Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 117 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Emberland, Marius.
Om kravet til likebehandling når forvaltningen treffer enkeltvedtak som beror på rettsanvendelsesskjønn. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volume 133.(4) p. 349-392
UiO Untitled
 
2011
2 Bjørge, Eirik; Emberland, Marius.
Hvor alvorlig tas EMK og EMDs tolkingsmetode i Europa? Tre eksempler til etterfølgelse. Europarettsforum; 2011-03-17 - 2011-03-17
UiO Untitled
 
2010
3 Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad; Emberland, Marius.
Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?. I: The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 ISBN 978-90-04-18198-4.
Untitled
 
2008
4 Emberland, Marius.
The European Convention on Human Rights as a Means for the Protection of Foreign Investment: A Look at Sovtransavto Holding v. Ukraine. I: International investment protection and arbitration. Theoretical and practical perspectives. Berliner Wissenschafts-Verlag 2008 ISBN 9783830515234. p. 107-118
UiO Untitled
 
2007
5 Emberland, Marius.
EMK og konkurransemyndighetenes arbeid. Konkurranserettslig forum; 2007-02-07 - 2007-02-07
UiO Untitled
 
6 Emberland, Marius.
Leder: En ny vår for nordisk internasjonalrettslig rettsdiskurs?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2007 ;Volume 30.(2) p. 1-2
UiO Untitled
 
7 Emberland, Marius.
Noen tanker om "dynamisk tolking" av Grunnlovens rettighetsbestemmelser. Faglunsj - foredrag, forskergruppen for konstitusjonelle studier; 2007-03-05 - 2007-03-05
UiO Untitled
 
8 Emberland, Marius.
Sovereignty and democracy asepcts of the dynamics of European human rights law. Current developments in European law; 2007-06-27 - 2007-06-27
UiO Untitled
 
9 Emberland, Marius.
The International Court of Justice and Companies: Is It Possible to Discern A ”Structural Bias” at the Court Regarding Private Economic Enterprise?. International Community Law Review 2007 ;Volume 9.(1) p. 187-208
UiO Untitled
 
10 Emberland, Marius.
What counts as relevant discrimination grounds in the European Convention on Human Rights? Using the ethos and telos of a treaty as determinants for legitimate purposive interpretation. The New International Law Conference; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
11 Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar; Emberland, Marius.
The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?. The New International Law; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
2006
12 Emberland, Marius.
Bokanmeldelse av Jørgen Aall: Rettsstat og menneskerettigheter. Bergen, 2004. Lov og Rett 2006 p. 636-638
UiO Untitled
 
13 Emberland, Marius.
Debattdeltakelse om menneskerettigheter idag, med Tore Lindholm, Senter for menneskerettigheter og Petter Eide, Amnesty Norge. Programleder Kristin Moksnes. NRKP2 "Sånn er livet" [Radio] 2006-10-23
UiO Untitled
 
14 Emberland, Marius.
Diskrimineringsvernet i Norge: Utfordringer. Foredrag for Stortingets justiskomite; 2006-05-02 - 2006-05-02
UiO Untitled
 
15 Emberland, Marius.
Diskrimineringsvernet i norsk og internasjonal rett: Hovedlinjer og refleksjoner. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 2006 43 p.
UiO Untitled
 
16 Emberland, Marius.
Dynamisk tolking av menneskerettighetskonvensjoner: Mulige forståelser og tenkelige rasjonaler. Faglunsj, Avdeling for kvinnerett; 2006-12-14 - 2006-12-14
UiO Untitled
 
17 Emberland, Marius.
En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området. Oslo: Stortinget 2006 (ISBN 8281960000) 50 p.
UiO Untitled
 
18 Emberland, Marius.
Er det legitimt å tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjon dynamisk?. Norsk suverenitet i det 21. århundre - spenninger mellom rett og politikk; 2006-06-15 - 2006-06-15
UiO Untitled
 
19 Emberland, Marius.
"Finnes det grenser for hva som utgjør menneskerettslige diskrimineringsgrunnlag?". Seminar om et helhetlig diskrimineringsvern (nytt lovinitiativ); 2006-11-30 - 2006-11-30
UiO Untitled
 
20 Emberland, Marius.
Innledning på Rettspolitisk forenings høstseminar 24. september 2006 (innledning og debatt om menneskerettigheter i norsk rettslig argumentasjon). Rettspolitisk forenings høstseminar 2006; 2006-09-22 - 2006-09-24
UiO Untitled
 
21 Emberland, Marius.
Menneskerettigheter, media og terrorisme. Forelesning for journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo; 2006-02-20 - 2006-02-20
UiO Untitled
 
22 Emberland, Marius.
Menneskerettighetsvernet i konkurransesaker. Fagseminar; 2006-05-16 - 2006-05-16
UiO Untitled
 
23 Emberland, Marius.
Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. AmnestyNytt [Newspaper] 2006-05-31
UiO Untitled
 
24 Emberland, Marius.
Retorikk og realiteter. Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. Oslo: Civita 2006 (ISBN 82-92581-16-2) 128 p.
UiO Untitled
 
25 Emberland, Marius.
Selvinkriminering og tilsynsmyndigheter. Foredrag for jurister i ulike tilsyn; 2006-05-24 - 2006-05-24
UiO Untitled
 
26 Emberland, Marius.
Slik kan PST overvåke deg Videre fullmakter gjør det lettere for PST å avlytte deg. Kommentar til Hans-Inge Langø i forbindelse med avlyttingen av terrormistenkte i Oslo. Tv2 Nettavisen [Internet] 2006-09-25
UiO Untitled
 
27 Emberland, Marius.
The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection. Oxford University Press 2006 (ISBN 0199289832) 239 p.
UiO Untitled
 
28 Emberland, Marius.
The International Court of Justice and Companies. Workshop; 2006-05-19 - 2006-05-19
UiO Untitled
 
29 Emberland, Marius.
Tilbakevirkende lovgivning og EMK: Mellom rettsstat, reguleringsstat og individuell verdighet. Forskerkonferanse om tilbakevirkning; 2006-01-11 - 2006-01-11
UiO Untitled
 
30 Emberland, Marius.
Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?. Fagseminar; 2006-05-03 - 2006-05-03
UiO Untitled
 
31 Emberland, Marius.
Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?. Fagseminar; 2006-04-27 - 2006-04-27
UiO Untitled
 
32 Emberland, Marius.
Årbok om menneskerettigheter. Dag og Tid [Newspaper] 2006-04-22
UiO Untitled
 
33 Emberland, Marius.
Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005. Oslo: Norsk senter for menneskerettigheter 2006 (ISBN 82-8158-014-3) 188 p.
UiO Untitled
 
34 Emberland, Marius; Lindholm, Tore.
Intervju i programmet 'Sånn er livet': Retorikk og realiteter - norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. NRK P2 [Radio] 2006-10-24
UiO Untitled
 
35 Emberland, Marius.
Book review: J. Paulsson: Denial of Justice in International Law, Cambridge University Press 2005. Nordic Journal of International Law 2006 ;Volume 75. p. 339-342
UiO Untitled
 
36 Emberland, Marius.
Bredt flertall for vern mot diskriminering. (Intervju, Mattis Michaelsen, Senter for seniorpolitikks websted. www.seniorpolitikk.no [Internet] 2006-12-20
UiO Untitled
 
37 Emberland, Marius.
Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet menneskerettighet. Jussens venner 2006 ;Volume 41.(4) p. 197-234
UiO Untitled
 
38 Emberland, Marius.
Menneskerettighetssituasjonen i Norge i 2005: Hovedpunkter. Lanseringsseminar 29.3.2006 for Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005.; 2006-03-29
UiO Untitled
 
2005
39 Emberland, Marius.
Intervju i Aftenposten (kommentarer til undersøkelse som viser at nordmenn er villig til å begrense ytringsfriheten for enkelte grupper). Aftenposten [Newspaper] 2005-07-29
UiO Untitled
 
40 Emberland, Marius.
Intervju i kulturprogrammet Detektor, NRK P2 (om menneskerettslige aspekter av forbud i Drammen kommune mot arrangement av møte for MC-magaasin). NRK P2 [Radio] 2005-11-13
UiO Untitled
 
41 Emberland, Marius.
Intervju i Stavanger Aftenblad om Den europeiske torturforebyggelseskomites uttalelser om bruk av fotlenker i den såkalte NOKAS-rettssaken i Stavanger. Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2005-12-02
UiO Untitled
 
42 Emberland, Marius.
Jakten på perspektiver - replikk til Sjak R. Haaheim. Juristkontakt 2005 ;Volume 39.(4) p. 37-37
UiO Untitled
 
43 Emberland, Marius.
Menneskerettighetene er ingen trussel mot rettssikkerheten. Lov og Rett 2005 ;Volume 44.(5-6) p. 313-315
UiO Untitled
 
44 Emberland, Marius.
Menneskerettigheter, makt og demokrati. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2005 ;Volume 23.(2) p. 193-196
UiO Untitled
 
45 Emberland, Marius.
Menneskerettighetskrav og utfordringer til offentlige myndigheter: Internasjonale tilsynsorganers synspunkter. Seminar for byrådet i Bergen; 2005-01-13 - 2005-01-13
UiO Untitled
 
46 Emberland, Marius.
THE LEGAL FRAMEWORK OF SOCIAL REFORMSIN THE STATE OF QATAR: CURRENT STATUS. Oslo: Hydro Aluminium ASA 2005 30 p.
UiO Untitled
 
47 Emberland, Marius.
Årbok om menneskerettigheter i Norge. Dag og Tid [Newspaper] 2005-11-30
UiO Untitled
 
48 Ulfstein, Geir; Emberland, Marius.
Innledning fra SMR i forbindelse med Åpen høring i Den særskilte komite til behandling av St.meld.nr.17 (2004-2005) Makt og demokrati. Åpen høring i Den særskilte komite til behandling av St.meld.nr.17 (2004-2005) Makt og demkrati; 2005-05-18
UiO Untitled
 
2004
49 Emberland, Marius.
´┐ŻBudding Human Rights and Democracy Awareness in the Gulf: the Case of Qatar and its 2003 Draft Constitution´┐Ż, report to the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs 28 April 2004. Oslo: Utenriksdepartementet 2004 50 p.
UiO Untitled
 
50 Emberland, Marius.
Companies before the European Court of Human Rights. University of Oxford: D.Phil. dissertation 2004 350 p.
UiO Untitled
 
    Show next list