Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-41 of 41

2020
1 Samdal, Magne.
Arkeologiske undersøkelser, en ny web app ved Kulturhistorisk museum.. CAA Nordic 2020; 2020-10-08 - 2020-10-09
UiO Untitled
 
2019
2 Samdal, Magne.
From analogue to digitalized papers and reports. Status and benefits of transforming past knowledge for future research.. CAA-internasjonalt; 2019-04-22 - 2019-04-27
UiO Untitled
 
2018
3 Samdal, Magne.
Digital publisering av rapporter og publikasjoner ved KHM.. CAA-N; 2018-10-15 - 2018-10-15
UiO Untitled
 
2017
4 Kristensen, Steinar; Samdal, Magne.
One stone, two men, three methods. Different methods – different data? Rockart analysis testing RTI, photogrammetry and laserscan. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) international conference; 2017-03-13 - 2017-03-17
UiO Untitled
 
2016
5 Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Uleberg, Espen.
Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D.. UiOs IT-konferanse; 2016-04-21 - 2016-04-21
UiO Untitled
 
2015
6 Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar; Vogt, David.
”One stone with rock art; four documentation techniques”. CAA-Norges workshop 2015; 2015-10-13 - 2015-10-13
UiO Untitled
 
7 Samdal, Magne.
One stone, two men, three methods – Rock art documentation in Oslo. Computer application and quantitative methods in archaeology, Sweden; 2015-11-09 - 2015-11-11
UiO Untitled
 
8 Samdal, Magne.
Use of Photogrammetry at Archaeological excavations in Norway. Condition 2015; 2015-05-19 - 2015-05-22
UiO Untitled
 
9 Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian; Samdal, Magne.
Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. p. 49-80
NTNU UiO Untitled
 
2014
10 Solheim, Steinar; Samdal, Magne; Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin.
Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2014 ;Volume 123. p. 51-61
UiO Untitled
 
11 Trier, Øivind Due; Kristensen, Steinar; Loska, Anke; Pilø, Lars Holger; Samdal, Magne; Tonning, Christer; Zortea, Maciel; Kristiansen, Monica.
Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management.Project report 2013. Oslo: Norsk Regnesentral 2014 119 p. NR-notat(SAMBA/04/14)
NIKU NR UiO Untitled
 
2013
12 Samdal, Magne.
Oppdatering av vernestatus i Askeladden. Askeladdenseminar høst 2013; 2013-11-28 - 2013-11-29
UiO Untitled
 
2012
13 Samdal, Magne; Rødberg, Frank.
Paperless? Bruk av nettbrett i felt. Test ved Kulturhistorisk museum 2012. CAA; 2012-10-15 - 2012-10-16
UiO Untitled
 
2009
14 Samdal, Magne.
Feltdokumentasjon ved KHM - fra felt til etterarbeid. CAA-Norge 2009; 2009-10-19 - 2009-10-19
UiO Untitled
 
2008
15 Samdal, Magne.
En båtbyggers grav på Gulli. Viking 2008 (LXXI) p. 115-130
UiO Untitled
 
16 Samdal, Magne.
Kapittel 3.Dokumentasjon, utgravningsmetodikk og publikasjon. Varia 2008 (72) p. 19-28
UiO Untitled
 
17 Samdal, Magne.
Kapittel 8. Kontekstuelle utfordringer. Varia 2008 (74) p. 107-113
UiO Untitled
 
18 Samdal, Magne.
3D-modellering av båter. CAA 2008; 2008-10-20
UiO Untitled
 
19 Samdal, Magne; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia 2008 (73) p. 247-264
UiO Untitled
 
20 Samdal, Magne; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Kapittel 9. Bommestad 4 - Nedgravninger og ildsted fra jernalder. Varia 2008 (73) p. 265-270
UiO Untitled
 
21 Samdal, Magne; Pettersson, Susanne Helena.
Kapittel 10. Bommestad 5 - Boplassfunn fra bronsealder til middelalder. Varia 2008 (73) p. 271-278
UiO Untitled
 
22 Samdal, Magne; Pettersson, Susanne Helena.
Kapittel 7. Rødbøl 28 - Fossil åkermark og boplasspor fra bronsealder til middelalder. Varia 2008 (72) p. 121-128
UiO Untitled
 
23 Samdal, Magne; Pettersson, Susanne Helena.
Kapittel 8. Seierstad 7 - Hulveier og dyrkningsspor fra bronsealder til middelalder. Varia 2008 (72) p. 129-139
UiO Untitled
 
24 Samdal, Magne; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia 2008 (73) p. 225-242
UiO Untitled
 
25 Samdal, Magne; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia 2008 (73) p. 243-246
UiO Untitled
 
2007
26 Gjerpe, Lars Erik; Rønne, Ola; Samdal, Magne.
På sporet av norges eldste smie. Nytt fra E18 prosjektets undersøkelser i Vestfold. [Artistic or museum-related presentation] Temporær utstilling. Kulturhistorisk museum, E18 prosjektet; Historisk museum. 2007-01-05
UiO Untitled
 
27 Samdal, Magne.
Båtenes biografi. IX Nordic Theoretical Archaeology group Conference 2007; 2007-05-10 - 2007-05-13
UiO Untitled
 
28 Samdal, Magne.
Dokumentasjon av båtgraver. Bruk av ny teknologi og gammel praksis- en feltmetodisk tilnærming med utgangspunkt i gravmaterialet fra Gulli i Vestfold. Viking 2007 ;Volume LXX. p. 89-104
UiO Untitled
 
29 Samdal, Magne; Gjesvold, Per Erik.
Teodolitt og datt. Tidsbruk på innmålingsarbeid og GIS ved arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2007 (102) p. 11-17
UiO Untitled
 
2006
30 Samdal, Magne.
Innmåling, databaser og GIS. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2006 p. 16-19
UiO Untitled
 
31 Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen; Mansrud, Anja.
E18-prosjektet Langåker-Bommestad. Kulturhistorisk museum http://ariadne.uio.no/kmf/funn/E18/ 2006
UiO Untitled
 
2005
32 Samdal, Magne.
Innmåling, databaser og GIS. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004. Oslo: Kulturhistorisk Museum 2005 p. 43-47
UiO Untitled
 
33 Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne.
Fosfatkartering, georadar og magnetismemåling. Varia 2005 ;Volume 60. p. 152-160
UiO Untitled
 
34 Samdal, Magne.
Båtgravene på Gulli. Varia 2005 ;Volume 60. p. 105-130
UiO Untitled
 
35 Samdal, Magne.
Hjemmesiden til E18-prosjektet sør. [Artistic or museum-related presentation] Hjemmeside. ; . 2005-10-01
UiO Untitled
 
36 Samdal, Magne.
Utrgavning, dokumentasjon og innmåling. Varia 2005 ;Volume 60. p. 19-23
UiO Untitled
 
2004
37 Samdal, Magne.
Arkeologi og GIS. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2004 (93) p. 36-43
UiO Untitled
 
38 Samdal, Magne.
E18-prosjektet. Feltsesongen 2003. IAKKs fredagsseminar; 2004-03-26
UiO Untitled
 
39 Samdal, Magne.
E18-prosjektet. Graver og båter fra vikingtid. IAKKs fredagsseminar; 2004-12-03
UiO Untitled
 
40 Samdal, Magne.
Innmåling, databaser og GIS. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold. Årsrapport 2003. Oslo: Universitetets kulturhistoriske museer, Universitetet i Oslo 2004 p. 35-39
UiO Untitled
 
2003
41 Samdal, Magne.
E18-prosjektets hjemmeside. [Artistic or museum-related presentation] Hjemmeside. ; . 2003-10-01
UiO Untitled