Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 409 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next >>

2020
1 Elstad, Hallgeir.
"Danne sig til duelige Kirkens og Statens Tjenere". [Artistic or museum-related presentation] Museum for universitets- og vitenskapshistorie. ; . 2020-04-03
UiO Untitled
 
2 Elstad, Hallgeir.
Den norske kyrkjekampen og freden i 1945. [Artistic or museum-related presentation] Nettpublikasjon TFs heimesider. ; . 2020-05-08
UiO Untitled
 
3 Elstad, Hallgeir.
Det grundtvigianske fakultet. [Artistic or museum-related presentation] Museum for universitets- og vitenskapshistorie. ; . 2020-04-03
UiO Untitled
 
4 Elstad, Hallgeir.
Gudstjenester folk vil ha. Samling for prester og andre ansatte i Vesterålen prosti; 2020-02-13
UiO Untitled
 
5 Elstad, Hallgeir.
"Han talte god latin" - teologiutdannelsen i universitetets første år. [Artistic or museum-related presentation] Museum for universitets- og vitenskapshistorie. ; . 2020-04-03
UiO Untitled
 
6 Elstad, Hallgeir.
Kirken som skip og skipet i kirken. Temakveld; 2020-02-12
UiO Untitled
 
7 Elstad, Hallgeir.
Nordnorsk folkereligiøsitet. Samling for prestar og andre tilsette i Lofoten prosti; 2020-02-19
UiO Untitled
 
8 Elstad, Hallgeir.
"Når me heime heldt kor". Historisk perspektiv på salmane si rolle i trusopplæringa. I: Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring. IKO-forlaget A/S 2020 ISBN 978-82-8249-419-9. p. 68-89
UiO Untitled
 
9 Elstad, Hallgeir; Elstad, Siv Hege Henriksen.
Framtid og håp - en vandring i påsken. Vesterålens Avis 2020 p. 16-17
UiO Untitled
 
2019
10 Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir; Oftestad, Eivor Andersen.
Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 (ISBN 978-3-11-059828-5) Arbeiten zur Kirchengeschichte(140)
MF UiO Untitled
 
11 Elstad, Hallgeir.
Bibelen i kulturen. Melbu kirke, Hadsel; 2019-07-06
UiO Untitled
 
12 Elstad, Hallgeir.
Bokmelding: Nordlandsliv. Stille Stunder 2019 ;Volume Juni. p. 8-10
UiO Untitled
 
13 Elstad, Hallgeir.
Bryllup - kristendommen. I: Store norske leksikon (snl.no 2019). Oslo: Store norske leksikon AS 2019
UiO Untitled
 
14 Elstad, Hallgeir.
Celebrating Protestantism? The Reformation Anniversaries in Norway in 1917 and 1937. I: Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-059828-5. p. 311-328
UiO Untitled
 
15 Elstad, Hallgeir.
Dødsritualer - kristendommen. I: Store norske leksikon (snl.no 2019). Oslo: Store norske leksikon AS 2019
UiO Untitled
 
16 Elstad, Hallgeir.
Hans Barlien og religionen. I: Hans Barlien denne forunderlige Mand. Embla Akademisk 2019 ISBN 978-82-93689-05-8. p. 213-321
UiO Untitled
 
17 Elstad, Hallgeir.
Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Oslo: Verbum 2019. Kirke og kultur 2019 p. 377-380
UiO Untitled
 
18 Elstad, Hallgeir.
Kirken og velferdsstaten. Lofoten Vestvågøy Rotaryklubb; 2019-05-28
UiO Untitled
 
19 Elstad, Hallgeir.
Ole Tobias Olsen - prest og multitalent. Solmøte 2019; 2019-01-20
UiO Untitled
 
20 Elstad, Hallgeir.
”Paa Hassel jeg allerførst fæster min Fod” - Hadsel prestegjeld etter reformasjonen. Kyrkje, prest og prestegard; 2019-08-20
UiO Untitled
 
21 Elstad, Hallgeir.
Presteslekta Pheiff og Althandt i Nord-Borge. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag 2019 p. 50-55
UiO Untitled
 
22 Elstad, Hallgeir.
Protestantismen som føresetnad for den nordiske velferdsstaten. Søndag på Sten; 2019-04-28
UiO Untitled
 
23 Elstad, Hallgeir.
Protestantismen som føresetnad for velferdsstaten. Lofotposten 2019 p. 8-
UiO Untitled
 
24 Elstad, Hallgeir.
Reformasjonsdagen, torsdag 31. oktober 2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (4) p. 45-47
UiO Untitled
 
25 Elstad, Hallgeir.
Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening: Femti år som forandret kirken. Oslo: Cappelen Damm 2018. Teologisk Tidsskrift 2019
UiO Untitled
 
26 Elstad, Hallgeir.
Vil sikre biskopens uavhengighet. Avisa Vårt land 2019
UiO Untitled
 
27 Elstad, Hallgeir; Filtvedt, Ole Jakob.
Kristen tro og stoisk filosofi. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volume 8.(4) p. 218-218
MF UiO Untitled
 
28 Elstad, Hallgeir; Filtvedt, Ole Jakob.
Reformasjon og skole. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volume 8.(3) p. 155-155
MF UiO Untitled
 
29 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Augustins Bekjennelser. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volume 8.(2) p. 79-80
MF UiO Untitled
 
30 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Buddhistmisjonen og kirkestriden. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volume 8.(1) p. 4-5
MF UiO Untitled
 
2018
31 Elstad, Hallgeir.
"Aat Nidarosdomen maa berre det beste vera godt nok" - Hagbart Elstad om orgelet i Nidarosdomen. I: Årboka Lófotr. : Vestvågøy Historielag 2018 ISBN 978-82-92353-18-9. p. 108-112
UiO Untitled
 
32 Elstad, Hallgeir.
Birgitta Brodd: Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(01)
UiO Untitled
 
33 Elstad, Hallgeir.
Då Stamsund kyrkje skulle ha orgel. I: Årboka for Lofoten. : Eilertsen Forlag 2018 ISBN 9788299941754.
UiO Untitled
 
34 Elstad, Hallgeir.
Einar Billings folkekyrkjevisjon. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (2) p. 49-57
UiO Untitled
 
35 Elstad, Hallgeir.
Hundre år siden Frogner kirke brant. Romerikes Blad 2018
UiO Untitled
 
36 Elstad, Hallgeir.
Hvordan jubilerte vi før? Norske reformasjonsfeiringer i 1917 og 1937. Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet; 2018-01-12
UiO Untitled
 
37 Elstad, Hallgeir.
I Luthets fotspor: Erfurt - Wittenberg - Wartburg. Ekskursjon Sør-Østerdal prosti; 2018-04-08 - 2018-04-11
UiO Untitled
 
38 Elstad, Hallgeir.
Ikkje motsetnader. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
39 Elstad, Hallgeir.
Kirke og politikk - noen historiske perspektiver. Jervell- og alumniseminar; 2018-10-18
UiO Untitled
 
40 Elstad, Hallgeir.
Kommentar "Religion og humor". KIFOs jubileumsseminar; 2018-11-21
UiO Untitled
 
41 Elstad, Hallgeir.
Konfirmasjon. I: Store norske leksikon (snl.no 2018). Oslo: Store norske leksikon AS 2018
UiO Untitled
 
42 Elstad, Hallgeir.
Kva var reformasjonen?. Pensjonistuniversitetet; 2018-05-08
UiO Untitled
 
43 Elstad, Hallgeir.
Kyrkjeleg dåp og avtradisjonalisering. Lofotposten 2018
UiO Untitled
 
44 Elstad, Hallgeir.
Some critical remarks to the three-volume series "History of Global Christianity". Lanseringsseminar av trebindsverket "History of Global Christianity"; 2018-08-30 - 2018-08-31
UiO Untitled
 
45 Elstad, Hallgeir.
25 år siden vigslingen av den første kvinnelige biskop. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (3) p. 13-15
UiO Untitled
 
46 Elstad, Hallgeir; Bonden, Ole Kristian.
Sevat Lappegard - 70 år. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (2) p. 3-4
UiO Untitled
 
47 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Det trykte ordet. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(4) p. 223-224
MF UiO Untitled
 
48 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Paulus, Luther, Berggrav og Bonhoeffer. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(1) p. 4-5
MF UiO Untitled
 
49 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Reformasjonen og språket. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(3) p. 165-166
MF UiO Untitled
 
50 Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar.
Reformasjonsjubileer. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(2) p. 100-101
MF UiO Untitled
 
    Show next list