Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 110 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605.
UiO Untitled
 
2 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205534605) 249 p.
UiO Untitled
 
3 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Forord. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. p. 5-7
UiO Untitled
 
2019
4 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging 2019 ;Volume 14. p. 997-1005
UiO Untitled
 
5 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling 2019 ;Volume 102. p. 2183-2191
UiO Untitled
 
6 Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun.
Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics 2019 ;Volume 19.(1) p. 1-6
UiO Untitled
 
2018
7 Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(54) p. -
VID UiO Untitled
 
8 Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern. Undervisning; 2018-02-20 - 2018-02-20
VID UiO Untitled
 
9 Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil; Lillemoen, Lillian.
Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser. : Sykepleien 2018 10 p.
USN UiO Untitled
 
10 Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil; Lillemoen, Lillian.
Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien 2018
UiO Untitled
 
11 Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volume 8.(1) p. 22-36
UiO Untitled
 
12 Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics 2018 ;Volume 26.(4) p. 1243-1255
UiO Untitled
 
13 Lillemoen, Lillian.
Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på fire norske sykehjem. Panelsamtale med representanter fra sykehjem som har deltatt i forskningsprosjektet.. Sluttkonferanse, forhåndssamtaler i sykehjem; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
14 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler. Fagdager for ansatte og ledere i Halden kommunes helse- og omsorgstjeneste; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiO Untitled
 
15 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler. Erfaringskonferanse for tilskuddsmottakere- kommunale prosjekter innen lindrende behandling; 2018-11-08
UiO Untitled
 
16 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?. Østfoldkonferansen i palliasjon og kreftomsorg 2018; 2018-10-12
UiO Untitled
 
17 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?. Tverrfaglig masteremne /videreutdanningskurs; 2018-11-06
UiO Untitled
 
18 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler, hvem er de for og hvordan gjør man det?. Livets siste dager, i grenseland mellom etikk og lovverk; 2018-02-28 - 2018-02-28
UiO Untitled
 
19 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler på sykehjem.. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2018; 2018-03-12 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
20 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth.
Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?. Sluttkonferanse, forhåndssamtaler i sykehjem; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
21 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth.
Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler.. Sluttkonferanse; forhåndssamtaler i sykehjem; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
22 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics 2018 ;Volume 18.(1)
UiO Untitled
 
23 Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.. Senter for medisinsk etikk, UiO 2018
UiO Untitled
 
2017
24 Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun; Molewijk, Bert.
Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger.. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. p. 320-352
UiO Untitled
 
25 Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volume 137.(6) p. 447-450
UiO Untitled
 
26 Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell. Fagdag; 2017-04-04 - 2017-04-04
UiO Untitled
 
27 Lillemoen, Lillian.
Bestemme selv hele livet. Demensdagene 2017; 2017-12-05 - 2017-12-06
UiO Untitled
 
28 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem. Videreutdanning i geriatrisk sykepleie; 2017-08-23
UiO Untitled
 
29 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem.. Videreutdanning i geriatrisk sykepleie; 2017-08-23 - 2017-08-23
UiO Untitled
 
30 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler, etiske dilemma og behandlingsbegrensning. Fagdag for fagarbeidere, ledere, leger og sykepleiere; 2017-11-15 - 2017-11-15
UiO Untitled
 
31 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler, hva slags samtaler snakker vi om? Pasienter og pårørendes erfaringer og preferanser mht samtaler og medvirkning I beslutninger om helsehjelp.. Masteri avansert geriatrisk sykepleie; 2017-09-06 - 2017-09-06
UiO Untitled
 
32 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler; hvorfor og for hvem?. Fagdag for fagarbeidere, ledere, leger & sykepleiere; 2017-10-30 - 2017-10-30
UiO Untitled
 
33 Lillemoen, Lillian.
Forberedende samtaler på sykehjem og i allmennpraksis. Sykehjemslegeseminar; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
34 Lillemoen, Lillian.
Forhåndssamtaler i sykehjem.. Videreutdanning i aldring for sykepleiere; 2017-08-22 - 2017-08-22
UiO Untitled
 
35 Lillemoen, Lillian.
Implementation of advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes. European Association of Centres of Medical Ethics (EACME); 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
36 Lillemoen, Lillian; Lereim Sævareid, Trygve Johannes.
Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial. European Association of Centres of Medical Ethics (EACME); 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
37 Lillemoen, Lillian; Nortvedt, Per.
Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien 2017
UiO Untitled
 
38 Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
39 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
40 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.. Sykehjemslegeseminaret 2017.; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
41 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.. Undervisning for sykepleiere i geriatrisk videreutdanning, Lovisenberg diakonale høyskole.; 2017-08-22 - 2017-08-22
UiO Untitled
 
42 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.. Opplæringsdag for deltakere (kontrollgruppe) i forskningsprosjekt; 2017-02-02 - 2017-02-02
UiO Untitled
 
43 Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien 2017
UiO Untitled
 
44 Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo 2017
UiO Untitled
 
2016
45 Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics 2016 ;Volume 16.
UiB UiO Untitled
 
46 Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Pedersen, Reidar.
Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care. EACME; 2016-09-08 - 2016-09-10
UiO Untitled
 
47 Lillemoen, Lillian; Syse, Irene; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?. Etikk i praksis 2016 ;Volume 10.(2) p. 127-140
UiO Untitled
 
48 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth; Trygve Johannes, Lerheim Sævareid.
Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie.. Den 14. landskonferansen i palliasjon. Liv til dagene.; 2016-09-14 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
49 Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics 2016 ;Volume 25.(2) p. 165-173
UiO Untitled
 
50 Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian.
The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics 2016 ;Volume 17.(70) p. 1-8
UiO Untitled
 
    Show next list