Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-46 of 46

2020
1 Feiring, Eli.
Horizon scanning in health service research. NORCHERs åpningsseminar; 2020-01-13 - 2020-01-13
UiO Untitled
 
2 Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn.
Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics 2020
NTNU UiO Untitled
 
3 Feiring, Eli; Westdahl, Stine.
Factors influencing the use of video interpretation compared to in-person interpretation in hospitals: a qualitative study. BMC Health Services Research 2020 ;Volume 20.(856)
UiO Untitled
 
4 Traina, Gloria; Feiring, Eli.
Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. Journal of Medical Ethics 2020
UiO Untitled
 
5 Traina, Gloria; Feiring, Eli.
‘There is no such thing as getting sick justly or unjustly’–a qualitative study of clinicians’ beliefs on the relevance of personal responsibility as a basis for health prioritisation. BMC Health Services Research 2020
UiO Untitled
 
2019
6 Feiring, Eli; Friis, Tori.
Facilitators and barriers to clincians' use of COPD action plans in self-management support: A qualitative study. Patient Education and Counseling 2019
UiO Untitled
 
7 Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria; Feiring, Eli.
Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity?. Bioethics and Political Philosophy: Nordic Perspectives; 2019-11-21 - 2019-11-22
UiO NTNU Untitled
 
8 Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling; Feiring, Eli.
Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics 2019 ;Volume 12.(2) p. 145-157
NTNU UiO Untitled
 
2018
9 Feiring, Eli; Lie, Astrid Eidesvik.
Factors perceived to influence implementation of task shifting in highly specialised healthcare: a theory-based qualitative approach. BMC Health Services Research 2018 ;Volume 18:899. p. 1-10
OUS UiO Untitled
 
10 Feiring, Eli; Wang, Hege.
Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research 2018 ;Volume 18. p. -
FHI UiO Untitled
 
2017
11 Feiring, Eli.
Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling?. Michael 2017 ;Volume 14. Suppl. 19 p. 2019-2027
UiO Untitled
 
12 Feiring, Eli; Walter, Anne Berit.
Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research 2017 ;Volume 17.(747)
OSLOMET UiO Untitled
 
2016
13 Feiring, Eli; Wang, Hege.
Prioritering i praksis. Onkonytt 2016 (2) p. 58-61
UiO Untitled
 
2015
14 Feiring, Eli.
Lifestyles. I: Encyclopedia of Global Bioethics. Springer 2015 ISBN 978-3-319-05544-2. p. 1-11
UiO Untitled
 
2014
15 Feiring, Eli.
Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volume 3. p. 383-386
UiO Untitled
 
16 Feiring, Eli.
Private helseforsikringer - et gode?. I: Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0348-5. p. 117-126
UiO Untitled
 
17 Feiring, Eli; Ugstad, Kristian.
Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis. BMC Health Services Research 2014 ;Volume 14.(500) p. -
UiO Untitled
 
2013
18 Aas, Eline; Alstadsæter, Annette; Feiring, Eli.
Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health?. Journal of Clinical Research & Bioethics 2013 ;Volume 5.(1)
UiO Untitled
 
2012
19 Feiring, Eli.
Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken. Seminar; 2012-04-16
UiO Untitled
 
20 Feiring, Eli.
Maksimal pris på helse. Sigrid Undset dagene; 2012-05-31
UiO Untitled
 
21 Feiring, Eli.
Makspris på helse. Møte; 2012-12-03
UiO Untitled
 
22 Feiring, Eli.
Makspris på liv og helse. I: Forskning og penger. Oslo: Forskningsetiske komiteer 2012 ISBN 978-82-7682-063-8. p. 79-92
UiO Untitled
 
2011
23 Aas, Eline; Alstadsæter, Annette; Feiring, Eli.
Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health. iHEA's 8th World congress on Health Economics; 2011-07-11
UiO Untitled
 
24 Bringedal, Berit; Feiring, Eli.
On the relevance of personal responsibility in priority setting: a cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. Journal of Medical Ethics 2011 ;Volume 37.(6) p. 357-361
UiO Untitled
 
25 Bringedal, Berit; Feiring, Eli; Berøe, Kristine.
Social disparities in health and the physician's role. A call for clarifying the professional ethical code. World medical journal : official journal of the World medical association 2011 ;Volume 57.(5) p. 196-198
UiO Untitled
 
2009
26 Feiring, Eli.
REASSESSING INSURERS' ACCESS TO GENETIC INFORMATION: GENETIC PRIVACY, IGNORANCE, AND INJUSTICE. Bioethics 2009 ;Volume 23.(5) p. 300-310
UiO Untitled
 
2008
27 Feiring, Eli.
Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. Nytt fra Norges forskningsråd [Internet] 2008-04-12
UiO Untitled
 
28 Feiring, Eli.
Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?. Lansering av tidsskriftnummer; 2008-12-11
UiO Untitled
 
29 Feiring, Eli.
Lifestyle, Responsibility, and Justice. Journal of Medical Ethics 2008 ;Volume 34.(1) p. 33-36
UiO Untitled
 
30 Feiring, Eli.
Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics 2008
UiO Untitled
 
31 Feiring, Eli.
Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil?. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie 2008 ;Volume 1. p. 58-64
UiO Untitled
 
32 Feiring, Eli.
Usunn livsstil - hva så?. Morgenbladet 2008
UiO Untitled
 
2007
33 Feiring, Eli.
Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volume 48.
UiO Untitled
 
34 Feiring, Eli.
Rettighetsfesting av eldreomsorg. Morgenbladet [Newspaper] 2007-08-24
UiO Untitled
 
35 Feiring, Eli.
Rettighetsfesting som styringsverktøy. Universell utforming; 2007-11-12
UiO Untitled
 
36 Feiring, Eli; Huseby, Robert.
Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. p. 69-83
UiO Untitled
 
2006
37 Feiring, Eli.
Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006 ;Volume 47. p. 575-587
UiO Untitled
 
38 Feiring, Eli.
Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning 2006 ;Volume 9. p. 44-47
UiO Untitled
 
2005
39 Feiring, Eli.
Legitime prioriteringsbeslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning 2005 (Årg. 8, nr 2) p. 65-72
UiO Untitled
 
40 Feiring, Eli.
Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet 2005 37 p.
UiO Untitled
 
2004
41 Feiring, Eli.
Rasjonering av helsehjelp. Klassekampen [Newspaper] 2004-05-07
UiO Untitled
 
42 Feiring, Eli.
Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp. Oslo: Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo 2004 284 p.
UiO Untitled
 
2002
43 Feiring, Eli; Nagel, Hilde; Mæhle, Synne Sæther.
To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2002 (99) p. 52-70
UiO Untitled
 
1998
44 Feiring, Eli.
Er ventelisteordningen bare tull?. Dagsavisen 1998
UiO Untitled
 
1996
45 Falkum, Eivind; Feiring, Eli; Gautun, Heidi.
Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo 1996 (ISBN 82-7422-153-2) 92 p. FAFO-rapport(193)
FAFO UiO Untitled
 
1992
46 Feiring, Eli.
Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1992 109 p.
UiO Untitled