Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-34 of 34

2014
1 Larsen, Guri.
Dyr og natur som menneskets eiendom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2014 (3) p. 27-45
UiO Untitled
 
2013
2 Larsen, Guri.
Forord: En viktig bok. I: Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Oslo: Fritt forlag 2013 ISBN 9788281791008. p. 9-11
UiO Untitled
 
3 Larsen, Guri.
Kuas tildelte rolle som matobjekt. I: Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0080-7. p. 141-163
UiO Untitled
 
4 Larsen, Guri.
Matens urettferdighet: Matproduksjonenes antroposentriske system. I: Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0080-7. p. 185-203
UiO Untitled
 
5 Larsen, Guri.
Mishandling av dyr er mer enn forklaring på vold mot mennesker. Kriminalpolitikk.uio.no 2013
UiO Untitled
 
6 Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri; Tønnesen, Morten.
Forord. I: Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0080-7. p. 7-7
UiO UIS Untitled
 
7 Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri; Tønnesen, Morten.
Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press 2013 (ISBN 978-82-304-0080-7) 382 p.
UiO Untitled
 
8 Sollund, Ragnhild; Tønnessen, Morten; Larsen, Guri.
Introduksjon : fra bruksdyr til dyreverd. I: Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0080-7. p. 9-36
UiO UIS Untitled
 
2012
9 Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri.
Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate 2012 (ISBN 978-1-4094-3493-1) 250 p.
UiO Untitled
 
10 Larsen, Guri.
Hva er et hundeliv? Fra ulv til kulturisert og urbant smykkedyr. I: Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-676-6. p. 103-121
UiO Untitled
 
11 Larsen, Guri.
The Most Serious Crime: Eco-genocide Concepts and Perspectives in Eco-global Criminology. I: Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-3493-1. p. 33-56
UiO Untitled
 
2011
12 Larsen, Guri.
Hva er et hundeliv? Fra ulv til kulturisert og urbant smykkedyr. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2011 (2) p. 65-78
UiO Untitled
 
13 Larsen, Guri.
Rob White (red.) Global Environmental Harm. Criminological Perspectives. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2011 (1) p. 79-81
UiO Untitled
 
2010
14 Larsen, Guri.
En realistisk utopi. Klassekampen 2010 p. 12-13
UiO Untitled
 
15 Larsen, Guri.
Perspektiver i økologisk-global kriminologi. I: NSfKs 52. forskerseminar. Økologisk og global kriminologi. Aktuell forskning. Reykjavik: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 2010 ISBN 978-82-7688-021-2. p. 13-20
UiO Untitled
 
2003
16 Larsen, Guri.
Behandling av dyr - et spørsmål om sivilisasjon?. I: Årsrapport 2002. Universitetet i Oslo: Institutt for kriminolgi og rettssosiologi 2003 p. 39-54
UiO Untitled
 
17 Larsen, Guri.
Dyra - de egentlige Andre?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2003 (1/2) p. 96-121
UiO Untitled
 
18 Larsen, Guri.
Dyrevern eller samfunnsvern? Dyremishandling som lovbrudd og lovlydig handling. Unipub forlag 2003 (ISBN 82-7477-156-7) 173 p.
UiO Untitled
 
19 Larsen, Guri.
Få straffes for dyremishandling. P4 [Radio] 2003-07-31
UiO Untitled
 
20 Larsen, Guri.
Gir dyrevernloven dyra vern mot mishandling?. Dyrenes forsvarer 2003 (1) p. 4-6
UiO Untitled
 
21 Larsen, Guri.
Hva er rasisme? Bokanmeldelse av Torgeir Skorgen: Rasens oppfinnelse. Rasetenkningens historie. Spartacus 2002. Levende Historie 2003 (3) p. -
UiO Untitled
 
22 Larsen, Guri.
Innvandringspolitikk. debattmøte; 2003-05-07 - 2003-05-07
UiO Untitled
 
23 Larsen, Guri.
Om registrert dyremishandling i Oslo-området. Norsk Veterinærtidsskrift 2003 (11) p. 725-731
UiO Untitled
 
2002
24 Larsen, Guri.
Barnevern i 100 år. Et overblikk på lovreformhistorien. : Avdeling for kriminologi 2002 272 p. K-serien(2)
UiO Untitled
 
25 Larsen, Guri.
Samfunnets dyrevern - dyras vern mot lidelse? Om anmeldt dyremishandling i Oslo-området. : Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2002 163 p.
UiO Untitled
 
2001
26 Ericsson, Kjersti; Larsen, Guri.
Adults as resources and adults as burdens: the strategies of children in the age of school-home collaboration. I: Children, Home and School. Regulation, Autonomy or Connection?. RoutledgeFalmer 2001
UiO Untitled
 
27 Larsen, Guri.
Omsorgens bakside. I: Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 82-05-28061-4. p. 217-245
UiO Untitled
 
2000
28 Ericsson, Kjersti; Larsen, Guri.
Skolebarn og skoleforeldre. Pax Forlag 2000 -1 p.
UiO Untitled
 
29 Larsen, Guri.
Er svarte unggutter en trussel?. Vardøger 2000 (25)
UiO Untitled
 
1999
30 Ericsson, Kjersti; Larsen, Guri.
Barnet mellom hjem og skole: de voksnes prosjekt eller handlende subjekt?. I: Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. : Ad Notam Gyldendal. Oslo 1999
UiO Untitled
 
1997
31 Ericsson, Kjersti; Eidheim, Solgunn; Larsen, Guri.
Barnet som selvstendig individ. Nordisk sosialt arbeid 1997 (2)
UiO Untitled
 
32 Ericsson, Kjersti; Eidheim, Solgunn; Larsen, Guri.
Barnevern og samfunnsmakt i etterkrigstida. I: Barnevern på barns premisser. : Ad Notam Gyldendal. Oslo 1997
UiO Untitled
 
1996
33 Høigård, Inger Cecilie; Larsen, Guri.
En Ny Flyktningepolitikk. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 1996 ;Volume 3.
UiO Untitled
 
34 Høigård, Inger Cecilie; Larsen, Guri.
Forstår Faremo flyktningepolitikken?. Magasinet 1996 (9) p. -
UiO Untitled