Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 111 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug; Ørevik, Sigrid.
Assessment practices of multimodal compositions. Multimodality Talks; 2021-01-22 - 2021-01-22
UiB NTNU UiO Untitled
 
2020
2 Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk; Gilje, Øystein.
FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?. https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s [Internet] 2020-05-25
UiO Untitled
 
2019
3 Gilje, Øystein.
Expanding educational chronotopes with personal digital devices. Learning, Culture and Social Interaction 2019 ;Volume 21. p. 151-160
UiO Untitled
 
4 Gilje, Øystein.
Multimodality, moving images and aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. p. 237-249
UiO Untitled
 
5 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media & Technology 2019 ;Volume 44.(2) p. 180-192
UiO Untitled
 
2018
6 Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina; Slotte, Anna.
Nordisk status og forskningsperspektiver i L1 : multimodalitet i styredokumenter og klasseromspraksis. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022889. p. 71-104
UiO UIS Untitled
 
7 Elf, Nikolaj; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina; Slotte, Anna.
Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumspraksis. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022889. p. 71-104
UiO Untitled
 
8 Gilje, Øystein.
Hedda Gablers dans med Eminem i klasserommet. SLÅ - svensklärerföreningens tidsskrift 2018 (1) p. 22-33
UiO Untitled
 
9 Gilje, Øystein.
Lektor Lomsdalens Innfall: Forskning og innovasjon i skolen. Podkast: http://lektorlomsdalen.no/2018/12/ll-127-oystein-gi [Radio] 2018-12-04
UiO Untitled
 
10 Gilje, Øystein.
Podkast Rekk opp hånda! - Læring og teknologi https://podtail.com/no/podcast/rekk-opp-handa/laering-og-teknologi-med-oystein-gilje/. Podkast [Radio] 2018-06-18
UiO Untitled
 
11 Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt; Ludvigsen, Sten Runar.
Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole 2018 ;Volume 2018.(4)
LDH UiO Untitled
 
12 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volume 102.(3) p. 201-213
UiO Untitled
 
13 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2018 37 p.
NTNU UiO Untitled
 
14 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk. I: Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2018 p. 1-37
HVL NTNU UiO Untitled
 
15 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune.
Veileder for kvalitet i læremidler i matematikk.
HVL NTNU UiO Untitled
 
2017
16 Bærland, Tarjei; Gilje, Øystein.
Fremmedspråket programmering. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
17 Gilje, Øystein.
Hvorfor smiler elevene alltid foran skjermen?. faglig konferanse; 2017-02-05 - 2017-03-15
UiO Untitled
 
18 Gilje, Øystein.
Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2042-7) 128 p.
UiO Untitled
 
19 Gilje, Øystein.
Med ark&app i 2020. Kopinor - nordisk fagseminar; 2017-08-31 - 2017-08-31
UiO Untitled
 
20 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 55-73
USN UiO Untitled
 
21 Silseth, Kenneth; Gilje, Øystein.
Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2017 ;Volume 26.(1) p. 26-42
UiO Untitled
 
2016
22 Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian; Arnseth, Hans Christian.
Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press 2016 (ISBN 9781107625211) 262 p.
UiO Untitled
 
23 Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research 2016 p. -
UiO Untitled
 
24 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line.
Pictures as mediating artefacts in classroom interaction. EARLI SIG 10; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
25 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 p.
UiO NMBU Untitled
 
26 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 147 p.
UiO Untitled
 
27 Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein.
Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner. Dagsavisen 2016
OSLOMET NIH UiO Untitled
 
2015
28 Gilje, Øystein.
På jakt etter ark og app i fire fag i det norske læremiddellandskapet. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi 2015 ;Volume 01.(01) p. 36-61
UiO Untitled
 
29 Gilje, Øystein.
Writing within and across Modes in Filmmaking. I: Multimodality in Writing - The state of the art in theory, methodology and pedagogy. Brill|Nijhoff 2015 ISBN 978-90-04-29657-2. p. 153-171
UiO Untitled
 
30 Gilje, Øystein; Groeng, Linn Mette.
The making of a filmmaker: Curating learning identities in early careers. E-Learning and Digital Media 2015 ;Volume 12.(2) p. 212-225
UiO Untitled
 
31 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Swensen, Kaja Vembe.
Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7021-6) 73 p.
UiO Untitled
 
32 Potter, John; Gilje, Øystein.
Curation as a new literacy practice. E-Learning and Digital Media 2015 ;Volume 12.(2) p. 123-127
UiO Untitled
 
33 Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
"In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7019-3) 69 p.
UiO Untitled
 
34 Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein.
Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volume 99.(5) p. 334-350
OSLOMET NIH UiO Untitled
 
35 Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Gilje, Øystein.
Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog 2015
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
36 Erstad, Ola; Gilje, Øystein.
Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations. I: Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-736-0. p. 135-150
UiO Untitled
 
37 Erstad, Ola; Silseth, Kenneth; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid. I: Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet. Nordicom 2014 ISBN 978-91-86523-88-6. p. 123-129
UiO Untitled
 
38 Gilje, Øystein.
#ark&app Læremidler og arbeidsformer i skolens blandingskultur. læremiddelkonferanse; 2014-04-24 - 2014-04-24
UiO Untitled
 
39 Gilje, Øystein.
Curriculum of the cold. seminar; 2014-07-23 - 2014-07-23
UiO Untitled
 
40 Gilje, Øystein.
Curriculum of the cold. Paper.. Special Interest Group - EARLI; 2014-08-25 - 2014-08-28
UiO Untitled
 
41 Gilje, Øystein.
Filmmakers, learning and citizenship.. Creative Citizenship.; 2014-09-18 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
42 Gilje, Øystein.
Læring og undervisning med digitale medier.. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. p. 369-388
UiO Untitled
 
43 Gilje, Øystein.
Ungdom hverdagsliv, sosiale medier. UNGDATA konferansen 2014; 2014-11-12 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
44 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth; Ingulfsen, Line.
Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 60 p.
UiO Untitled
 
45 Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen. Fredrikstad: Medietilsynet 2014 (ISBN 978-82-91977-33-1) 43 p.
UiO Untitled
 
46 Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Gilje, Øystein.
Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv 2014 p. -
UiO Untitled
 
47 Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Gilje, Øystein.
Læring og spill i skolen. Dagens næringsliv 2014 p. -
UiO Untitled
 
48 Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line; Bakkene, Hildur.
Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7010-0) 65 p.
UiO Untitled
 
2013
49 Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Hvor skal de digitale hodene komme fra?. Bergens Tidende 2013
HVO UiO Untitled
 
50 Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende 2013
HVO UiO Untitled
 
    Show next list