Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-45 of 45

2019
1 Ødegård, Knut.
Gresk og romersk historie. En innføring. Pax Forlag 2019 (ISBN 978-82-530-4017-2) 261 p.
UiO Untitled
 
2 Ødegård, Knut.
Hvilken betydning har antikken?. Saklig søndag,; 2019-10-06 - 2019-10-06
UiO Untitled
 
3 Ødegård, Knut.
Tegea and the urbanisation of Ancient Arcadia. Lecture series Classical and Hellenistic Mediterranean; 2019-12-04 - 2019-12-04
UiO Untitled
 
2018
4 Ødegård, Knut.
State formation and urbanization at Tegea. I: Arkadien im Altertum. Ancient Arcadia. Geschichte und Kultur einer antiken Gebirgslandschaft. History and Culture of a Mountainous Region.. Graz: Unipress Verlag GmbH 2018 ISBN 978-3-902666-56-7. p. 273-288
UiO Untitled
 
5 Ødegård, Knut.
The Churches of Apalirou. I: Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Athen: The Norwegian Institute at Athens 2018 ISBN 978-960-85145-7-7. p. 123-136
UiO Untitled
 
6 Ødegård, Knut; Hill, David.
Extra-mural structures and paths. I: Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Athen: The Norwegian Institute at Athens 2018 ISBN 978-960-85145-7-7. p. 137-144
UiO Untitled
 
7 Ødegård, Knut; Roland, Håkon; Hill, David.
Kastro Apalirou in Context. I: Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Athen: The Norwegian Institute at Athens 2018 ISBN 978-960-85145-7-7. p. 83-88
UiO Untitled
 
2017
8 Hill, David; Roland, Håkon; Ødegård, Knut.
Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation. I: New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology. : Brepols Publishers 2017 ISBN 978-2-503-55551-5. p. 281-291
UiO Untitled
 
9 Ødegård, Knut.
Kastro Apalirou on Naxos, changes in the settlement pattern and infrastructure in the 7th century AD.. Landscapes of Movement; 2017-05-25 - 2017-05-26
UiO Untitled
 
10 Ødegård, Knut.
Romerriket på 300-tallet: Ammianus' verden. Bokpresentasjon; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiO Untitled
 
2016
11 Ødegård, Knut.
Kastro Apalirou and the infrastructure of Southern Naxos. 23rd International Congress of Byzantine Studies; 2016-08-22 - 2016-08-27
UiO Untitled
 
12 Ødegård, Knut.
State formation and urbanization at Tegea. Arkadien im Altertum. Geschichte und Kultur einer Antiken Gebirgslandschaft; 2016-02-11 - 2016-02-13
UiO Untitled
 
13 Ødegård, Knut.
State, sanctuary and town at Tegea. Tegea Imerida; 2016-11-04 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
2015
14 Ødegård, Knut.
Mettere in funzione una colonia; Drenaggio, impianto urbano e l'Ager Calenus.. Antiche colonie latine; 2015-03-23 - 2015-03-23
UiO Untitled
 
2014
15 Ødegård, Knut.
Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium. Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3722-6) 260 p.
UiO Untitled
 
16 Ødegård, Knut.
Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993. Papers from the Norwegian Institute at Athens 2014 ;Volume 4. p. 87-95
UiO Untitled
 
17 Ødegård, Knut; Klempe, Harald.
The Sanctuary of Athena Alea and its setting. Papers from the Norwegian Institute at Athens 2014 ;Volume 4. p. 27-36
USN UiO Untitled
 
18 Ødegård, Knut; Klempe, Harald.
The sanctuary of Athena Alea and its setting.. I: Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004. Athen: The Norwegian Institute at Athens 2014 ISBN 978-960-85145-2-2. p. 27-36
USN UiB Untitled
 
2013
19 Ødegård, Knut.
Kastro Apalirou. The Capital of Byzantine Naxos?. Prosjektpresentasjon; 2013-08-30 - 2013-09-01
UiO Untitled
 
20 Ødegård, Knut.
Urban transitions in Late Roman Greece: New evidence from Tegea, Arcadia, and Kastro Apalirou, Naxos. Research seminar; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
21 Ødegård, Knut.
1. Borgere og felleskap: Hvordan oppstod den antikke bystaten? 2.Athen: Det demokratiske laboratorium 3.Ensretting og kollektivets tyranni: Sparta 4.Romernes republikk: Demokrati eller aristokrati? 5.Imperium og integrasjon: Romernes politiske nyskapning 6.Imperium på lokalnivå: Folk og ledere i Pompeii 7.Sentralstyring og lokal selvbestemmelse i romersk keisertid 8.Veiene skilles: fragmentering og kirkemakt i vest, keisermakt i øst. Foredragsserie; 2013-01-17 - 2013-05-02
UiO Untitled
 
2012
22 Ødegård, Knut.
Romas fascinerende fall. Minerva (Oslo) 2012 (4) p. 80-83
UiO Untitled
 
23 Ødegård, Knut.
The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2012. The Archaeological work in Peloponnese; 2012-11-07 - 2012-11-11
UiO Untitled
 
2010
24 Bakke, Jørgen; Ødegård, Knut; Østby, Erik.
Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking 2010 ;Volume 73. p. 173-178
UiB UiO Untitled
 
25 Ødegård, Knut.
En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea :. Viking 2010 ;Volume 73. p. 197-204
UiO Untitled
 
26 Ødegård, Knut.
Romas fascinerende fall. Minerva (Oslo) 2010
UiO Untitled
 
27 Ødegård, Knut.
Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 2010 ;Volume 23. p. 9-22
UiO Untitled
 
2009
28 Ødegård, Knut.
A Missing Link in Greek Urban Planning: Late Archaic Tegea. Annual Meeting of the Archaeological Institute of America; 2009-01-08 - 2009-01-11
UiO Untitled
 
29 Ødegård, Knut.
Krigernes glemte by. Levende Historie 2009 (5) p. 34-38
UiO Untitled
 
2008
30 Ødegård, Knut.
Synoikisme og bygrunnleggelse i Tegea i arkaisk tid. Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen 2008 ;Volume 7. p. 212-224
UiO Untitled
 
2007
31 Ødegård, Knut.
Norwegian Institute at Athens. I: Ksenes arkeologikes skoles stin Ellada apo ton 19 ston 21 aiona. Athen: Ypourgio politismou/Hellenic Ministry of Culture 2007 ISBN 9789602146040. p. 150-159
UiO Untitled
 
32 Ødegård, Knut.
The plan of the ancient city of Tegea. Archaeological Reports 2007 (53) p. 23-24
UiO Untitled
 
2002
33 Ødegård, Knut.
The Topography of Ancient Tegea: New finds, old problems. Ancient Arcadia; 2002-05-09
UiO Untitled
 
2001
34 Ødegård, Knut.
Det arkadiske landskap. Klassisk Forum 2001 ;Volume 1. p. -
UiO Untitled
 
2000
35 Ødegård, Knut.
Arkeologiske kilder; utgravninger og landskap. I: Ad fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. : Norsk Klassisk Forbund 2000 ISBN 82-995587-0-0. p. 169-184
UiO Untitled
 
36 Ødegård, Knut.
Europas vugge - 100 år siden utgravningene ved Knossos på Kreta. NRK P2 : NRK [Radio] 2000-03-15
UiO Untitled
 
37 Ødegård, Knut.
Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. Lang lunsj,NRK Østlandssendingen : NRK Østlandssendingen [Radio] 2000-08-10
UiO Untitled
 
38 Ødegård, Knut.
Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. Kulturbeitet NRK P2 : NRK P2 [Radio] 2000-08-03
UiO Untitled
 
39 Ødegård, Knut.
Patron - klient, oligarki - demokrati. Folkelig deltagelse i den romerske republikken. MENINGSDANNELSE, MEDIUM OG MAKT; 2000-03-25
UiO Untitled
 
40 Ødegård, Knut.
The Changing Landscape of Arcadia. Aims, methods and preliminary results of the Norwegian Arcadia Survey. Årsmøte, Det norske institutt i Athen; 2000-05-22
UiO Untitled
 
1998
41 Ødegård, Knut.
Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period. Universitetet i Oslo 1998 340 p.
UiO Untitled
 
42 Ødegård, Knut.
Bastion of empire. The topography and archaeology of cales in the republican period. : 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
43 Ødegård, Knut.
Bondesoldatene og den romerske republikkens fall. Seminarium Graeco-Latinum Osloense; 1998-11-30
UiO Untitled
 
44 Ødegård, Knut.
Fra bystat til byråkrati. Endringer i romerikets sosiale, økonomiske og politiske struktur i senantikken. Sted og identitet. Transformasjonsprosesser i Roma fra det 1. til det 5. årh.; 1998-10-17
UiO Untitled
 
1996
45 Schreiner, Johan Henrik; Ødegård, Knut.
To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. : Messel Forlag, Oslo 1996 (ISBN 82-991248-2-4) -1 p.
UiO Untitled