Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 126 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-7970-112-5) 25 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(87)
UiO Untitled
 
2 Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. Oslo: Naturhistorisk museum, Universietet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-7970-121-7) 48 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(95)
USN UiO Untitled
 
3 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. Oslo: Universitetet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-7970-114-9) 29 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(89)
UiO Untitled
 
2019
4 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
Tetthet av fisk i Hemsil i 2016-2018.. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 20 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(82)
UiO Untitled
 
5 Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018.. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02357-9) ;Volume 5.56 p. NIBIO Rapport(73)
NIBIO UiO Untitled
 
6 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2019 (ISBN 978-82-7970-109-5) 17 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(85)
UiO Untitled
 
7 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018.. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 36 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(80)
UiO Untitled
 
2018
8 Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar.
Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-093-7) 39 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(72)
NINA UiO Untitled
 
9 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-092-0) 32 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(71)
UiO Untitled
 
10 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-089-0) 20 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(68)
UiO Untitled
 
11 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-095-1) 36 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(74)
UiO Untitled
 
12 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Pavels, Henning.
Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-7970-097-5) 17 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(75)
UiO Untitled
 
2017
13 Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Oslo: Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo 2017 (ISBN 978-82-7970-086-9) 61 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(65)
NINA UiO NMBU Untitled
 
14 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016. Oslo: Naturhistorisk museum 2017 (ISBN 978-82-7970-085-2) 27 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(64)
UiO Untitled
 
15 Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter; Nilssen, Jens Petter.
Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. Oslo: Naturhistorisk Museum 2017 (ISBN 978-82-7970-083-8) 73 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(62)
UiO Untitled
 
16 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. Oslo: Naturhistorisk museum 2017 (ISBN 978-82-7970-080-7) 26 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(60)
UiO Untitled
 
17 Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Resultater fra ungfiskeundersøkelser i 2013, 2015 og 2016.. Oslo: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 2017 (ISBN 978-82-7970-081-4) 31 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(61)
UiO Untitled
 
2016
18 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. : Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 2016 51 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(53)
UiO Untitled
 
19 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015.. Oslo: Naturhistorsik museum, Unioversitetet i Oslo 2016 41 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(48)
UiO Untitled
 
20 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015. Oslo: Universitetet i Oslo 2016 (ISBN 978-82-7970-068-5) 25 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(49)
UiO Untitled
 
21 Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning.
En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk.. : Universitetet i Oslo 2016 (ISBN 978-82-7970-069-2) 44 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(50)
UiO Untitled
 
22 Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Brabrand, Åge.
Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning.. : Universitetet i Oslo 2016 (ISBN 978-82-7970-071-5) 28 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(52)
UiO Untitled
 
2015
23 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars; Saltveit, Svein Jakob.
Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. Oslo: UiO, Naturhistorisk museum 2015 (ISBN 978-82-7970-063-0) 43 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(47)
NIBIO UiO Untitled
 
24 Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond.
Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. : NHM, Univ. i Oslo 2015 22 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(43)
UiO Untitled
 
25 Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Johnsen, Stein Ivar; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2666-0) 99 p. NINA rapport(1050)
NINA UiO Untitled
 
26 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-7970-057-9) 21 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(41)
UiO Untitled
 
27 Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning.
Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 39 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(44)
UiO Untitled
 
2014
28 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning; Rindal, Eirik; Raastad, Jan Emil; Saltveit, Svein Jakob; Johnsen, Arild.
Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2014 ;Volume 30.(5) p. 602-608
UiO Untitled
 
29 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 9788279700500) 28 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(35)
UiO Untitled
 
30 Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon.
Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. Oslo: Naturhistorisk museum, UiO 2014 (ISBN 978-82-7970-054-8) 25 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(38)
NINA UiO Untitled
 
31 Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Rustadbakken, Atle.
Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-7970-055-5) 46 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(39)
UiO NMBU Untitled
 
32 Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-7970-047-0) 36 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(33)
UiO Untitled
 
33 Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology 2014 ;Volume 21.(1) p. 32-41
OUS UiO Untitled
 
2013
34 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2013 (ISBN 978-82-7970-040-1) 29 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(26)
UiO Untitled
 
35 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Bremnes, Trond.
Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2013 (ISBN 978-82-7970-039-5) 26 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(25)
UiO Untitled
 
36 Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schartum, Eivind.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2561-8) 28 p. NINA rapport(955)
NINA UiO NMBU Untitled
 
37 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars; Pavels, Henning.
Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2013 (ISBN 978-82-7970-041-8) 20 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(27)
NIBIO UiO NMBU Untitled
 
38 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Pavels, Henning.
Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2013 19 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(30)
UiO Untitled
 
39 Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Oslo: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 2013 (ISBN 978-82-7970-038-8) 24 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(24)
UiO Untitled
 
2012
40 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Gjemlestad, Lars; Haaland, Ståle Leif; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune. : Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-7970-031-9) 35 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(19)
NIBIO UiO Untitled
 
41 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schneider, Susanne Claudia.
Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk. Del 2. Begroingsalger i Hølen-vassdraget – resultater fra undersøkelser i 2011. : Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-7970-027-2) 33 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(15)
NIVA UiO Untitled
 
42 Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Bremnes, Trond.
Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore-Uvdal kommune. : Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-7970-029-6) 28 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(17)
UiO Untitled
 
43 Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar; Pavels, Henning.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. Lillehammer: Norsk institutt for naurforvaltning 2012 (ISBN 978-82-426-2457-4) 50 p. NINA rapport(862)
NINA UiO Untitled
 
44 Pavels, Henning; Wollebæk, Jens; Brabrand, Åge.
Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker. : Natrurhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-7970-032-6) UiO Naturhistorisk museum Rapport(20)
USN UiO Untitled
 
45 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Pavels, Henning.
Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 59 p.
UiO Untitled
 
46 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-7970-036-4) 43 p.
UiO Untitled
 
47 Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning.
På jakt etter livet i Akerselva. Oslo [TV] 2012-06-21
UiO Untitled
 
2011
48 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning.
Blodsugende knott og vassdragsreguleringer. Kan masseforekomst predikeres?. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 (ISBN 978-82-410-0772-9) 34 p. Rapport miljøbasert vannføring(2)
UiO Untitled
 
49 Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob.
Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner. Universitetet i Oslo, rapport nr. 12: Naturhistorisk Museum, 2011 -146 p.
UiO Untitled
 
50 Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning; Gabrielsen, Sven Erik.
Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Frafjordelva. 3. Fisk. Trondheim. DN-Notat (4-2011): Direktoratet for Naturforvaltning 2011 19 p.
NORCE UiO Untitled
 
    Show next list