Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-24 of 24

2021
1 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Omland, Maren; Cook, Victoria.
Who has power? An investigation of how one teacher led her class towards understanding an academic concept through talking and microblogging. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2021 ;Volume 98. p. 1-12
UiO Untitled
 
2020
2 Omland, Maren; Rødnes, Kari Anne.
Building agency through technology-aided dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction 2020 ;Volume 26. p. -
UiO Untitled
 
3 Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne.
Dialog + microblogging = flerstemmighed?. I: Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Danmark: Forlaget Klim 2020 ISBN 9788772044323. p. 217-249
UiO Untitled
 
2019
4 Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole; Major, Louis.
Learning as Gap-Closing In and Across Subject: Digitalised Dialogues Across the Curriculum. I: Designs for Experimentation and Inquiry. Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 978-1-13-8592711. p. 31-49
UiO Untitled
 
5 Rødnes, Kari Anne.
Skjønnlitteratur og bærekraft - et bidrag fra norskfaget. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. p. 61-75
UiO Untitled
 
2018
6 Rødnes, Kari Anne.
"Jeg hører på den hver dag, jeg". En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og rapptekster gjennom mikroblogging og samtaler. Norsklæreren 2018 ;Volume 42.(4) p. 40-57
UiO Untitled
 
7 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volume 102.(3) p. 201-213
UiO Untitled
 
2017
8 Rødnes, Kari Anne; Dolonen, Jan Arild.
Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning.. Faglig pedagogisk dag; 2017-11-02
UiO Untitled
 
9 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill.
DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler.. Bedre Skole 2017 (1) p. 26-29
UiO Untitled
 
2016
10 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 147 p.
UiO Untitled
 
11 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill.
Digitalised Dialogues across the Curriculum. Enhancing classroom dialogue by using Talkwall to "think together". EARLI; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
12 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole; Frøytlog, Jo Inge Johansen.
Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills. EARLI SIG 10; 2016-08-26 - 2016-08-30
UiO Untitled
 
2015
13 Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne; Brevik, Lisbeth M..
Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole 2015 (2) p. 72-77
UiO Untitled
 
14 Rødnes, Kari Anne; Hertzberg, Frøydis.
Kunnskap i skolen. Hva vi sådde og hva vi høstet. Bedre Skole 2015 (4) p. 33-37
UiO Untitled
 
2014
15 Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne.
Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research 2014 ;Volume 68. p. 46-56
UiO Untitled
 
16 Rødnes, Kari Anne.
Erfaring og analyse. Elevers samtaler og skriving om litterær tekst.. Les! Skriv!; 2014-03-06 - 2014-03-08
UiO Untitled
 
17 Rødnes, Kari Anne.
Skjønnlitteratur i klasserommet : skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner. Acta Didactica Norge 2014 ;Volume 8.(1) p. 17-
UiO Untitled
 
18 Rødnes, Kari Anne.
Snakkefag eller fagsnakk? Litterære samtaler i norskfaget. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. p. 349-369
UiO Untitled
 
19 Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole; Vold, Eva Thue.
Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. p. 170-190
UiO Untitled
 
2013
20 Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne; Fosse, Britt Oda.
Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism. ISATT 2013; 2013-07-02 - 2013-07-05
UiO Untitled
 
2012
21 Rødnes, Kari Anne.
It's insanely useful!' Students' use of instructional concepts in group work and individual writing. Language and Education 2012 ;Volume 26.(3) p. 183-199
UiO Untitled
 
2011
22 Rødnes, Kari Anne; de Lange, Thomas.
Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2011 59 p.
UiO Untitled
 
2009
23 Rødnes, Kari Anne.
Making Connections: Categorisations and Particularisations in Students’ Literary Argument. Argumentation: an international journal on reasoning 2009 ;Volume 23.(4) p. 531-546
UiO Untitled
 
24 Rødnes, Kari Anne; Ludvigsen, Sten Runar.
Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur - Samtaler og tekst. Nordisk Pedagogik 2009 ;Volume 29.(2) p. 235-249
UiO Untitled