Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 217 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Asland, John.
Hva er nytt i den nye arveloven?. Institutt for privatretts seminarrekke; 2019-05-07
UiO Untitled
 
2 Asland, John.
Ny arvelov - hva betyr deg for deg?. Frokostseminar; 2019-04-04
UiO Untitled
 
3 Asland, John.
Ny lov om arv og dødsboskifte. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volume 21.(2) p. 4-6
UiO Untitled
 
4 Asland, John.
Omstøtelse av gaver under uskifte -ny lov nye utfordringer. Advokatenes fagdager; 2019-05-23
UiO Untitled
 
5 Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim.
Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte. Seminar i familie- og arverett; 2019-02-13
UiO Untitled
 
6 Asland, John; Lødrup, Peter; Knoph, Ragnar.
Arveretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. p. 157-178
UiO Untitled
 
2018
7 Asland, John.
Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter?. Det årlige familie- og arverettsseminaret; 2018-10-11
UiO Untitled
 
8 Asland, John.
Arveloven. Norsk Lovkommentar 2018
UiO Untitled
 
9 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(2-3) p. 156-176
UiO Untitled
 
10 Asland, John.
Farskap og morskap. XX Nordiske familierettsseminar; 2018-05-26
UiO Untitled
 
11 Asland, John.
Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon. Seminar i familie- og arverett; 2018-02-14
UiO Untitled
 
12 Asland, John.
Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten. Advokatenes fagdager; 2018-06-01
UiO Untitled
 
13 Asland, John.
Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volume 20.(3) p. 7-8
UiO Untitled
 
14 Asland, John.
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med særlig fokus på samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller. Ektefellers og samboeres formuesforhold; 2018-09-14
UiO Untitled
 
15 Asland, John.
Hva blir nytt med ny arvelov?. Seminarrekken i familie- og arverett; 2018-09-19
UiO Untitled
 
16 Asland, John.
Lovvalg og ordre Public i forslag til ny arvelov. Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område; 2018-11-08
UiO Untitled
 
17 Asland, John.
Nyheter fra Norge. XX Nordiske familierettsseminar; 2018-05-26
UiO Untitled
 
18 Asland, John.
Opphavsrett og arv. Det årlige opphavsrettsrettskurset; 2018-04-19
UiO Untitled
 
19 Asland, John.
Opphavsrett og arv. Det årlige familie- og arverettskurset; 2018-10-12
UiO Untitled
 
20 Asland, John.
Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler. Bobestyrersamling Hedemarken tingrett; 2018-11-16
UiO Untitled
 
21 Asland, John.
Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler. Seminar i familie- og arverett; 2018-11-13
UiO Untitled
 
22 Asland, John.
Skifte av uskiftet bo - illustrert med praktiske eksempler. Advokatenes fagdager; 2018-05-31
UiO Untitled
 
23 Asland, John.
Ugrunnet vinning i familie- og arveretten. Privatrettssymposiet; 2018-01-11
UiO Untitled
 
24 Asland, John; Lødrup, Peter.
Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk 2018 (ISBN 978-82-05-50718-0) 441 p.
UiO Untitled
 
25 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(2-3) p. 103-105
UiO Untitled
 
26 Lødrup, Peter; Asland, John; Askeland, Bjarte.
Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-50260-7) 133 p.
UiB UiO Untitled
 
2017
27 Asland, John.
Arv og uskifte for samboere. Seminar legalis; 2017-06-16
UiO Untitled
 
28 Asland, John.
Arv og uskifte for samboere. Vinterfestukeseminaret; 2017-03-17
UiO Untitled
 
29 Asland, John.
Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål. Fagseminar vergemål; 2017-05-11
UiO Untitled
 
30 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse. Seminar i familie- og arverett; 2017-03-01
UiO Untitled
 
31 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse. Det årlige familie- og arverettskurset; 2017-10-19
UiO Untitled
 
32 Asland, John.
Gifts to, from and between spouses: present regulation in the Nordic countries. I: Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-19583-7. p. 309-324
UiO Untitled
 
33 Asland, John.
NOU 2014: 1 Ny arvelov. Seminar Legalis; 2017-06-16
UiO Untitled
 
34 Asland, John.
NOU 2014: 1 Ny arvelov. Årsmøte Romerike krets av advokatforeningen; 2017-03-16
UiO Untitled
 
35 Asland, John.
NOU 2014:1 Ny arvelov. Vinterfestukeseminar; 2017-03-17
UiO Untitled
 
36 Asland, John.
Nytt i familie- og arveretten. Jussdagene; 2017-05-04
UiO Untitled
 
37 Asland, John.
Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro. Advokatenes fagdager; 2017-06-02
UiO Untitled
 
2016
38 Asland, John.
De Castbergske barnelover 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volume 14.(1) p. 1-8
UiO Untitled
 
39 Asland, John.
Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten. Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett; 2016-10-21
UiO Untitled
 
40 Asland, John.
Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter. Årsmøte Oppland krets av Den Norske Advokatforening; 2016-03-08
UiO Untitled
 
41 Asland, John.
Geir Kjell Andersland (red.): De Castbergske barnelover 1915-2015. Tidsskrift for familie- og arveret 2016 (1) p. 5-7
UiO Untitled
 
42 Asland, John.
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner - med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboere. Seminar om ektefellers formuesforhold; 2016-03-01
UiO Untitled
 
43 Asland, John.
I april kjøpte den tidligere politiadvokaten villa av enke (76) PRIS: 2,5. VG [Newspaper] 2016-09-14
UiO Untitled
 
44 Asland, John.
Kampen om lik arverett mellom menn og kvinner. Kick-off seminar, Høgskolen i Lillehammer; 2016-08-11
UiO Untitled
 
45 Asland, John.
Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk. Årsmøte, Oppland krets av advokatforeningen; 2016-03-08
UiO Untitled
 
46 Asland, John.
NOU 2014: 1 Ny arvelov. FAS-seminar, Roma; 2016-04-22
UiO Untitled
 
47 Asland, John.
Når må et krav om at en disposisjon er ugyldig som dødsdisposisjon fremsettes?. Seminarrekken i familie- og arverett; 2016-05-11
UiO Untitled
 
48 Asland, John.
Passivitetsutløst bortfall av sameierett i hytte - Rt. 2015 s. 1157. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volume 18.(1) p. 17-19
UiO Untitled
 
49 Asland, John.
Samboeres arverettslige stilling. Årsmøte, Vest-Agder krets av Den Norske Advokatforening; 2016-03-11
UiO Untitled
 
50 Asland, John.
Terskelen for å få tilsidesatt ektepakter og skifteavtaler. Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett; 2016-10-20
UiO Untitled
 
    Show next list