Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 67 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Hatlevik, Ida Katrine R; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Promoting students' sense of coherence in medical education using transformative learning activities. Advances in Medical Education and Practice 2020 ;Volume 11. p. 807-816
UiO UiT Untitled
 
2019
2 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig; Nordøy, Tone.
The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal 2019 ;Volume 13.(4) p. -
UiO UNN Untitled
 
2018
3 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Leganger-Krogstad, Heid.
Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet 2018 ;Volume 69.(1) p. 27-50
MF UiO Untitled
 
4 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wiese, Eline F..
Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe. Society, health and vulnerability 2018 ;Volume 9. p. -
UiO UiT Untitled
 
5 Tiplic, Dijana; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Strategic Curricular Change: A Case of the Norwegian Medical School in Tromsø. Health Science Journal 2018 ;Volume 12.(3)
UiO Untitled
 
2017
6 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wiese, Eline F..
Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning?. UNIPED 2017 (2) p. 170-184
UiO Untitled
 
2016
7 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED 2016 ;Volume 39.(4) p. 330-344
UiO UiT Untitled
 
2015
8 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Risør, Torsten.
Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED 2015 (3) p. 213-228
UiO UiT Untitled
 
9 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Stray, Janicke Heldal.
Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0299-0) 171 p.
MF UiO Untitled
 
2014
10 Fosse, Britt Oda; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (2) p. 66-79
UiO Untitled
 
11 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. p. 59-76
UiO Untitled
 
12 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningspolitikk, forskning og kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volume 6. p. 395-409
UiO Untitled
 
2013
13 Brekke, Øystein; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Elever vil lære om religion. Klassekampen 2013
OSLOMET UiO Untitled
 
2012
14 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Kunnskap og danning i skolen. Om relasjonen mellom ulike kunnskapsformer. I: Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2929-5. p. 47-60
UiO Untitled
 
2011
15 Andreassen, Inga H; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningsvalg i nasjonal og internasjonal sammenheng. I: Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1069-5. p. 153-170
HVL UiO Untitled
 
16 Andreassen, Inga H; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningsvalg på ungdomstrinnet - erfaringer fra Bergensprosjektet. I: Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1069-5. p. 9-19
HVL UiO Untitled
 
17 Bø, Anne Kristin; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 ;Volume 95.(3) p. 216-227
UiO Untitled
 
18 Bø, Anne Kristin; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning 2011 ;Volume 11.(1) p. 69-85
UiO Untitled
 
19 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningssosiologi - fra teori til praksis i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 9788251926706) 77 p.
UiO Untitled
 
20 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wilhelmsen, Britt Unni.
Utdanningsvalg som samarbeid og skoleutvikling : erfaringer fra grunnskole og høgskole. I: Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1069-5. p. 125-152
HVL UiO Untitled
 
21 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wilhelmsen, Britt Unni.
Utdanningsvalg som skoleutvikling. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1069-5) 172 p.
HVL UiO Untitled
 
2010
22 Erstad, Ola; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Kunnskap på dagsorden. I: Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2504-4.
UiO Untitled
 
23 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Access to knowledge in education: Students' perspectives. ECER; 2010-08-24 - 2010-08-27
UiO Untitled
 
24 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Den profesjonelle lærer i dagens skole: Krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk. I: Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2356-9. p. 17-43
UiO Untitled
 
25 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Forms of knowledge in education: Students' and teachers' perspectives. NERA's 38th Congress; 2010-03-11
UiO Untitled
 
26 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Bø, Anne Kristin.
Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv. I: Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2504-4. p. 17-39
UiO Untitled
 
27 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Erstad, Ola.
Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2504-4) 222 p.
UiO Untitled
 
28 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Riksaasen, Rita.
Pedagogiske diskurser og identiteter. I: Læreren i skolen og samfunnet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2356-9. p. 194-209
NTNU UiO Untitled
 
2009
29 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Den profesjonelle lærer i dagens skole: krav, forventninger og muligheter. Mellom forskning og politikk. Forskerseminar, forskergruppen TransAction; 2009-03-10 - 2009-03-10
UiO Untitled
 
30 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv. Forskerseminar TransAction; 2009-12-07 - 2009-12-07
UiO Untitled
 
31 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Pedagogic identities: curriculum foci and youth experiences. International symposium, Learning Lives; 2009-05-14 - 2009-05-16
UiO Untitled
 
32 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Tilpasset opplæring i mat og helse. I: Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0824-1. p. 233-244
UiO Untitled
 
33 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte; Elstad, Eyvind.
Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2009 (ISBN 9788290904901) 309 p. (3)
UIA Untitled
 
34 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Elstad, Eyvind; Eggen, Astrid Birgitte.
Kunnskapsløftet - fra ord til handling. Rapport fra et skoleprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo. : Acta Didactica Oslo 2009 277 p. Acta Didactica(3)
UiO Untitled
 
2008
35 Andreassen, Inga H.; Andreassen, Inga H.; Hovdenak, Sylvi Stenersen; Swahn, Eva.
Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 9788245007398) 163 p.
HVL HINN Untitled
 
36 Andreassen, Inga H.; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Nordisk forskerkonferanse om innovasjon og entreprenørskap i den nordiske skolen; 2008-08-11 - 2008-08-13
HVL Untitled
 
37 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Education and identity, curriculum experiences in Norway. I: Educação e cultura. Portugal: Universidade de Madeira, Departamento de Ciências da Educação 2008 ISBN 978-989-95857-1-3. p. 291-301
UiO Untitled
 
38 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
External Assessment of Study Programmes of Higher Education in Lithuania. Lithuania: Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania 2008 60 p.
UiO Untitled
 
39 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Knowledge production and identity construction - school as part of different growing-up environments. TransActions seminar; 2008-10-08 - 2008-10-09
UiO Untitled
 
40 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan. Internt seminar; 2008-10-30 - 2008-10-30
UiO Untitled
 
41 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Skoleutvikling: hva, hvorfor, hvordan. Seminar om Kunnskapsløftet - fra ord til handling.; 2008-10-23 - 2008-10-23
UiO Untitled
 
42 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Pedagogisk entreprenørskap; 2008-08-11 - 2008-08-13
UiO Untitled
 
43 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Andreassen, Inga H.; Swhan, Ewa.
Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0739-8) 163 p.
UiO Untitled
 
44 Wilhelmsen, Britt Unni; Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Kompetanseutvikling for programfag til valg: samarbeid grunnskole - høgskole. Den 10.nordiske lærerutdanningskongress; 2008-05-21 - 2008-05-24
HVL Untitled
 
2007
45 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Innledning. I: Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0661-2. p. 9-13
UiO Untitled
 
46 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Introduksjon til Basil Bernsteins teoretiske rammeverk. I: Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2244-9. p. 9-17
UiO Untitled
 
47 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Musikk - mulighetenes fag. I: Musikk - mulighetenes fag. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0661-2. p. 13-21
UiO Untitled
 
48 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Pedagogiske identiteter - blant læreplaner og ungdom: i ideologisk og eksistensielt perspektiv. I: Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2244-9. p. 31-47
UiO Untitled
 
49 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
Skole, samfunn og individ. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. p. 49-64
UiO Untitled
 
50 Hovdenak, Sylvi Stenersen.
SSCOLA SOB SUSPEITA: COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO. O CASA NORUEGUES. I: A Escola Sob Suspeita. Portugal: Edicoes ASA 2007 ISBN 978-972-41-5066-6. p. 155-169
UiO Untitled
 
    Show next list