Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 205 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2021
1 Kaasen, Knut.
Samvirke om tilvirkning. I: På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-05-52149-0. p. 62-85
UiO Untitled
 
2020
2 Kaasen, Knut.
Decommissioning contracts: Risk issues. I: The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer 2020 ISBN 9789403506937. p. 135-150
UiO Untitled
 
3 Kaasen, Knut.
Mot mindre plunder med plunder og heft. Høyesteretts dom i Hab-saken. Tidsskrift for forretningsjus 2020 (1) p. 3-18
UiO Untitled
 
2019
4 Kaasen, Knut.
International arbitration in Norway. MarIus 2019 (519) p. 9-19
UiO Untitled
 
5 Kaasen, Knut.
Petroleums- og energirett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. p. 370-381
UiO Untitled
 
2018
6 Kaasen, Knut.
Tilvirkningskontrakter : med kommentarer til NTK15 og NF15. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02701-2) 941 p.
UiO Untitled
 
2016
7 Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn.
Energy Law in Norway. I: Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition.. Oxford University Press 2016 ISBN 978-0-19-871289-3. p. 807-884
UiO Untitled
 
2015
8 Kaasen, Knut.
Director`s preface. MarIus 2015 (456) p. 5-7
UiO Untitled
 
2014
9 Kaasen, Knut.
Safety regulation on the Norwegian continental shelf. I: Risk governance of offshore oil and gas operations. Cambridge University Press 2014 ISBN 978-1-107-02554-7. p. 103-131
UiO Untitled
 
2013
10 Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete.
Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet. OSLO: Arbeidsdepartementet 2013 160 p.
NORCE UiB UiO UIS Untitled
 
11 Kaasen, Knut.
Arbeidene med NS 8407. Frokostseminar; 2013-11-21
UiO Untitled
 
12 Kaasen, Knut.
Drilling og subseakontrakter: Oppsummering og trender i kontraktsutviklingen. JUS. Det årlige sjø- og transportsrettslige seminarer; 2013-10-11
UiO Untitled
 
13 Kaasen, Knut.
Endringer og tilliggende herligheter i NS 8405:2008. Lederkurs; 2013-10-23
UiO Untitled
 
14 Kaasen, Knut.
KLR - samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører. Seminar; 2013-10-08
UiO Untitled
 
15 Kaasen, Knut.
Kontrakter i olje- og gassindustrien; Standardene, endringer, mislighold, fremdrift. Seminar; 2013-03-12
UiO Untitled
 
16 Kaasen, Knut.
Kontrakter i olje- og gassindustrien: standarder, endringer, mislighold, fremdrift. Seminar; 2013-08-22
UiO Untitled
 
17 Kaasen, Knut.
Kontrollørens ansvar. Seminar; 2013-02-23
UiO Untitled
 
18 Kaasen, Knut.
Megling; Hva, hvorfor og litt om hvordan. Seminar; 2013-10-07
UiO Untitled
 
19 Kaasen, Knut.
Megling i praksis: erfaringer og utfordringer. JUS. Det årlige sivilprosesskurset; 2013-10-31
UiO Untitled
 
20 Kaasen, Knut.
Norwegian fabricition contracts - the oil industry´s demands, their legal implications and contractual consequeces. Seminar; 2013-05-31
UiO Untitled
 
21 Kaasen, Knut.
NTK 07 som anbudsgrunnlag for større landprosjekter. bedriftsforedrag; 2013-01-23
UiO Untitled
 
22 Kaasen, Knut.
Nytt i kontraktsretten. Det årlige kontraktsrettskurset; 2013-11-19
UiO Untitled
 
23 Kaasen, Knut.
Offshore - onshore: påvirkninger fra sokkel til landjord - og tilbake?. Entreprenørrisikoen; 2013-11-11
UiO Untitled
 
24 Kaasen, Knut.
The lawyer´s approach to safety: law meets engineering. MarIus 2013 (419) p. 55-80
UiO Untitled
 
25 Kaasen, Knut.
Voldgift og megling: hva, hvorfor og litt hvordan. Seminar; 2013-02-06
UiO Untitled
 
26 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 p.
UiO Untitled
 
2012
27 Kaasen, Knut.
Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/ NTK 07. Seminar; 2012-10-17
UiO Untitled
 
28 Kaasen, Knut.
Endringer: Verktøy for å håndtere prosjektets hverdag. Seminar; 2012-10-30
UiO Untitled
 
29 Kaasen, Knut.
Kontrakter i olje- og gassindustrien: Standardene, endringer, mislighold, fremdrift. Kurs; 2012-02-02
UiO Untitled
 
30 Kaasen, Knut.
Megling i prosjektkonflikter. Seminar; 2012-10-24
UiO Untitled
 
31 Kaasen, Knut.
Megling: Megleren, meglingsmetoder, noen generelle grep, gjennomføringen. Seminar; 2012-04-24
UiO Untitled
 
32 Kaasen, Knut.
NS 8407og total-/utførelsesentreprise. Seminar; 2012-06-13
UiO Untitled
 
33 Kaasen, Knut.
NS 8407Prosjektintegrert meglingEndringsmekanismen i entreprisekontrakter. Seminar; 2012-03-08
UiO Untitled
 
34 Kaasen, Knut.
Nyhetene i NS 8407. Seminar; 2012-03-13
UiO Untitled
 
35 Kaasen, Knut.
Nytt i kontraktsretten. Seminar; 2012-11-12
UiO Untitled
 
36 Kaasen, Knut.
Operational aspects of the variation mechansim. Seminar; 2012-12-13
UiO Untitled
 
37 Kaasen, Knut.
Project integrated mediation - PRIME. I: Contracts in Norwegian tunnelling. : Norwegian Tunnelling Society 2012 ISBN 978-82-92641-24-8. p. 69-77
UiO Untitled
 
38 Kaasen, Knut.
Project integrated mediation (PRIME). MarIus 2012 ;Volume 414. p. 67-92
UiO Untitled
 
39 Kaasen, Knut.
Regulirovanie bezopasnosti v neftjanoj otrasli. Энергетическое право 2012 (2) p. 14-29
UiO Untitled
 
40 Kaasen, Knut.
Stroitel´nye kontrakty na norvezskom kontinental´nom sel´fe. Энергетическое право 2012 (2) p. 34-39
UiO Untitled
 
41 Kaasen, Knut.
Tanker om det å drive megling. Seminar; 2012-10-19
UiO Untitled
 
42 Kaasen, Knut.
The Variation Mechanism. Seminar; 2012-05-29
UiO Untitled
 
2011
43 Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nesdam, Anne-Karin; Nygaard, Dagfinn.
The petroleum act. MarIus 2011 ;Volume 404. p. 5-227
UiO Untitled
 
44 Kaasen, Knut.
Ansvarsregulering, kontraktsrevisjon og forsikringsdekning i petroleumskontrakter. Seminar for Hans Jacob Bull; 2011-08-25 - 2011-08-25
UiO Untitled
 
45 Kaasen, Knut.
Basisgrupper: En nær-professoren-opplevelse. Studiekvalitetsdagen; 2011-09-29 - 2011-09-29
UiO Untitled
 
46 Kaasen, Knut.
Bruk av megling i praksis - noen momenter. Idemyldringsmøte oslo handelskammer; 2011-11-22 - 2011-11-22
UiO Untitled
 
47 Kaasen, Knut.
Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK 07. AFgruppens lederseminar; 2011-10-19 - 2011-10-19
UiO Untitled
 
48 Kaasen, Knut.
Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK07. AF ledelseskurs; 2011-01-06 - 2011-01-06
UiO Untitled
 
49 Kaasen, Knut.
HMS-forskning innen PETROMAKS. Dialogmøte emd NFR; 2011-11-01 - 2011-11-01
UiO Untitled
 
50 Kaasen, Knut.
Konfliktløsningsrådet: Fleksibel, tidlig og lavterskel tredjemannshjelp. Tunneldagene; 2011-03-31 - 2011-03-31
UiO Untitled
 
    Show next list