Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 153 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Janss, Christian.
"Ferdinand v. Schirach: Kaffe og sigaretter" Oslo: Gyldendal, 2020. Anmeldelse av Sverre Dahls oversettelse. Dag og Tid 2021 ;Volume 60.(5)
UiO Untitled
 
2 Janss, Christian.
Tysk: Unbegreiflichkeit. Ordfestivalens språkutstilling; 2021-01-18
UiO Untitled
 
2019
3 Janss, Christian.
Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid 2019 ;Volume 58.(48) p. 32-33
UiO Untitled
 
4 Janss, Christian.
Forestillinger om en ny religion. Utopiske gudsidealer hos J.P. Jacobsen og R.M. Rilke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volume 22.(2) p. 131-145
UiO Untitled
 
5 Uri, Helene; Janss, Christian.
Tysktime. Tysk-norsk litteraturfestival; 2019-04-27
UiO Untitled
 
2018
6 Mose, Gitte; Janss, Christian.
Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. Tijdschrift voor Skandinavistiek 2018 ;Volume 36.(2) p. 175-181
UiO Untitled
 
2017
7 Janss, Christian.
When Nora Stayed: More Light on the German Ending. Ibsen Studies 2017 ;Volume 17.(1) p. 3-27
UiO Untitled
 
2015
8 Janss, Christian.
J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser. The Habsburg Intellectual Heritage; 2015-10-29 - 2015-10-29
UiO Untitled
 
9 Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Bøe, Hilde.
Filologi og sensur. Novus Forlag 2015 (ISBN 9788270998289)
UiO Untitled
 
10 Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Bøe, Hilde.
Filologi og sensur. I: Filologi og sensur. Novus Forlag 2015 ISBN 9788270998289. p. 7-16
UiO Untitled
 
2014
11 Janss, Christian.
Schillers Die Räuber. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2014 (1) p. 94-96
UiO Untitled
 
12 Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg; Lothe, Jakob.
Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane. I: Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-762-6. p. 197-234
UiO Untitled
 
2013
13 Bøckmann, Boya; Janss, Christian.
Intervju om Goethe i Boya Bøckmanns videodesign i forestillingen "Faust" på Det norske teateret. Regi: Eirik Stubø.
UiO Untitled
 
14 Henrikson, Paula; Janss, Christian.
Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter 2013 (ISBN 978-3-11-031740-4) 537 p. Bausteine zur Geschichte der Edition(4)
UiO Untitled
 
15 Henrikson, Paula; Janss, Christian.
Skandinavische Editionsgeschichten: Bausteine aus verschiedenen Häusern?. I: Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter 2013 ISBN 978-3-11-031740-4. p. -
UiO Untitled
 
16 Janss, Christian.
Høydedrag i Nietzsches Nachlass. I: Friedrich Nietzsche. Utvalgte kortere tekster. Spartacus 2013 ISBN 9788243006294. p. 195-217
UiO Untitled
 
17 Janss, Christian.
Nelly Sachs: Kva ville ho med livet?. Dag og Tid [Newspaper] 2013-08-16
UiO Untitled
 
18 Janss, Christian.
Skarp psykologi. Dag og Tid 2013 (27) p. 24-25
UiO Untitled
 
19 Janss, Christian.
Textkritische Ausgaben norwegischer Literatur im 20. Jahrhundert. I: Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter 2013 ISBN 978-3-11-031740-4. p. -
UiO Untitled
 
2012
20 Janss, Christian.
Goethes Faust og tradisjonen. Innledning før Terje Winges fremførelse av Petr Eben, Faust, suite i 9 satser for orgel. Musikkakademiet; 2012-01-25 - 2012-01-25
UiO Untitled
 
21 Janss, Christian; Lønnum, Erlend.
Duden – was bedeutet das. Språknytt 2012 (3) p. 6-9
UiO Untitled
 
2011
22 Janss, Christian.
Edvard Munch's German Letters. I: eMunch.no - Text and Image. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-90128-71-0. p. 35-41
UiO Untitled
 
23 Janss, Christian.
Metrikk som regianvisning. Verseføtter og oversettelsesproblematikk; 2011-09-22 - 2011-09-23
UiO Untitled
 
24 Janss, Christian; Söring, Sibylle.
Richtlinien für die Transkription der deutschen Texte Edvard Munchs / Retningslinjer for transkripsjonsnormalisering i Munchs tyske tekster.
UiO Untitled
 
25 Janss, Christian; Stam, Per.
Första generations elektroniska utgåvor – Strindberg och Ibsen. I: Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenhet, planering och teknik i förändring. Svenska litteraturs√§llskapet i Finland 2011 ISBN 9789515832283. p. 41-58
UiO Untitled
 
26 Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna.
Tekstkritiske retningslinjer. I: Henrik Ibsens skrifter 17. Utgavens retningslinjer. Aschehoug & Co 2011 ISBN 978-82-03-19936-3. p. 15-57
UiO Untitled
 
2010
27 Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav.
Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman. I: Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0. p. 95-153
USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
28 Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar; Ystad, Vigdis.
Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215016061) 239 p.
UiO Untitled
 
29 Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore; Aarseth, Asbjørn.
Ord og sakkommentarer. I: Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4. p. 57-558
NB NTNU UiO UiT Untitled
 
30 Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Lønnum, Erlend; Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone.
Henrik Ibsens skrifter; bind 15; Innledning og kommentarer/ Brev 1890-1905 ; Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-19014-8) 842 p.
UiO UiT Untitled
 
31 Haarberg, Jon; Janss, Christian.
De viktigste Wergeland-utgavene. Agora 2010 (1-2) p. 152-156
UiO Untitled
 
32 Janss, Christian.
"Der versöhnliche Ausgang von Ibsens Nora". "Dichten bedeutet Sehen – Ibsen in der Gegenwart"; 2010-04-14 - 2010-04-14
UiO Untitled
 
33 Janss, Christian.
"Det vigtigste af det altsammen": Ibsens manuskripter og deres plass i den nye historisk-kritiske utgaven. Søndager på Ibsenmuseet; 2010-02-28 - 2010-02-28
UiO Untitled
 
34 Janss, Christian.
Friedrich Hölderlin - en radikal oversetter. Oversatte dager; 2010-03-11 - 2010-03-11
UiO Untitled
 
35 Janss, Christian.
Ibsen i moderne tapning. Kierkegaard, Ibsen og det moderne; 2010-03-16 - 2010-03-16
UiO Untitled
 
36 Janss, Christian.
John Gabriel Borkman. Tekstkritisk redegjørelse. I: Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0. p. 72-82
UiO Untitled
 
37 Janss, Christian.
Ledelse og blomstring. Intervju med Grim Okstad. Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur 2010 (1) p. 21-25
UiO Untitled
 
38 Janss, Christian.
Skumma kultur. Programleder: Knut E. Wold. Radio Nova [Radio] 2010-10-01
UiO Untitled
 
39 Janss, Christian.
Solefall på fleire plan. Tyskfaget. Dag og Tid 2010
UiO Untitled
 
40 Janss, Christian.
Ukjend kjærleik. Paul Celans elskarinne gjennom elleve år står fram for fyrste gong. Dag og Tid [Newspaper] 2010-04-30
UiO Untitled
 
41 Janss, Christian.
Unge Werther utan sjølvsensur. Dag og Tid 2010
UiO Untitled
 
42 Janss, Christian; Refsum, Christian.
Lyrikkens liv. 2. utgave. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215017013)
UiO Untitled
 
43 Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn; Lønnum, Erlend.
Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-19007-0) 292 p.
UiB UiO Untitled
 
44 Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Nøding, Aina.
Henrik Ibsen skrifter 15. Brev 1890-1905. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-18951-7)
UiO Untitled
 
45 Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Nøding, Aina; Evensen, Nina Marie; Ystad, Vigdis; Modalsli, Tone.
Henrik Ibsens skifter. Sakprosa. Bind 16. Universitetet i Oslo 2010 (ISBN 9788203189531) 568 p.
UiO Untitled
 
46 Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian.
Fremsynt Ibsen-prosjekt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
47 Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf.
Henrik Ibsens skrifter, kommentarbind 16. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-19826-7) 688 p.
NTNU UiO Untitled
 
48 Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Apollon, Daniel.
Henrik Ibsens skrifter bind 17. Utgavens retningslinjer. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-19936-3) 88 p.
NORCE NTNU UiO Untitled
 
49 Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Apollon, Daniel.
Henrik Ibsens Skrifter. Innledning og kommentarer 16. Aschehoug & Co 2010 (ISBN 978-82-03-19826-7) 688 p.
NORCE NTNU UiO Untitled
 
2009
50 Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Ord- og sakkommentarer. I: Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo 2009 ISBN 978-82-03-19013-1. p. 91-706
NB NTNU UiO Untitled
 
    Show next list