO Untitled
 
2011
34 Bostad, Inga.
Filosofi og kjærlighet. Adornos kritikk av Kierkegaards Kjærlighetens gjerninger. Den norske filosofifestivalen; 2011-06-03 - 2011-06-05
UiO Untitled
 
35 Bostad, Inga.
Hva er en god diplomat? dannelse og utdannelse. UDs aspirantkurs; 2011-01-06 - 2011-01-06
UiO Untitled
 
36 Bostad, Inga.
The Life and Learning of Arne Naess: Scepticism as a Survival Strategy. Inquiry (Oslo) 2011 ;Volume 54.(1) p. 42-51
UiO Untitled
 
37 Bostad, Inga.
Universitetene som danningsinstitusjon og dannelsens idehistorie. PHD seminar; 2011-09-21 - 2011-09-22
UiO Untitled
 
38 Bostad, Inga; Ottersen, Ole Petter.
Dannelse i kryssild. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. p. 56-69
UiO Untitled
 
2010
39 Bostad, Inga.
Annerledeshet og frihet - den representative frihetens sårbarhet. I: Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205400788. p. 212-235
UiO Untitled
 
40 Bostad, Inga.
Existensial Education and the quest for a moral disturbance. Comparative education society of Europe (CEESE); 2010-08-16 - 2010-08-17
UiO Untitled
 
41 Bostad, Inga.
Jeg reiser med meg selv - om Julia Kristeva og anderledeshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010
UiO Untitled
 
42 Bostad, Inga.
The University in contemporary society: What is the core of the university?. Unica Student conference 2011; 2010-10-22 - 2010-10-25
UiO Untitled
 
2009
43 Bostad, Inga.
Dannelse med tellekanter. Samtiden 2009 ;Volume 2. p. -
UiO Untitled
 
44 Bostad, Inga.
Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre - innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Oslo: Universitetet i Oslo, Universitetsdirektørens kontor 2009 49 p.
UiO Untitled
 
45 Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga; Jorde, Doris.
Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
46 Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris; Bostad, Inga.
Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
2008
47 Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar; Rabbås, Øyvind.
Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag 2008 (ISBN 9788291670553)
UiO Untitled
 
48 Bostad, Inga.
En mors erfaringer - om møte med norsk helsevesen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008 ;Volume 128.(6) p. 796-796
UiO Untitled
 
49 Bostad, Inga.
Synlige verdier og usynlig dobbeltmoral. I: Verdier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01367-1. p. 139-159
UiO Untitled
 
2006
50 Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar; Rabbås, Øyvind.
Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo 2006 (ISBN 82-91670-53-6) 256 p.
UiO Untitled
 
    Show next list