Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 464 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next >>

2019
1 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Globalization of human conscience: a modern Muslim case. I: Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books 2019 ISBN 978-1-78920-036-2.
UiO Untitled
 
2 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamsk humanisme som kritisk religion?. Kirke og kultur 2019 ;Volume 2. p. 169-180
UiO Untitled
 
3 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamsk teologi – eit fagfelt i utvikling. Fagkonferanse FURLIT; 2019-03-26
UiO Untitled
 
4 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Nødvendig religionsdialog – horisontalt og vertikalt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (4) p. 7-12
UiO Untitled
 
2018
5 Flaskerud, Ingvild; Leirvik, Oddbjørn Birger.
The Study of Islam between University Theology and Lived Religion: Introductory Reflections. Islam and Christian-Muslim Relations 2018
UiO Untitled
 
6 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Humanism and Islam. Modern discourses, classical texts. SØKUT-workshop arrangert av Marianne B. Kartzow om «Sacred Scriptures; Hermeneutics; Intersectional Perspectives; Religion and Diversity»; 2018-02-23 - 2018-02-23
UiO Untitled
 
7 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Interreligious studies and teaching of religious leaders in the Norwegian univesity context. Workshop om «Islamic and interfaith spiritual care and plural practical theology»; 2018-06-21 - 2018-06-21
UiO Untitled
 
8 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Interreligious University Theologies, Christian/Islamic. Islam and Christian-Muslim Relations 2018 ;Volume 29.(4) p. 509-523
UiO Untitled
 
9 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Konflikt og dialog i det fleirreligiøse Norge. Foredrag på utstillinga «Og jeg skal ta deg med til paradiset»; 2018-05-24 - 2018-05-24
UiO Untitled
 
10 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Plurality of Theologies at Universities. Plurality of Theologies at Universities; 2018-12-07 - 2018-12-08
UiO Untitled
 
11 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Protestantization of Islam – as good, humanistic religion. Bokseminar i prosjektet «Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society; 2018-01-08
UiO Untitled
 
2017
12 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Comparative or Interreligious Theology?. I: Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien. Special issue 1: Comparative Theology. Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien 2017 ISBN 978-3-86893-255-3. p. 11-23
UiO Untitled
 
13 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Handling Problematic Texts: Ethical Critique and Moral Enrichment. I: Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 ISBN 9783374054305. p. 17-28
UiO Untitled
 
14 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Intereligious Studies: A New Academic Discipline?. I: Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004325791. p. 33-42
UiO Untitled
 
15 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islam and Muslim-Christian Relations in Norway. Faglig besøk; 2017-12-06
UiO Untitled
 
16 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamic humanism as critical religion?. Religion and Politics in the Crisis of Engagement; 2017-04-27
UiO Untitled
 
17 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamsk humanisme som kritisk religion?. Faglig-pedagogisk dag; 2017-11-02
UiO Untitled
 
18 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamsk teologi på universitetet. Kirke og kultur 2017 (1) p. 3-5
UiO Untitled
 
19 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Kontaktgruppen for Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd fra starten. Erfaringskonferanse; 2017-11-22
UiO Untitled
 
20 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Kristendomsmonopolet smuldrer opp [islamsk teologi på universitetet]. Universitas [Newspaper] 2017-03-15
UiO Untitled
 
21 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Lutherische Theologie in der Begegnung mit anderen Religionen. EZW-Texte 2017 ;Volume 250. p. 29-41
UiO Untitled
 
22 Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich; Rodriguez Fernandez, Lidia.
Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers 2017 (ISBN 9789004325791) 382 p.
UiO Untitled
 
2016
23 Leirvik, Oddbjørn Birger.
“… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er”. Møteserien På Flukt: "Fluktens ansikter - – fortellinger, møter og følelser"; 2016-04-13 - 2016-04-13
UiO Untitled
 
24 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Dialogisk religionskritikk - hva er det?. Religions- og livssynsdialog i Norge: Hva er oppnådd – og hvor går veien videre?; 2016-08-17 - 2016-08-17
UiO Untitled
 
25 Leirvik, Oddbjørn Birger.
[Dom, fortaping og helvete:] Rydd i omgrepa. Vårt land 2016
UiO Untitled
 
26 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Fra arkivet: Er islam ein valdeleg religion?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2016 ;Volume 28.(1) p. 37-45
UiO Untitled
 
27 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Handling problematic texts: Ethical critique and moral enrichment. Transformative readings of Sacred Scriptures. International Christian-Muslim Consultation on Hermeneutics; 2016-03-11 - 2016-03-11
UiO Untitled
 
28 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Hvordan håndterer vi religionskonflikt i dag?. Debattmøte om "Hvordan håndterer vi religionskonflikt i dag?"; 2016-06-11 - 2016-06-11
UiO Untitled
 
29 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Identitetspolitikk og dialog mellom muslimar og kristne i Norge. I: Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk 2016 ISBN 9788254313169. p. 63-79
UiO Untitled
 
30 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Interreligiøs universitetsteologi. Teologisk Tidsskrift 2016 ;Volume 5.(2) p. 156-172
UiO Untitled
 
31 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamforskning. Forskningsdagene; 2016-09-30 - 2016-09-30
UiO Untitled
 
32 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamic University Theology. Roundtable on Islamic Theology; 2016-06-01 - 2016-06-01
UiO Untitled
 
33 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamic university theology. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2016 ;Volume 70.(2) p. 127-144
UiO Untitled
 
34 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Islamsk universitetsteologi – protestantisering av islam?. Religion som gjenstand og forklaring; 2016-11-15 - 2016-11-15
UiO Untitled
 
35 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Kommentar: “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.”. Kirke og kultur 2016 ;Volume 121.(2) p. 107-111
UiO Untitled
 
36 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Kommentar: Religion som velferdsgode?. Kirke og kultur 2016 ;Volume 121.(4) p. 309-311
UiO Untitled
 
37 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Luthersk teologi i møte med andre religionar. I: Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Stavanger: Eide forlag 2016 ISBN 978-82-514-0822-6. p. 387-399
UiO Untitled
 
38 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Religionsdialog – kva skjer i møtet mellom forskjellige religionar?. Tro&tanke; 2016-02-15 - 2016-02-15
UiO Untitled
 
39 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Religionsdialog og livssynspolitikk. Grenland kirkeakademi; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
40 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Towards a Relational and Humanizing Theology: A Christian-Muslim Dialogue. I: Twenty-First Century Theologies of Religion. Retrospection and Future Prospects. Brill Academic Publishers 2016 ISBN 9789004322462. p. 223-238
UiO Untitled
 
41 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen. I: Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk 2016 ISBN 9788254313169. p. 36-52
UiO Untitled
 
2015
42 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Comparative or Interreligious Theology? Readings and Relations. Shifting Locations – Reshaping Methods. How New Fields of Research in Intercultural Theology and Interreligious Studies Elicit Methodological Extensions; 2015-04-15 - 2015-04-18
UiO Untitled
 
43 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Dialog i teori og praksis. Seminar om ekstremisme, HL-senteret; 2015-01-17
UiO Untitled
 
44 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Interreligious Relations, Secularity and the 'Immanent Frame'. I: Religious Plurality and the Public Space. Joint Christian-Muslim Theological Reflections. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2015 ISBN 978-3-374-03930-2. p. 167-182
UiO Untitled
 
45 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Interreligious Theology. Doing Theology in the Space Between. Öffentlichen Vortrag, i regi av forskingsprosjektet ReDi (Religionen und Dialog in modernen Gesellschaften); 2015-06-25
UiO Untitled
 
46 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Kristne under islam: Tekst og historie. I: De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48897-0. p. 37-55
UiO Untitled
 
47 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Luthersk teologi I møte med andre religionar. Prostisamling; 2015-01-14
UiO Untitled
 
48 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Olavsarv og Olavsmerke. I: Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121. p. 111-118
UiO Untitled
 
49 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Policy toward Religion, State Support, and Interreligious Dialogue. The Case of Norway. Studies in Interreligious Dialogue 2015 ;Volume 25.(1) p. 92-108
UiO Untitled
 
50 Leirvik, Oddbjørn Birger.
Protestantization of Islam?. Innlegg på Teologisk Fellesforum; 2015-04-29
UiO Untitled
 
    Show next list