Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 54 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Smedsrud, Morten Skipenes; Loftsgarden, Kjetil.
Finner tegn til ekte fimbulvinter. Apollon [Journal] 2020-02-11
UiO Untitled
 
2019
2 Loftsgarden, Kjetil.
Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider 2019 ;Volume 21. p. 7-23
UiO Untitled
 
3 Loftsgarden, Kjetil.
Frå Samalas til Setesdal – Vekst og fall i innlandets ressursutnytting. Samarbeidsmøtet 2019; 2019-02-14 - 2019-02-14
UiO Untitled
 
4 Loftsgarden, Kjetil.
Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder’. Foredrag; 2019-10-10
UiO Untitled
 
5 Loftsgarden, Kjetil.
It's Iron ore it's nothing!. Workshop; 2019-10-15
UiO Untitled
 
6 Loftsgarden, Kjetil.
Mass production and marketplaces from the late Viking Age. The Global North – ¬Spaces, Connections, and Networks before 1700; 2019-08-12 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
7 Loftsgarden, Kjetil.
Skeid. Workshop; 2019-11-22 - 2019-11-22
UiO Untitled
 
8 Loftsgarden, Kjetil.
Store og små vestnorske marknadsplassar. Kjøpstadseminar i Borgund; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
9 Loftsgarden, Kjetil.
The demography of the Viking Age or: How I Learned to Stop Worrying and Love Big Data. Workshop; 2019-10-15
UiO Untitled
 
10 Loftsgarden, Kjetil.
The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen 2019 ;Volume 2019.(2) p. 75-87
UiO Untitled
 
11 Loftsgarden, Kjetil.
The production of iron at seasonal settlements in the Norwegian mountains. The Ruralia XIII conference ‘Seasonal Settlement in the Medieval and Early Modern Countryside’; 2019-09-09 - 2019-09-15
UiO Untitled
 
12 Loftsgarden, Kjetil.
The rise and fall of western Norwegian marketplaces AD 950–1350. Expanding Horizons 2019; 2019-04-25 - 2019-04-28
UiO Untitled
 
13 Loftsgarden, Kjetil.
Vikingar og vulkaner. Klima og samfunnsutvikling 536–1250. Forskningens dag; 2019-08-26 - 2019-08-26
UiO Untitled
 
14 Loftsgarden, Kjetil.
VIKINGS project. Introductory seminar, FIMBUL/536, The Creative Europe: Culture – European cooperation projects programme; 2019-09-06 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
15 Loftsgarden, Kjetil; Bjørkli, Birgitte.
Møsvatn 2016-2019 eller, Mogen revisited. Sektoravgiftsseminar 2019; 2019-04-02 - 2019-04-02
UiO Untitled
 
2018
16 Loftsgarden, Kjetil.
Big data in Nordic Archaeology. ‘Digital Day’; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
17 Loftsgarden, Kjetil.
Failed towns in western Scandinavian AD 800-1200. The 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists; 2018-09-06 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
18 Loftsgarden, Kjetil.
Frå myr til marknad – jern i vikingtid og mellomalder. Telemark i vikingtid og tidlig middelalder; 2018-04-14 - 2018-04-14
UiO Untitled
 
19 Loftsgarden, Kjetil.
Jern i vikingtid og mellomalder i øvre Telemark. Foredrag; 2018-03-27 - 2018-03-27
UiO Untitled
 
20 Loftsgarden, Kjetil.
Markeder og bønder i by'n. Oslo Middelalderfestival 2018; 2018-05-26 - 2018-05-26
UiO Untitled
 
21 Loftsgarden, Kjetil.
Marknadsplassar i innlandet. Riksantikvarens sektorseminar; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiO Untitled
 
22 Loftsgarden, Kjetil.
Salt. Frokostseminar; 2018-10-09 - 2018-10-09
UiO Untitled
 
23 Loftsgarden, Kjetil.
Salt - ressurs og handelsvare i middelalderen :. Heimen - Lokal og regional historie 2018 ;Volume 55.(1) p. 50-61
UiB Untitled
 
24 Loftsgarden, Kjetil.
Samfunnsøkonomisk utvikling omkring Hardangervidda, ca. 950 – 1350 e.Kr.. Arkeologisk forskningsseminar; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
25 Loftsgarden, Kjetil.
Store data – ressursutnytting og handel. Magisk sirkel, Kvantitativ magi – fra tørre tall til levende kulturhistorie; 2018-11-29 - 2018-11-29
UiO Untitled
 
26 Loftsgarden, Kjetil.
Vekst og fall – Jernframstilling i Telemark i vikingtid og mellomalder. Telemark historie 2018 (39) p. 30-43
UiO Untitled
 
27 Loftsgarden, Kjetil.
12 regler for stipendiatperioden. PhD - lunsj; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
2017
28 Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil.
Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 (ISBN 978-1-47-247077-5) 290 p.
UiB UiO Untitled
 
29 Loftsgarden, Kjetil.
Kinsarvik – ein kaupang i Hardanger. Det 11. nordiske stratigrafimøtet; 2017-10-05 - 2017-10-06
UiB Untitled
 
30 Loftsgarden, Kjetil.
Moglegheiter og avgrensingar ved å bruka arkeologi til å kasta lys over skilnadar mellom marknadsplassar og urbane handelsplassar. Prøveforelesning; 2017-11-30 - 2017-11-30
UiO Untitled
 
31 Loftsgarden, Kjetil.
Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3900-3) 330 p.
UiB UiO Untitled
 
32 Loftsgarden, Kjetil; Ramstad, Morten.
I hjartet av Lædalskvartsitten.
UiB Untitled
 
33 Loftsgarden, Kjetil; Ramstad, Morten; Stylegard, Frans Arne.
The skeid and other assemblies in the Norwegian "Mountain Land". I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-247077-5. p. 232-249
UiB Untitled
 
34 Tveiten, Ole; Loftsgarden, Kjetil.
The extensive iron production in Norway in the tenth to thirteenth century: a regional perspective. I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-247077-5. p. 111-123
UiB Untitled
 
2016
35 Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil; Wenn, Camilla Cecilie.
Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power. Buried Things. Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway; 2016-01-20 - 2016-01-22
UiO Untitled
 
36 Loftsgarden, Kjetil; Granados, Tina Jensen.
Resultat frå arkeologisk feltkurs 2015. Foredrag; 2016-03-03 - 2016-03-03
UiO Untitled
 
37 Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas.
The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal. Buried Things; 2016-01-20 - 2016-01-22
UiB UiO Untitled
 
2015
38 Loftsgarden, Kjetil.
Innlandets kaupstemne – Om vareutveksling og kontakt mellom Austlandets fjellbygder og Vestlandets fjordbygder i mellomalderen. Mandagsforedrag; 2015-11-02 - 2015-11-02
UiO Untitled
 
39 Loftsgarden, Kjetil.
Kullgroper - gull eller gråstein?. I: Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-030-9. p. 142-154
UiB Untitled
 
40 Loftsgarden, Kjetil.
Market places in “Mountain-land” – a research project on communication and exchange of commodities in the Viking Age and the Middle Ages. I: Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. Bergen: University Museum, University of Bergen 2015 ISBN 9788278870426. p. -
UiB Untitled
 
41 Loftsgarden, Kjetil.
Vikingar i populærkulturen. Fagdag for fagene arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap ved Universitet i Bergen; 2015-03-05 - 2015-03-05
UiO Untitled
 
42 Ramstad, Morten; Loftsgarden, Kjetil.
Hallingskeid - Feasting, competetive games and barter in the mountains.. Exploring the Middle Ages; 2015-11-25 - 2015-11-27
UiB Untitled
 
2014
43 Loftsgarden, Kjetil.
Meir enn ein marknad – Innlandets kaupstemne. Fra ting til ting- tingets arkeologi og historie; 2014-11-27 - 2014-11-27
UiB Untitled
 
44 Ramstad, Morten; Loftsgarden, Kjetil.
Møteplassar på fjellet, Hallingskeidsanden.
UiB Untitled
 
2013
45 Loftsgarden, Kjetil.
Arne Espelund: Jernvinna i Tolga og Os - smiarbeid. Primitive tider 2013 (15) p. 143-146
UiB Untitled
 
46 Loftsgarden, Kjetil.
Markedsplasser på Hardangervidda - Interaksjon, kommunikasjon og vareutveksling. Markedets makt? Handel, håndverk og råvarer i vikingtid og tidlig middelalder; 2013-12-04 - 2013-12-06
UiB Untitled
 
47 Loftsgarden, Kjetil; Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Mikkelsen, Peter Hambro.
Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider 2013 (15) p. 59-70
UiB UiO Untitled
 
2012
48 Loftsgarden, Kjetil.
Handel og interaksjon - ei studie av marknadsplassar, kontakt og identitet i vikingtid og tidleg mellomalder. Forskning i fellesskap – Utmarksnettverket.; 2012-12-03 - 2012-12-04
UiO Untitled
 
49 Loftsgarden, Kjetil; Wenn, Camilla Cecilie.
Gravene ved Langeid - Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) p. 23-31
UiB UiO Untitled
 
2011
50 Loftsgarden, Kjetil.
Jernonna i Vest-Telemark Jern som utmarksressurs og bytemiddel for ein lokal gardsbusetnad i vikingtid og mellomalder. Primitive tider 2011 ;Volume 13. p. 61-71
UiO Untitled
 
    Show next list