Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 568 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next >>

2020
1 Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hellesø, Ragnhild.
Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no 2020
UiO Untitled
 
2 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiB UiO Untitled
 
3 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2020 ;Volume 37.(2) p. 5-9
UiO Untitled
 
4 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
"Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen 2020
UiO Untitled
 
2019
5 Bruun, Henriette; Huniche, Lotte; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Pedersen, Reidar.
Hospital ethics reflection groups: a learning and development resource for clinical practice. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.(75)
UiO Untitled
 
6 Bruun, Henriette; Pedersen, Reidar; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Huniche, Lotte.
Implementing ethics reflection groups in hospitals: An action research study evaluating barriers and promotors. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.(49)
UiO Untitled
 
7 Dahlberg, Jørgen; Dahl, Vegard; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Lack of informed consent for surgical procedures by elderly patients with inability to consent: a retrospective chart review from an academic medical center in Norway. Patient Safety in Surgery 2019 ;Volume 13.(24) p. -
AHUS UiO Untitled
 
8 Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa; Pedersen, Reidar.
“A plea for recognition” Users’ experience of humiliation during mental health care. International Journal of Law and Psychiatry 2019 ;Volume 62. p. 148-153
UiO Untitled
 
9 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard; Førde, Reidun.
Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics 2019 ;Volume 46.(2) p. 66-70
HAUKELAND HMR UiB UiO Untitled
 
10 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Larvik; 2019-03-08
UiO Untitled
 
11 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Skien; 2019-02-08
UiO Untitled
 
12 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Seljord; 2019-02-14
UiO Untitled
 
13 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningsdag i BPS for Skien DPS - ambulant team; 2019-06-17
UiO Untitled
 
14 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningdsag Ringerike DPS - ambulant team; 2019-06-06
UiO Untitled
 
15 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningsdag Øvre Telemark DPS - Seljord; 2019-06-03
UiO Untitled
 
16 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon. Veiledningdsag Vinderen DPS; 2019-06-18
UiO Untitled
 
17 Pedersen, Reidar.
Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid. Filmvisning og paneldebatt "Making Sense Together"; 2019-02-06
UiO Untitled
 
18 Pedersen, Reidar.
Samtykke, samtykkekompetanse og tvang i sykehjem. Sykehjemslegekurs; 2019-05-23
UiO Untitled
 
19 Pedersen, Reidar.
The role of empathy and emotion in ethics teaching. SME internundervisning; 2019-05-08
UiO Untitled
 
20 Pedersen, Reidar.
Tvang, autonomi og samtykkekompetanse. Nasjonal nettverkssamling for etikk-veiledere; 2019-05-09
UiO Untitled
 
21 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging 2019 ;Volume 14. p. 997-1005
UiO Untitled
 
22 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem. Møte i helse- og omsorgsdepartementet; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
23 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?. Møte med dekanatet; 2019-09-12 - 2019-09-12
UiO Untitled
 
24 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling 2019 ;Volume 102. p. 2183-2191
UiO Untitled
 
25 Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun.
Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics 2019 ;Volume 19.(1) p. 1-6
UiO Untitled
 
2018
26 Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Between authoritarian and dialogical approaches: Attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry 2018 ;Volume 57. p. 106-112
UiO Untitled
 
27 Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volume 138.(9)
UiO Untitled
 
28 Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar.
Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. Dagens medisin [Business/trade/industry journal] 2018-05-09
UiO Untitled
 
29 Bruun, Henriette; Lystbæk, Signe Guldhammer; Stenager, Elsebeth; Huniche, Lotte; Pedersen, Reidar.
Ethical challenges assessed in the Clinical ethics committee of psychiatry in the region of Southern Denmark in 2010–2015: a qualitative content analyses. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(62) p. -
UiO Untitled
 
30 Dahlberg, Jørgen; Pedersen, Reidar.
Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram. Nasjonalt høstseminar for KEK; 2018-11-19 - 2018-11-20
UiO Untitled
 
31 Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler. Forhåndssamtaler i sykehjem – sluttkonferanse; 2018-02-02
UiO Untitled
 
32 Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(54) p. -
VID UiO Untitled
 
33 Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern. Undervisning; 2018-02-20 - 2018-02-20
VID UiO Untitled
 
34 Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar.
En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volume 15.(2-3) p. 98-111
VID UiO Untitled
 
35 Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volume 8.(1) p. 22-36
UiO Untitled
 
36 Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics 2018 ;Volume 26.(4) p. 1243-1255
UiO Untitled
 
37 Klomstad, Kristin; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Romøren, Maria.
Involvement in decisions about intravenous treatment for nursing home patients: Nursing homes versus hospital wards. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(34) p. 1-9
UiO Untitled
 
38 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volume 138.(2) p. 134-137
UiO Untitled
 
39 Norvoll, Reidun; Pedersen, Reidar.
Patients’ moral views on coercion in mental healthcare. Nursing Ethics 2018 ;Volume 25.(6) p. 796-807
UiO Untitled
 
40 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet. Rekrutteringssmøte Ringerike DPS; 2018-11-12
UiO Untitled
 
41 Pedersen, Reidar.
Brukermedvirkning, samtykkekompetanse og etikk. Seminar; 2018-05-23
UiO Untitled
 
42 Pedersen, Reidar.
Clinical Ethics Support Services (CESS). How should we evaluate a complex normative intervention? Some comments. EACME 2018; 2018-09-06 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
43 Pedersen, Reidar.
Coercion in Health Care. PhD-kurs; 2018-01-26
UiO Untitled
 
44 Pedersen, Reidar.
Empathy development in medical education. L’EMPATHIE Au coeur et à l’interface du médical et du psychique. Dans la pratique et la formation des médecins et des psychologues; 2018-03-06
UiO Untitled
 
45 Pedersen, Reidar.
Er pasienten samtykkekompetent? Hvordan vurdere og hva betyr det?. Fagdag for Palliativt Nettverk, OUS sektor; 2018-05-22
UiO Untitled
 
46 Pedersen, Reidar.
Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang. Grunnkurs LIS; 2018-11-12 - 2018-11-16
UiO Untitled
 
47 Pedersen, Reidar.
Etikk-teori og analyse. LIS-lege undervisning Diakonhjemmet; 2018-06-12
UiO Untitled
 
48 Pedersen, Reidar.
Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk.. Innføring medisinsk og helsefaglig etikk - masteremne; 2018-01-31
UiO Untitled
 
49 Pedersen, Reidar.
Fag, etikk og jus. Veiledning etikk-refleksjon - masteremne; 2018-04-16
UiO Untitled
 
50 Pedersen, Reidar.
Hvordan håndtere etiske dilemma knyttet til samtykkekompetanse og tvang?. Fagnetterverkssamling leger i psykiatrien i Helse Nord; 2018-09-18 - 2018-09-20
UiO Untitled
 
    Show next list