Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-49 of 49

2020
1 Egeland, Marianne.
"Om bruken av romanbetegnelsen på 1800-tallet. Hvorfor kalte ikke Camilla Collett Amtmandens Døttre for 'roman'?". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Egeland, Marianne.
"'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'". "Sted, fiksjon og historie"; 2019-06-05 - 2019-06-06
UiO Untitled
 
2018
3 Egeland, Marianne.
Aulestads besværlige arv: 'Godviljens høvdingsete' og 'nazireir'. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ;Volume 97.(4) p. 297-315
UiO Untitled
 
4 Egeland, Marianne.
Bjørnson og Aulestad: «uadskillelige» og «uløselige»? Fortellinger om en dikter og hans hjem. Sakprosa 2018 ;Volume 10.(1) p. -
UiO Untitled
 
5 Egeland, Marianne.
Bjørnstjerne Bjørnsons hjemsted var nazi-propagandasentral under krigen. [Internet] 2018-12-23
UiO Untitled
 
6 Egeland, Marianne.
Louisa M. Alcott og Dikken Zwilgmeyer: Et nettverk av relasjoner. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 ;Volume 21.(1) p. 7-26
UiO Untitled
 
2017
7 Egeland, Marianne.
"Biografi og etikk". Litteraturnettverket, samling 19, 17.-18. oktober 2017; 2017-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
8 Egeland, Marianne.
"Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad". Forskningsprosjekt; 2017-09-14 - 2017-09-17
UiO Untitled
 
9 Egeland, Marianne.
Forfatteren, frirommet og virkelihetslitteraturen. 'Du skal kunne mene hva fanen du vil om hva faen som helst som forfatter'. I: Så tæt på livet som muligt. Forlaget Spring 2017 ISBN 978-87-93358-27-0. p. 222-243
UiO Untitled
 
10 Egeland, Marianne.
Inger Johanne's «vi» og «dere». Hvem henvender hun seg til?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2017 ;Volume 104.(3) p. 277-296
UiO Untitled
 
2016
11 Egeland, Marianne.
"Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no". Sakprosa 2016 ;Volume 8.(2) p. 1-39
UiO Untitled
 
12 Egeland, Marianne.
'Du store alpakka' - eller 'cor-wumph'? Historien om Stompa, Jennings og kostskoleromanen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2016 ;Volume 103.(2) p. 123-137
UiO Untitled
 
13 Egeland, Marianne.
Stompa-koden: Oppskriften på en adaptasjonssuksess. I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-851-7. p. 33-46
UiO Untitled
 
14 Egeland, Marianne.
"Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus 2016 (4) p. 96-100
UiO Untitled
 
2015
15 Egeland, Marianne.
Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 ;Volume 18.(1) p. 34-48
UiO Untitled
 
16 Egeland, Marianne.
“Elektra i Boston. Sylvia Plaths bruk av myter og andres mytologisering av henne”. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2015 ;Volume 27.(3) p. 84-88
UiO Untitled
 
17 Egeland, Marianne.
"Frihet, likhet og brorskap i virkelighetslitteraturen". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2015 ;Volume 115.(3) p. 227-242
UiO Untitled
 
18 Egeland, Marianne.
Recognition and authenticity in life writing. International Journal of the Book 2015 ;Volume 13.(4) p. 11-22
UiO Untitled
 
2014
19 Egeland, Marianne.
Before and after a poet's suicide: The reception of Sylvia Plath. International Journal of the Book 2014 ;Volume 11.(3) p. 27-36
UiO Untitled
 
20 Egeland, Marianne.
Spill med levende mennesker. Litteratur og etikk i praksis. I: Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag 2014 ISBN 9788270997787. p. 251-263
UiO Untitled
 
2013
21 Egeland, Marianne.
Claiming Sylvia Plath. The Poet as Exemplary Figure. Cambridge Scholars Publishing 2013 (ISBN 9781443841733) 377 p.
UiO Untitled
 
22 Egeland, Marianne.
Stendhal - vår samtidige? Å lese Selvopptatte memoarer 200 år etter. Sakprosa 2013 ;Volume 5.(1) p. -
UiO Untitled
 
2012
23 Egeland, Marianne.
Bokhistorie og litteratursosiologi. I: Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag 2012 ISBN 978-82-530-3492-8. p. 257-272
UiO Untitled
 
24 Egeland, Marianne.
"Heralds of Fame: Writers' Function in the Construction of Glory and Renown". Ideas in History 2012 ;Volume 5.(1-2 2010/11) p. 169-197
UiO Untitled
 
25 Egeland, Marianne.
"Historien om 'Til ungdommen'". Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volume 29.(1) p. 16-28
UiO Untitled
 
26 Egeland, Marianne.
"Hva er en klassiker?". Norsklæreren 2012 (4) p. 49-54
UiO Untitled
 
27 Egeland, Marianne.
Hva er en klassiker? Et verk man leser om og om igjen - eller en bok man roser, men ikke leser?. Norsklæreren 2012 (4) p. 49-54
UiO Untitled
 
28 Egeland, Marianne.
Litterære personer slår tilbake. Tilfellet Sylvia Plath. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volume 29.(3) p. 271-284
UiO Untitled
 
29 Egeland, Marianne.
Schwachs selvfremstilling. Erindringer af mit Liv som tidsbilde. Norsk Litterær Årbok 2012 p. 169-196
UiO Untitled
 
2010
30 Egeland, Marianne.
Murmullos Mexicanos. I: Tras los murmullos. Lecturas Mexicanas y Escandinavas de Pedro Paramo. Museum Tusculanums Forlag 2010 ISBN 9788763505505. p. 13-27
UiO Untitled
 
2009
31 Egeland, Marianne.
Gravtaler for ettertiden. De første norske forfatterbiografiene. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 ;Volume 96.(2) p. 133-158
UiO Untitled
 
2007
32 Egeland, Marianne.
Biografien - en sjanger for de store menns historie?. Biografien i nynorskverda; 2007-11-21
UiO Untitled
 
33 Egeland, Marianne.
Heralds of Fame. The Writer's Reputation; 2007-06-03 - 2007-06-08
UiO Untitled
 
34 Egeland, Marianne.
The Man of Letters as Hero. International Journal of the Book 2007 ;Volume 4.(2) p. 41-48
UiO Untitled
 
35 Egeland, Marianne.
The Use and Abuse of a Poet. The Reception of Sylvia Plath. The Sylvia Plath 75th Year Symposium; 2007-10-25 - 2007-10-29
UiO Untitled
 
2006
36 Egeland, Marianne.
"Kaster lys over...". Biografien mellom nytt og gammelt. Biografiens oppstandelse; 2006-11-17 - 2006-11-19
UiO Untitled
 
37 Egeland, Marianne.
The Man of Letters as Hero. The Fourth International Conferance of the Book; 2006-10-20 - 2006-10-22
UiO Untitled
 
2004
38 Egeland, Marianne.
Sylvia Plath. Oslo: Gyldendal 2004 (ISBN 82-05-33179-0) 200 p.
UiO Untitled
 
2002
39 Egeland, Marianne.
"Biografi og historieskriving". Historisk Tidsskrift (Norge) 2002 ;Volume 81.(2-3) p. 253-272
UiO Untitled
 
40 Egeland, Marianne.
"Garffs SAK - himmelstormende eller tidstypisk?". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2002 ;Volume 5.(2) p. 113-124
UiO Untitled
 
41 Egeland, Marianne.
"'The man of letters' som helt og kulturbygger". Nytt Norsk Tidsskrift 2002 ;Volume 19.(3) p. 258-268
UiO Untitled
 
2000
42 Egeland, Marianne.
Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Universitetsforlaget 2000 (ISBN 82-00-45241-7) 366 p.
UiO Untitled
 
1998
43 Egeland, Marianne.
"Kunnskapssamfunnets fremvekst". I: Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II. Universitetsforlaget 1998 ISBN 82-00-12752-4. p. 184-205
UiO Untitled
 
1997
44 Egeland, Marianne.
"Biografisk kritikkløshet. Wergeland, Hassel-Nødder og overleveringen". Nytt Norsk Tidsskrift 1997 ;Volume 14.(2) p. 161-171
UiO Untitled
 
1996
45 Egeland, Marianne.
Med kunnskap skal landet bygges. Universitetsforlaget 1950-1990. Universitetsforlaget 1996 (ISBN 82-00-22594-1) 282 p.
UiO Untitled
 
1995
46 Egeland, Marianne.
"Historien om 'brødvarene'. Universitetsforlagets fremvekst". I: Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa, Første bok. : Universitetsforlaget, Oslo 1995 ISBN 82-00-22687-5. p. 233-242
UiO Untitled
 
1988
47 Egeland, Marianne.
"Myte og montasje i José Lezama Limas roman 'Paradiso' (1966)". I: Oligarkienes svanesang. Aschehoug & Co 1988 ISBN 82-03-15826-9. p. 97-116
UiO Untitled
 
1985
48 Egeland, Marianne.
Landet uten morgendag Tidsopplevelse og tidspresentasjon i den meksikanske roman etter 1940. Aschehoug & Co 1985 (ISBN 82-03-10999-3) 227 p.
UiO Untitled
 
49 Egeland, Marianne.
"Structural Patterns in the 'Burning Plain': A Key to Juan Rulfo's Fiction". Orbis Litterarum 1985 ;Volume 40. p. 55-77
UiO Untitled