Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 262 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2022
1 Blackwood, Robert; Røyneland, Unn.
Introduction. I: Spaces of Multilingualism. Routledge 2022 ISBN 9780367646899. p. 1-7
UiO Untitled
 
2 Blackwood, Robert; Røyneland, Unn.
Spaces of Multilingualism. Routledge 2022 (ISBN 9780367646899) 254 p.
UiO Untitled
 
3 Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril; Røyneland, Unn.
Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. I: Spaces of Multilingualism. Routledge 2022 ISBN 9780367646899. p. 51-72
UiO Untitled
 
4 Røyneland, Unn; Blackwood, Robert.
Introduction. I: Multilingualism across the Lifespan. Routledge 2022 ISBN 9780367646820. p. 1-9
UiO Untitled
 
5 Røyneland, Unn; Blackwood, Robert.
Multilingualism across the Lifespan. Routledge 2022 (ISBN 9780367646820) 268 p.
UiO Untitled
 
2021
6 Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril; Røyneland, Unn.
Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases). Symposium in honor of Liz; 2021-09-17 - 2021-09-17
UiO Untitled
 
7 Røyneland, Unn.
Doing it with style: Negotiating language, body and belonging. Sociolinguistic Symposium 23; 2021-06-07 - 2021-06-10
UiO Untitled
 
8 Røyneland, Unn.
Har Norden et språkfellesskap?. Nordisk Ministerråd; 2021-03-18 - 2021-03-18
UiO Untitled
 
9 Røyneland, Unn.
Multilektale skrivepraksisar på sosiale medium. Sone-konferansen Skriftspråk som kjelde til talespråk; 2021-04-22 - 2021-04-23
UiO Untitled
 
10 Røyneland, Unn.
Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge. Språken i Norden och interskandinavisk språkförståelse: Språkgemenskap så in Norden?; 2021-05-21 - 2021-05-21
UiO Untitled
 
11 Røyneland, Unn.
Utfordringar og dilemmaer for nordisk nabospråkskommunikasjon. Interskandinavisk språkforståelse; 2021-06-04 - 2021-06-04
UiO Untitled
 
12 Røyneland, Unn; Goodchild, Samantha.
The construction and deconstruction of lects – labelling of heterogeneous and fluid linguistic practices. International Conference on Youth Language (ICYL); 2021-05-26 - 2021-05-28
UiO Untitled
 
13 Røyneland, Unn; Hårstad, Stian.
Gammelnavsk, dialekt i meldinger og Dag Sørås. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-09-19
NTNU UiO Untitled
 
14 Røyneland, Unn; Lane, Pia; Grenoble, Lenore.
Linguistic Minorities in Europe online. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
2020
15 Auer, Peter; Røyneland, Unn.
Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD) 2020 p. -
UiO Untitled
 
16 Røyneland, Unn.
Kropp og språk. Språkteigen [Radio] 2020-05-10
UiO Untitled
 
17 Røyneland, Unn.
Regional varieties in Norway revisited. I: Intermediate Language Varieties Koinai and regional standards in Europe. John Benjamins Publishing Company 2020 ISBN 9789027205414. p. 31-54
UiO Untitled
 
18 Røyneland, Unn; Jensen, Bård Uri.
Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD) 2020 p. -
HINN UiO Untitled
 
19 Røyneland, Unn; Lanza, Elizabeth.
Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. I: Handbook of the Changing World Language Map. Springer 2020 ISBN 978-3-319-73400-2. p. 1-19
UiO Untitled
 
20 Røyneland, Unn; Vangsnes, Øystein A.
'Joina du kino imårgå?' Ungdommars dialektskriving på sosiale medium. Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ;Volume 11.(2) p. 357-392
HVL UiO UiT Untitled
 
21 Vangsnes, Øystein A; Bjørhusdal, Eli; Røyneland, Unn; Söderlund, Göran; Lundquist, Bjørn; Rong, Marit.
Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet. Sogn Avis [Newspaper] 2020-02-06
HVL UiO UiT Untitled
 
22 Vangsnes, Øystein A; Røyneland, Unn.
Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: - Dei unge er skrivekunnige som aldri før. Sogn Avis [Newspaper] 2020-02-17
UiO UiT Untitled
 
2019
23 Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn.
Place and mobility: Contemporary globalization and the linguistic landscape of Ethiopia. XIScape2019: 11th Linguistic Landscape Workshop; 2019-06-04 - 2019-06-06
UiO Untitled
 
24 Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre?. MONS (Møter om norsk språk) 18, Trondheim; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU UiO Untitled
 
25 Røyneland, Unn.
Be careful what you wish for: The ideals of sociolingistics and the dilemmas of practical power. Language Activism and the Role of Scholars; 2019-09-16 - 2019-09-20
UiO Untitled
 
26 Røyneland, Unn.
Dialect and migration. XLVI Annual Conference of Linguistics, University of Eastern Finland; 2019-05-16 - 2019-05-18
UiO Untitled
 
27 Røyneland, Unn.
Felles utfordringer for de nordiske språkfellesskaper. Nordisk nabospråksdidaktikk og -kommunikasjon i lærerutdannelsene; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
28 Røyneland, Unn.
Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity: From performance style to dialect coalescence. Language in Urban Spaces; 2019-12-11 - 2019-12-13
UiO Untitled
 
29 Røyneland, Unn.
Hva kan egentlig kalles "morsmål" i et flerkulturet samfunn?. NRK P2 [Radio] 2019-06-16
UiO Untitled
 
30 Røyneland, Unn.
Hva og hvem er norsk (nok)? Språk- og identitetsforhandlinger på YouTube. Språk og tekst i sosiale medier, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet; 2019-01-16 - 2019-01-16
UiO Untitled
 
31 Røyneland, Unn.
Language policy and planning in Norway: A lesson for the Ethiopian context?. Invitert gjesteforelesning; 2019-01-29 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
32 Røyneland, Unn.
Language policy and planning in Norway: Standardization, legitimization, delibetation, and decision.. Invitert gjesteforelesning; 2019-02-01 - 2019-02-01
UiO Untitled
 
33 Røyneland, Unn.
Negotiating language and identity online. Guest lecture series, Place, space and belonging research group; 2019-05-09 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
34 Røyneland, Unn.
Språk og identitet: Eller fleire språk og fleire identitetar?. Tegnspråk 2019; 2019-05-28 - 2019-05-28
UiO Untitled
 
35 Røyneland, Unn; Gudheim, Helge.
Kva ved går det med Valdres-dialekten? (10) Serien reiser nye spørsmål. Avisa Valdres [Newspaper] 2019-05-11
UiO Untitled
 
36 Røyneland, Unn; Lanza, Elizabeth.
Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas - Perspectives from the North. Multilingualism in the Individual and Society: Learning, Globalization and Social Justice, INTPART II launch; 2019-03-05 - 2019-03-07
UiO Untitled
 
37 Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten; Gudheim, Helge.
Kva veg går det med Valdres-dialekten (2) Språkleg er Norge både paradis og anarki. Avisa Valdres [Newspaper] 2019-03-09
NTNU UiO Untitled
 
38 Røyneland, Unn; Vangsnes, Øystein A.
SoMe in Dialect Heaven: Norms and social meanings of Norwegian dialects online. 10th International Conference on Language Variation in Europe; 2019-06-26 - 2019-06-28
UiT UiO Untitled
 
2018
39 Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge.
Geografisk og sosial variasjon. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. p. 163-256
HVL NTNU UiB UiO Untitled
 
40 Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn.
Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I: Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press 2018 ISBN 9788793060739. p. 247-261
NTNU UiO Untitled
 
41 Opsahl, Toril; Røyneland, Unn.
Language attitudes and social mobility as seen from education contexts. Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives; 2018-05-07 - 2018-05-08
UiO Untitled
 
42 Røyneland, Unn.
A visual-verbal guise study of attitudes towards dialect and 'standard' in Norway. Standard Languages in Europe -- Attitudes and Perceptions; 2018-12-06 - 2018-12-08
UiO Untitled
 
43 Røyneland, Unn.
Deliberación democrática en procesos de estandardisación lingüística: ejemplos de Noruega. Normalización/Estandadisación, Variación Dialectal y Educación; 2018-01-29 - 2018-01-30
UiO Untitled
 
44 Røyneland, Unn.
Dialekt- og identitetsforhandlinger online. Den elfte nordiska dialektologkonferensen, Dialektolog 2018; 2018-08-20 - 2018-08-22
UiO Untitled
 
45 Røyneland, Unn.
Kalde fakta: arbeidsinnvandring og dei ulike krava og pliktene til å lære seg norsk. Språkdagen 2018: Språk i skvis; 2018-03-15 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
46 Røyneland, Unn.
Language politics in Norway: "Postcolonial" struggle and colonial oppression - and present "recolonialization"?. INTPART Summer School: Liberation, Revolution, Transformation, Decolonialization. Reflecting on Language Activism and Language Policy; 2018-12-03 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
47 Røyneland, Unn.
Regional varieties in Scandinavia revisited. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD); 2018-09-13 - 2018-09-15
UiO Untitled
 
48 Røyneland, Unn.
Språkets framtid er eit offentleg ansvar. Språknytt 1/2018 [Business/trade/industry journal] 2018-03-16
UiO Untitled
 
49 Røyneland, Unn.
Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube. I: Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press 2018 ISBN 978-1107-09173-3. p. 145-167
UiO Untitled
 
50 Røyneland, Unn.
Virtualmente Noruego: Negociación de lenguaje e identidad en línea. 1er Encuentro de Investigación entre La Facultad de Idiomas de UABJO y MultiLing, UiO, Facultad de Idiomas y el Centro de Investigación; 2018-01-27 - 2018-01-27
UiO Untitled
 
    Show next list