Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 58 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Vartun, Marika.
Barn som er svært for tidlig fødte står i fare for å ha store språkvansker over lang tid. utdanningsforskning.no 2020
UiO Untitled
 
2 Vartun, Marika.
Slik kan barnehagen og skolen gi alle barn et rikere ordforråd. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
3 Vartun, Marika.
Slik utvikler barn leseforståelse. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
4 Vartun, Marika; Koppang Frøjd, Elise; Horn Talgø, Kristin.
Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
2019
5 Vartun, Marika.
Barn med språkvansker strever unødvendig med mye. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
6 Vartun, Marika.
Forsker avkrefter myte om personer med autisme. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
7 Vartun, Marika.
Kan stamming kureres? Hør Guttormsen på BBC CrowdScience. utdanningsforskning.no 2019
UiO Untitled
 
8 Vartun, Marika.
Selv om barna hører svært dårlig, trives de like godt som andre barn. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
9 Vartun, Marika.
Slik kan barnehagen hjelpe barn med autisme inn i leken. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
10 Vartun, Marika.
Slik kan lærerne sikre en god lesestart for alle. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
11 Vartun, Marika.
Sosial bakgrunn er avgjørende for barns læring. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
12 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
Læring på nett kan være vanskelig for elever med dysleksi. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
13 Vartun, Marika; Næss, Kari-Anne Bottegaard.
Forsker avkrefter myte om personer med Autisme. UV. UIO.no [Internet] 2019-03-06
UiO Untitled
 
14 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Barn med nedsatt hørsel sliter med melodien i språket. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
15 Vartun, Marika; Thorsen, Sibel; Øvregard, Trude Schmidt.
Rekk opp hånda hvis du har opplevd uro i klasserommet!. utdanningsforskning.no 2019
UiO Untitled
 
16 Vartun, Marika; Tjora, Anna Dyrkorn.
Barn må forstå både språk og regning i matte. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
2018
17 Vartun, Marika.
– Lær barn som mangler talespråk sosiale ord!. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
18 Vartun, Marika.
Bildebøker gir barnehagebarn bedre norskferdigheter. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
19 Vartun, Marika.
ERC-millioner til forskning på sosial ulikhet og skoleprestasjoner. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
20 Vartun, Marika.
Ett av ti barnehagebarn stammer. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
21 Vartun, Marika.
LÆR BARN SOM MANGLER TALESPRÅK SOSIALE ORD! INTERVJU MED KARI-ANNE NÆSS. Norsk tidsskrift for logopedi 2018 p. 39-42
UiO Untitled
 
22 Vartun, Marika.
Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
23 Vartun, Marika.
To av tre barn som stammer slutter før de er sju år. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
24 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
– Jo flere bøker hjemme, desto bedre i norsk. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
25 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
Har ord- og talltrening på iPad effekt?. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
26 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
– Språkforståelse er så mye mer enn hvor mange ord du kan eller bruker. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
27 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Foreldre må la barna slippe til i samtalen hjemme. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
28 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
God språkforståelse gjør barnehagebarnet bedre rustet for skolen. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
29 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Når smårollingen får delta i hverdagssamtaler utvikles språket bedre. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
30 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
2017
31 Andresen, Øystein Næss; Rødal, Aina; Vartun, Marika.
Er skoleelever tilpasningsdyktige nok?. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
32 Andresen, Øystein Næss; Rødal, Aina; Vartun, Marika.
Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
33 Vartun, Marika; Flattum, Inger Schedell.
Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
34 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
ABC, så lett som bare D?. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
35 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Flattum, Inger Schedell.
Barn med epilepsi uten anfall kan få språkproblemer. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
36 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Flattum, Inger Schedell.
Vær obs på språkvansker hos barn med nattlig epileptisk hjerneaktivitet. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
37 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Smestad, Trine.
Mener førsteklassinger lærer bokstavene for fort. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
38 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Smestad, Trine; Andresen, Øystein Næss.
Når tall blir et mareritt. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
39 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Smestad, Trine; Andresen, Øystein Næss.
Tre elever i hver klasse kan ikke pluss og minus. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
40 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
41 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Skolen må ruste utviklingshemmede for voksenlivet. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
42 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Slik kan unge med autisme lettere forstå ironi og sarkasme. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
2016
43 Rødal, Aina; Vartun, Marika.
Elever med behov for spesialundervisning får et dårligere tilbud. Forskning.no 2016
UiO Untitled
 
44 Rødal, Aina; Vartun, Marika; Grefsgård, Ulf Tero.
Slik ble minoritetsbarna bedre i norsk. Forskning.no 2016
UiO Untitled
 
45 Vartun, Marika; Grefsgård, Ulf Tero; Rødal, Aina.
Spesialtiltak gjorde minoritetsbarna bedre i norsk. utdanningsforskning.no 2016
UiO Untitled
 
46 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
– Grip inn tidlig og intensivt når barnet strever med lesing. utdanningsforskning.no 2016
UiO Untitled
 
47 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Adoptivbarn har større risiko for språkproblemer. Forskning.no 2016
UiO Untitled
 
48 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Kjapp metode tester hvor godt barn leser. Forskning.no 2016
UiO Untitled
 
49 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Slik får unge med lett utviklingshemning venner. Forskning.no 2016
UiO Untitled
 
50 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Slik kan læreren teste om barnet leser flytende. utdanningsforskning.no 2016
UiO Untitled
 
    Show next list