Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 124 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Rødsrud, Christian Løchsen.
Burial Mounds, Ard Marks, and Memory: A Case Study from the Early Iron Age at Bamble, Telemark, Norway. Published online 17. jaunary 2020.. European Journal of Archaeology 2020
UiO Untitled
 
2 Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan; Gundersen, Sigrid Mannsåker.
Pressekonferanse på Klima- og miljødepartementet: Skipsgraven fra Gjellestad. Ny viten om datering og bevaringstilstand. https://www.nrk.no/osloogviken [Internet] 2020-01-17
UiO Untitled
 
2019
3 Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen.
Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling. Dilling og større bosetninger fra jernalderen; 2019-11-20 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
4 Gustavsen, Lars; Gundersen, Sigrid M.; Rødsrud, Christian Løchsen.
Exploring the Gjellestad Ship Burial and its Environs. 3D Documentation Seminar; 2019-11-19
NIKU UiO Untitled
 
5 Rødsrud, Christian Løchsen.
Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?. Samarbeidsmøte 2019; 2019-02-14
UiO Untitled
 
6 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Vikingskipenes hemmeligheter. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58 [Radio] 2019-04-29
UiO Untitled
 
7 Rødsrud, Christian Løchsen; Marstrander, Christian.
Da Romerriket kom til Hadeland. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m [Radio] 2019-08-07
UiO Untitled
 
8 Rødsrud, Christian Løchsen; Wammer, Mari P..
Nå graver vi etter det nye vikingskipet. https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra [Internet] 2019-08-22
UiO Untitled
 
2018
9 Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
UiO Untitled
 
10 Rødsrud, Christian Løchsen.
Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden. Medlemsmøte Billingstad historielag; 2018-02-12 - 2018-02-12
UiO Untitled
 
11 Rødsrud, Christian Løchsen.
Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?. Faglig program for agrarbosetning; 2018-03-14 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
12 Spangen, Marte; Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes [Internet] 2018-04-12
UiO UiT Untitled
 
2017
13 Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen.
Heimdalsjordet – trade, production and communication. I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-247077-5. p. 212-231-
UiO Untitled
 
14 Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen.
Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 (ISBN 9781472470775) 19 p.
UiO Untitled
 
15 Rødsrud, Christian Løchsen.
Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider 2017 ;Volume 19. p. 79-98
UiO Untitled
 
16 Rødsrud, Christian Løchsen.
Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 557-588
UiO Untitled
 
17 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Gullhornene. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017 [Radio] 2017-08-24
UiO Untitled
 
18 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden.. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017 [Radio] 2017-10-23
UiO Untitled
 
19 Rødsrud, Christian Løchsen; Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 589-594
UiO Untitled
 
2016
20 Macphail, Richard; Bill, Jan; Crowther, John; Haitha, Constantin; Linderholm, Johan; Popovici, Dragomir; Rødsrud, Christian Løchsen.
European ancient settlements - A guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Bordusani-Popina, Borcea River, Romania and Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway. Quaternary International 2016 p. -
UiO Untitled
 
21 Rødsrud, Christian Løchsen.
Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien. Kveldsforelesning/møte i Huseby gårds venner; 2016-01-20 - 2016-01-20
UiO Untitled
 
22 Rødsrud, Christian Løchsen.
Sosialt drikkepress i jernalderen. Oslo Middelalderfesival; 2016-05-28 - 2016-05-28
UiO Untitled
 
23 Rødsrud, Christian Løchsen.
To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age. I: Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods. Archaeopress 2016 ISBN 9781407314631. p. 13-20
UiO Untitled
 
24 Rødsrud, Christian Løchsen.
Utgravninger langs Rv3 og Rv25. Kveldsforedrag for Løten historielag; 2016-05-23 - 2016-05-23
UiO Untitled
 
25 Rødsrud, Christian Løchsen.
Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age?. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. p. 77-92
UiO Untitled
 
26 Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan.
Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication. Viking Worlds - Diversity and Change; 2016-06-27 - 2016-07-02
UiO Untitled
 
27 Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Kristin.
Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway. Computer Applications in Archaeology International Conference; 2016-03-29 - 2016-04-02
NTNU UiO Untitled
 
2015
28 Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
UiO Untitled
 
29 Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologiske utgravninger i Løten. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603 [TV] 2015-06-03
UiO Untitled
 
30 Rødsrud, Christian Løchsen.
Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?. Krise eller kontinuitet på 500-tallet? Halvdags forskningsseminar om samfunnsmessige endringer på 500-tallet e.Kr.; 2015-09-23 - 2015-09-23
UiO Untitled
 
31 Rødsrud, Christian Løchsen.
Keramikkproduksjonens opphør. Seminar for agrarnettverket, Norge; 2015-05-18 - 2015-05-21
UiO Untitled
 
32 Rødsrud, Christian Løchsen.
Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Workshop i agrarnettverket; 2015-12-07 - 2015-12-09
UiO Untitled
 
33 Rødsrud, Christian Løchsen.
Rik tid ved Myklegard. http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6 [Newspaper] 2015-06-16
UiO Untitled
 
34 Rødsrud, Christian Løchsen.
Unikt funn fra jernalderen. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820 [TV] 2015-08-20
UiO Untitled
 
35 Rødsrud, Christian Løchsen.
Utgravninger langs Riksvei 3/25. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppla [Radio] 2015-06-02
UiO Untitled
 
36 Rødsrud, Christian Løchsen.
100 gravhauger registrert i Løten. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt [Internet] 2015-09-18
UiO Untitled
 
37 Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Elverum er et mekka for arkeologi. http://www.ostlendingen.no/arkeologi/elverum/elverum-er-et-m [Newspaper] 2015-09-18
UiO Untitled
 
38 Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Funnene har vært over alle forventninger. http://www.nrk.no/ho/arkeologer_-_-funnene-har-vaert-over-al [Internet] 2015-11-14
UiO Untitled
 
39 Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Jaktet elg med fangstgroper i slusesystem. http://www.nrk.no/ho/jaktet-elg-med-fangstgroper-i-slusesyst [Internet] 2015-11-13
UiO Untitled
 
40 Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Utgravningsresultater fra arkeologiskeutgravninger langs Riksvei3/25. Åpen kveldsforelesning; 2015-10-06 - 2015-10-06
UiO Untitled
 
41 Solheim, Steinar; Rødsrud, Christian Løchsen.
Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke.. Oslo: Kulturhistorisk museum 2015 62 p.
UiO Untitled
 
2014
42 Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Rødsrud, Christian Løchsen.
E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
UiO Untitled
 
43 Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologer fant gammel grav. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE9908 [TV] 2014-08-22
UiO Untitled
 
44 Rødsrud, Christian Løchsen.
Endring i gård og keramikkbruk. Agrarseminar; 2014-12-01 - 2014-12-02
UiO Untitled
 
45 Rødsrud, Christian Løchsen.
Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie. http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal [Internet] 2014-08-23
UiO Untitled
 
46 Rødsrud, Christian Løchsen.
Fant jernaldergrav i Bamble. http://www.nrk.no/telemark/fant-jernaldergrav-i-bamble-1.118 [Internet] 2014-08-22
UiO Untitled
 
47 Rødsrud, Christian Løchsen; Bakkebø, Stine Hansen.
Arkeologer har funnet vikingtidens hovedvei. http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50016714/21-08-20 [Radio] 2014-08-21
UiO Untitled
 
48 Rødsrud, Christian Løchsen; Bakkebø, Stine Hansen.
Er dette vikingenes E18?. http://www.nrk.no/telemark/er-dette-forhistoriens-e18_-1.118 [Internet] 2014-08-21
UiO Untitled
 
2013
49 Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen.
En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2013 ;Volume 120. p. 5-12
UiO Untitled
 
50 Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar; Hjeltnes, Arne.
Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. NRK1 [TV] 2013-04-28
UiO UIS Untitled
 
    Show next list