Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-25 of 25

2019
1 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening - Årsmelding for 2018. Natur i Østfold 2019 ;Volume 38.(1-2) p. 77-80
HIOF Untitled
 
2017
2 Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter; Nilssen, Jens Petter.
Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. Oslo: Naturhistorisk Museum 2017 (ISBN 978-82-7970-083-8) 73 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(62)
UiO Untitled
 
3 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Florakartlegging i Marker [Ekskursjonsreferat 29.6-3.7.2016]. Natur i Østfold 2017 ;Volume 36.(1-2) p. 162-165
HIOF Untitled
 
4 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening, årsmelding 2016. Natur i Østfold 2017 ;Volume 36.(1-2) p. 146-151
HIOF UiO Untitled
 
5 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter; Olsen, Monika.
Østre del av Søndre Sandøy, Hvaler [Ekskursjonsreferat fra 21.5.2016]. Natur i Østfold 2017 ;Volume 36.(1-2) p. 155-157
HIOF UiO Untitled
 
6 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter; Åstrøm, Svein.
Blomstervandringer i Østfold. Fredrikstad: Gyldenstierne Forlag 2017 (ISBN 9788292159323) 328 p.
HIOF UiO Untitled
 
7 Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Løfall, Bjørn Petter; Endresen, Dag Terje Filip; Hetland, Per.
Citizen science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening. Arbeidsmøte med Telemark Botanisk Forening; 2017-09-06 - 2017-09-06
UiO Untitled
 
2016
8 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening – Årsmelding 2015. Natur i Østfold 2016 ;Volume 35.(1-2) p. 109-112
HIOF UiO Untitled
 
2015
9 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Rygge flystasjon i Rygge og Råde, 19. juni [ekskursjonsreferat]. Natur i Østfold 2015 ;Volume 34.(1-2) p. 129-130
HIOF UiO Untitled
 
10 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2014. Natur i Østfold 2015 ;Volume 34.(1-2) p. 120-121
HIOF UiO Untitled
 
2014
11 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Botanisk vurdering av trasèvalg for vannledning i Glomma fra Jelsnes i Tune til Furuholmen i Varteig, Sarpsborg kommune. Rapport til Sweco Norge AS, Sarpsborg. Råde: Carex-Bioprint & Lofall Naturkartlegging 2014 13 p.
HIOF UiO Untitled
 
12 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening, årsmelding 2013. Natur i Østfold 2014 ;Volume 33.(1-2) p. 129-130
HIOF UiO Untitled
 
13 Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Larsson, Karl-Henrik; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Rämä, Heini Emilia; Botnen, Astri; Løfall, Bjørn Petter.
MusitBotanikk - soppdatabasen, universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 1.2. Universitetsmuseenes IT-organisasjon MUSIT Oslo 2014
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
14 Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Rämä, Heini Emilia; Botnen, Astri; Løfall, Bjørn Petter.
MusitBotanikk - lavdatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser versjon 1.2. Universitetsmuseenes IT-organisasjon MUSIT Oslo 2014
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2010
15 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2009. Natur i Østfold 2010 ;Volume 29.(1-2) p. 105-106
HIOF UiO Untitled
 
2008
16 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007, 25. august: Tur til sørvestre Asmaløy, Hvaler. Natur i Østfold 2008 ;Volume 27.(1-2) p. 135-136
HIOF UiO Untitled
 
17 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Østfold Botaniske Forening, ekskursjoner 2007, 25. august til sørvestre Asmaløy, Hvaler. ? 2008 ;Volume 66.(2)
HIOF UiO Untitled
 
2007
18 Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward; Løfall, Bjørn Petter.
Biologisk mangfold i Dammanevassdraget, Porsgrunn kommune. Universitetet i Oslo: Naturhistorisk museum 2007 14 p. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske(255)
UiO Untitled
 
2005
19 Løfall, Bjørn Petter; Timdal, Einar.
Umbilicaria decussata and U. lyngei in Norway and Svalbard. Graphis Scripta 2005 ;Volume 17.(2) p. 43-47
UiO Untitled
 
20 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Biologisk inventering av utvalgte områder i Kalnesskogen, Sarpsborg kommune. Sarpsborg: Kalnes videregående skole 2005 1 p.
HIOF UiO Untitled
 
21 Løfall, Bjørn Petter; Pedersen, Oddvar.
Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. Natur i Østfold 2005 ;Volume 24.(1-2) p. 9-36
UiO Untitled
 
2003
22 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Løfall, Bjørn Petter.
Karplanter. I: Løfall, B.P. (red.) 2003. Rauer i Onsøy, verneverdier og forvaltning. ? 2003 ;Volume 2. p. 20-27
HIOF UiO Untitled
 
2002
23 Løfall, Bjørn Petter; Timdal, Einar.
Cladonia krogiana, a new xanthone-containing species from Norway. The Lichenologist 2002 ;Volume 34.(4) p. 277-281
UiO Untitled
 
2001
24 Båtvik, Jan Ingar Iversen; Kristiansen, Monica; Løfall, Bjørn Petter.
Veikanter i Østfold, verdier og skjøtsel : sluttrapport for prosjektet Skjøtsel av vegetasjon langs europa-, riks- og fylkesveier i Østfold. Moss: Statens Vegvesen Østfold 2001 (ISBN 8279250077) 124 p.
HIOF Untitled
 
1999
25 Løfall, Bjørn Petter; Spikkeland, Ingvar; Krog, Ola Wergeland.
Olavsstake Moneses uniflora i Østfold - en barskogsart i tilbakegang. Natur i Østfold 1999 ;Volume 18.(2) p. 44-50
HIOF Untitled