Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 121 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education 2020 p. 1-15
UiO Untitled
 
2 Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene; Tvete, Ingrid; Røisehagen, Anne; With, Anne-Lise; Stalheim, Odd Rune; Røthe, Randi Hojem; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe; Fossland, Trine; Traavik, Njål Vidar; Eide, Egil; Heimly, Gisle; Halvorsen, Grete; Skjeseth, Eli; Eriksen, Håkon Glommen; Bakke, Inger Marie; Bakken, Inger Marie.
Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202632588)
HVL HINN TFoU UiB UiO UiT Untitled
 
3 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe.
Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. I: Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588.
HINN UiO UiT Untitled
 
2019
4 Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
5 de Lange, Thomas; Hasu, Mervi; Wittek, Anne Line.
Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
6 Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; Wittek, Anne Line.
Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
7 Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Wittek, Anne Line.
Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 p. -
USN UiO Untitled
 
8 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika.
Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I: Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9. p. 53-72
HINN UiO UiT Untitled
 
9 Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line.
New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice?. Teaching in Higher Education 2019 p. 1-19
USN UiO Untitled
 
10 Wittek, Anne Line.
Faculty peer-tutoring in teaching and supervision (PeTS), Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education. Trining the trainers 8PhD supervision; 2019-08-13 - 2019-08-13
UiO Untitled
 
11 Wittek, Anne Line.
Hvordan skape kultur for læring og utvikling?. regionskonferanse i Parat, region nord; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
12 Wittek, Anne Line.
Kollegialt samarbeid om PhD-veiledning. fagetisk dag, det teologiske fakultet, Universitetet i oslo; 2019-08-30 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
13 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
2018
14 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity 2018 ;Volume 25.(4) p. 324-339
UiO Untitled
 
15 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning. NERA 2018 - 46th congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
16 Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line; Erstad, Ola.
Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction 2018 ;Volume 22. p. 1-13
USN UiO Untitled
 
17 Wittek, Anne Line.
Collaborative practices for University Teachers - obstacles and potentialities. konferanse; 2018-12-12
UiO Untitled
 
18 Wittek, Anne Line.
Identitet som lærer. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-53332-8) 184 p.
UiO Untitled
 
19 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning. Stabsutvikling og samarbeid - Menighetsfaklutetet; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
2017
20 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups. ISCAR Congress 2017; 2017-08-28 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
21 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry 2017
UiO Untitled
 
22 Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line; Helstad, Kristin.
Læringsbaner og profesjonsidentitet. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. p. 171-188
UiO Untitled
 
23 Steen-Utheim, Anna Therese; Wittek, Anne Line.
Dialogic feedback and potentialities for student learning. Learning, Culture and Social Interaction 2017 ;Volume 15. p. 18-30
BI UiO Untitled
 
24 Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration. I: Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-56498-2. p. 19-42
UiO Untitled
 
25 Wittek, Anne Line.
Fra skytetrening på krigsskolen til teambasert læring i medisinsk utdanning. UNIPED 2017 ;Volume 40.(3) p. 189-191
UiO Untitled
 
26 Wittek, Anne Line.
Kultur for kvalitet i høyere utdanning : lederartikkel nr. 2, 2017. UNIPED 2017 ;Volume 40.(2) p. 105-108
UiO Untitled
 
27 Wittek, Anne Line.
Om akademisk skriving og tverrfaglig samarbeid : lederartikkel nr. 4 2017. UNIPED 2017 ;Volume 40.(4) p. 281-283
UiO Untitled
 
28 Wittek, Anne Line.
Økt meritterings- og finansieringsfokus i UH-sektoren. UNIPED 2017 ;Volume 40.(1) p. 5-6
UiO Untitled
 
29 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Med mappen som redskap i kampen om teksten. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. p. 97-126
UiO Untitled
 
30 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
"You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies 2017 ;Volume 18.(1) p. 81-108
UiO Untitled
 
2016
31 Thompson, Ian; Wittek, Anne Line.
Writing as a Mediational Tool for Learning in the Collaborative Composition of Texts. Learning, Culture and Social Interaction 2016 ;Volume 11. p. 85-96
UiO Untitled
 
32 Wittek, Anne Line.
Godt nytt UNIPED-år! lederartikkel nr.1, 2016. UNIPED 2016 ;Volume 9.(1) p. 5-6
UiO Untitled
 
33 Wittek, Anne Line.
Processes of Writing as Mediational Tool in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volume 62.(3) p. 444-460
UiO Untitled
 
34 Wittek, Anne Line.
Processes of Writing as mediational tools in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2016
UiO Untitled
 
35 Wittek, Anne Line.
Profesjonsutdanning - komplekse utdanningsløp mot kompleks yrkesutøvelse. UNIPED 2016 ;Volume 39.(3) p. 193-194
UiO Untitled
 
36 Wittek, Anne Line.
Undervisning og læring i høyere utdanning. Danning og utdanning - mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans; 2016-05-02 - 2016-05-04
UiO Untitled
 
37 Wittek, Anne Line; Brandmo, Christian.
Om undervisning og læring. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. p. 20-39
UiO Untitled
 
38 Wittek, Anne Line; Prøitz, Tine Sophie.
Learning Trajectories within Third Cycle Teacher education. vitenskapelig konferanse; 2016-04-10 - 2016-04-13
USN UiO Untitled
 
39 Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth; Hontvedt, Magnus.
Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators. vitenskapelig konferanse; 2016-08-23 - 2016-08-26
USN UiO Untitled
 
40 Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa; Gallego, Carmen.
Collaboration matters - symposium. The European Conference on Educational Research; 2016-08-23 - 2016-08-26
USN UiO Untitled
 
2015
41 Moser, Thomas; Wittek, Anne Line.
Om læreren, lærerutdanningen og forskningen: Læreren som bruker, forvalter og produsent av kunnskap. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. p. 23-40
USN Untitled
 
42 Wittek, Anne Line.
Betydningen av refleksjon i høyere utdanning - Lederartikkel nr. 2, 2015. UNIPED 2015 ;Volume 8.(2) p. 110-111
UiO Untitled
 
43 Wittek, Anne Line.
det kritiske blikket innenfor rommet av vitenskapelige spilleregler - Lederartikkel nr. 1-2015. UNIPED 2015 ;Volume 8.(1) p. 4-6
UiO Untitled
 
44 Wittek, Anne Line.
Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen. UNIPED 2015 ;Volume 38.(3) p. 160-163
UiO Untitled
 
45 Wittek, Anne Line.
Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen - Lederartikkel nr. 3, 2015. UNIPED 2015 (3) p. 160-163
UiO Untitled
 
46 Wittek, Anne Line; Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Learning from and about writing: A case study of the learning trajectories of student teachers. Learning, Culture and Social Interaction 2015 ;Volume 6. p. 16-28
USN Untitled
 
47 Wittek, Anne Line; Thompson, Ian.
Higher Education and teachers professional development. EARLI 2015; 2015-08-25 - 2015-08-30
UiO Untitled
 
48 Wittek, Anne Line; Thompson, Ian.
Professional Trajectories of learning - mediation through writing. EARLI 2015; 2015-08-25 - 2015-08-30
UiO Untitled
 
2014
49 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Divergent Paths to Parallel Ends - Two Routes to the Doctoral Dissertation. Educational Developement in a Changing World, ICED 2014; 2014-06-16 - 2014-06-18
UiO Untitled
 
50 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Research Genres as Knowledge Practices: Experiences in Writing Doctoral Dissertations in Different Formats. Journal of Educational Public Relations 2014 ;Volume 35.(3) Suppl. Summer 2014 p. 383-401
USN UiO Untitled
 
    Show next list