Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 59 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Simonsen, Margrete Figenschou.
Medieval fishponds in Norway - status and cases. FOODIMPACT -project; 2020-10-16 - 2020-10-16
UiO Untitled
 
2 Simonsen, Margrete Figenschou.
Om Heming-tradisjonen i Vefsn og en olavsspennil fra Dolstad kirke.. Far etter fedrane 2020 p. 89-105
UiO Untitled
 
2019
3 Simonsen, Margrete Figenschou.
Pilegrimsmerker – bare suvenirer eller verdifulle og kraftfulle gjenstander?. Tunsberg-leden og dens brukere; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiO Untitled
 
4 Simonsen, Margrete Figenschou; Sæther, Kathryn Etta; Kristensen, Steinar.
Bærums rike historie. Arkeologiske utgravninger og funn.. Møte/kulturarrangement, Lommedalen kirkeakademi; 2019-01-24 - 2019-01-24
UiO Untitled
 
5 Steindal, Calin Constantin; Simonsen, Margrete Figenschou; Andriulo, Fabrizio.
Saint Olaf pilgrim badges. Microchemical analysis - insight into alloy compostition and manufacturing. Technart 2019; 2019-05-07 - 2019-05-10
UiO Untitled
 
2018
6 Simonsen, Margrete Figenschou.
Beskyttelse i liv og død. I: Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050615. p. 86-90
UiO Untitled
 
7 Simonsen, Margrete Figenschou.
Medieval Pilgrim Badges. Souvenirs or valuable charismatic Objects?. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59724-5. p. 169-196
UiO Untitled
 
8 Simonsen, Margrete Figenschou.
Middelaldergården Kravik - arkeologiske undersøkelser og funn. Middelalderuka; 2018-07-23 - 2018-07-23
UiO Untitled
 
2017
9 Simonsen, Margrete Figenschou.
Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen. SENKU-seminar; 2017-08-31 - 2018-08-31
UiO Untitled
 
2016
10 Simonsen, Margrete Figenschou.
Hår og kam i jernalder og middelalder. Arbeidet med delprosjektet innenfor Ta Det Personlig.. Forskning i praksis.; 2016-03-18 - 2016-03-18
UiO Untitled
 
2015
11 Simonsen, Margrete Figenschou.
En hårete historie om hår og kam i jernalder og middelalder. I: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050226. p. 235-257
UiO Untitled
 
12 Simonsen, Margrete Figenschou; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum. I: Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-030-9. p. 121-135
UiO Untitled
 
2013
13 Simonsen, Margrete Figenschou.
Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst ved utgravninger i stående bygg - Kravik, Bygdøy og Ekeberg. Fagseminar hos Byantikvaren; 2013-01-24 - 2013-01-24
UiO Untitled
 
14 Simonsen, Margrete Figenschou.
Middelalder på landsbygda belyst ved utgravninger av hus og tunsteder - noen erfaringer. MAIN 2013; 2013-04-04 - 2013-04-04
UiO Untitled
 
2012
15 Simonsen, Margrete Figenschou.
Graver og hus fra jernalderen i Blaker og Sørum. Møte i Blaker og Sørum historielag; 2012-02-15 - 2012-02-15
UiO Untitled
 
16 Simonsen, Margrete Figenschou.
Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst med utgangspunkt i en utgravning på Kravik i Nore og Uvdal. Norsk arkeologmøte 2012. Innlegg på Resultatbørs.; 2012-11-01 - 2012-11-03
UiO Untitled
 
2011
17 Simonsen, Margrete Figenschou.
Funn av jernalderhus på ambassadetomten, Huseby i Oslo. NRK Østlandssendingen (Norge i dag) [TV] 2011-08-12
UiO Untitled
 
18 Simonsen, Margrete Figenschou.
Undersøkelser av ettereformatoriske kulturminner ved Kulturhistorisk museum. Landssamlingen 2011; 2011-11-07 - 2011-11-08
UiO Untitled
 
2010
19 Rødsrud, Christian Løchsen; Simonsen, Margrete Figenschou.
Poster: Arkeologisk utgravning på Trollerud i 2006. [Artistic or museum-related presentation] Åpen Gård. Eidsvoll Landbruksforening; Trollerud, Eidsvoll. 2010-08-15 - 2010-08-15
UiO Untitled
 
20 Simonsen, Margrete Figenschou.
Bygger over stormannsgård. Teknisk ukeblad [Internet] 2010-09-07
UiO Untitled
 
21 Simonsen, Margrete Figenschou.
Jernalderfunn på ambassadetomt. Teknisk ukeblad [Internet] 2010-08-12
UiO Untitled
 
2009
22 Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete Figenschou.
Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia 2009 (77) p. 115-132
UiO Untitled
 
23 Karlberg, Inger; Simonsen, Margrete Figenschou.
Bygdø kongsgård - en gårdshaug med bebyggelsesspor fra middelalder og renessanse. Varia 2009 p. 189-205
UiO Untitled
 
24 Simonsen, Margrete Figenschou.
Arkeologiske undersøkelser. I:Bygdø kongsgård, hovedbygning og tjenerfløy. Reparasjoner, fornyelse og restaurering Statsbygg, ferdigmelding nr. 682/2009, s.10-11. : Statsbygg 2009 2 p.
UiO Untitled
 
25 Simonsen, Margrete Figenschou.
En kort statusrapport om arkeologien på Romerike. Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag 2009 (1) p. 3-7
UiO Untitled
 
26 Simonsen, Margrete Figenschou.
"Fortida må fram i dagen". Intervju sammen med Ellen M. Storrusten og Stine A. Melvold. Eidsvoll Ullensaker Blad [Newspaper] 2009-08-13
UiO Untitled
 
27 Simonsen, Margrete Figenschou.
"På sporet av steinalderen". Intervju sammen med Stine A. Melvold. Romerikes Blad [Newspaper] 2009-06-19
UiO Untitled
 
28 Simonsen, Margrete Figenschou; Melvold, Stine Annette.
Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus. Resultatbørs: Norsk arkeologmøte 2009; 2009-11-05 - 2009-11-07
UiO Untitled
 
2008
29 Simonsen, Margrete Figenschou; Martens, Vibeke Vandrup.
Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2. Rv2-prosjektet, Ullensaker k., Akershus. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2008 (ISBN 978-82-8084-047-9) 137 p. Varia(70)
UiO Untitled
 
30 Simonsen, Margrete Figenschou; Wangen, Vivian.
Spennende - graver videre etter funn fra vikingtiden. Romerikes Blad [Newspaper] 2008-09-02
UiO Untitled
 
2007
31 Simonsen, Margrete Figenschou.
Fant gammel vikinggrav. Romerikes blad [Newspaper] 2007-09-22
UiO Untitled
 
32 Simonsen, Margrete Figenschou.
Graver i historisk sentrum. Romerikes blad [Newspaper] 2007-11-03
UiO Untitled
 
33 Simonsen, Margrete Figenschou.
Jernbarrene fra Fogderud i Øvre Eiker - et kvalitetsprodukt fra fortiden?. Varia 2007 (62) p. 211-218
UiO Untitled
 
34 Simonsen, Margrete Figenschou.
Røntgenfotograferer gravfunnet. Raumnes [Newspaper] 2007-09-25
UiO Untitled
 
35 Simonsen, Margrete Figenschou.
Vi kan være på sporet av et gravfelt. Raumnes [Newspaper] 2007-09-22
UiO Untitled
 
36 Simonsen, Margrete Figenschou.
Vikingtidsgraven fra Drognes. Østlandssendingen [Radio] 2007-09-24
UiO Untitled
 
37 Simonsen, Margrete Figenschou; Vogt, David.
Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking 2007 ;Volume LXX. p. 57-70
UiO Untitled
 
2006
38 Simonsen, Margrete Figenschou; Karlberg, Inger.
Hva kongsgården på Bygdøy skjulte. Uniforum [Newspaper] 2006-11-24
UiO Untitled
 
39 Simonsen, Margrete Figenschou.
Arkeologiske utgravninger i Nannestad - tilbakeblikk og nye undersøkelser. Møte i Nannestad Historielag; 2006-11-09 - 2006-11-09
UiO Untitled
 
40 Simonsen, Margrete Figenschou.
Fant fire langhus. Romerikes blad [Newspaper] 2006-06-16
UiO Untitled
 
41 Simonsen, Margrete Figenschou.
Presentasjon av årets utgravninger (Akershus). Seminar for Riksantikvaren og fylkeskommunene; 2006-02-09 - 2006-02-09
UiO Untitled
 
2005
42 Inger, Karlberg; Simonsen, Margrete Figenschou.
Bygdøy kongsgård - arkeologiske kulturlag fra rikets historie. St. Hallvard 2005 (4) p. 4-18
UiO Untitled
 
43 Simonsen, Margrete Figenschou.
De siste års utgravninger i Sørum kommune. Møte i Sørum Rotary; 2005-06-13 - 2005-06-13
UiO Untitled
 
44 Simonsen, Margrete Figenschou.
Utgravningene på Moer i Ås. Norsk Arkeologmøte; 2005-11-10 - 2005-11-12
UiO Untitled
 
45 Simonsen, Margrete Figenschou.
Utgravningene på Moer. NRK Østlandsendingen. NRK Østlandsendingen [Radio] 2005-09-27
UiO Untitled
 
46 Simonsen, Margrete Figenschou; Martens, Vibeke Vandrup.
Arkeologisk sporjakt ved veis ende. Uniforum [Newspaper] 2005-09-30
UiO Untitled
 
47 Simonsen, Margrete Figenschou; Martens, Vibeke Vandrup.
Graver ut oldtidsby. Gårder fra jernalderen funnet i Ås. Aftenposten [Newspaper] 2005-09-27
UiO Untitled
 
2004
48 Simonsen, Margrete Figenschou.
Utgravningene på Bergerjordet i Sørum. NRK Østlandssendingen [Radio] 2004-06-23
UiO Untitled
 
2003
49 Simonsen, Margrete Figenschou.
Fotsåleristninger i gravkontekst - et nytt funn fra Øst-Norge. Det 9. Nordiska bronsåldersymposiet; 2003-10-09 - 2003-10-12
UiO Untitled
 
50 Simonsen, Margrete Figenschou.
Petroglyphs in Burial Context - A Norwegian Case-Study. European Association of Archaeologists (EAA); 2003-09-10 - 2003-09-14
UiO Untitled
 
    Show next list