Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 182 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Ellingsæter, Anne Lise.
A frontier for gender equality? Father quota reform and policy feedback in Norway. ESPAnet 2019 Conference; 2019-09-05 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
2 Ellingsæter, Anne Lise.
Bør vi føde barn for staten?. Klassekampen 2019 p. 28-29
UiO Untitled
 
3 Ellingsæter, Anne Lise.
Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
4 Ellingsæter, Anne Lise.
Kvinners deltidsarbeid - fra løsning til problem?. Deltid - løsningen som ble et problem?; 2019-10-24
UiO Untitled
 
5 Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, Ragnhild Steen.
Politicising Women's Part-time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society 2019 ;Volume 3. p. 444-461
FAFO UiO Untitled
 
2018
6 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(3) p. 261-279
UiO Untitled
 
7 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to revolusjoner. Sosiologforeningens vinterseminar; 2018-02-02 - 2018-02-04
UiO Untitled
 
8 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor og fire tiår. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volume 35.(3-4) p. 246-255
UiO Untitled
 
9 Ellingsæter, Anne Lise.
Norway: The Evolution of a Scandinavian Earner-Carer Model. I: Handbook on Gender and Social Policy. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 9781785367120.
UiO Untitled
 
10 Ellingsæter, Anne Lise.
Working time regimes and family policies in modern economies. Nordic Work Life Conference; 2018-06-13
UiO Untitled
 
11 Nordberg, Tanja Haraldsdottir.
Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. : OsloMet Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-125-7) 87 p.
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
2017
12 Ellingsæter, Anne Lise.
Barnefamilienes økonomi. YS 8. mars frokost; 2017-03-08
UiO Untitled
 
13 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Faglig-pedagogisk dag UiO; 2017-11-02
UiO Untitled
 
14 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsnytt 18. [Radio] 2017-03-06
UiO Untitled
 
15 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsrevyen. [TV] 2017-03-06
UiO Untitled
 
16 Ellingsæter, Anne Lise.
Farsrolle i takt med tiden. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
17 Ellingsæter, Anne Lise.
Forslag til endringer i foreldrepermisjon og kontantstøtte. Arendalsuka: Den store likestillingsdebatten; 2017-08-16
UiO Untitled
 
18 Ellingsæter, Anne Lise.
Gratis barnehage til alle barn. www.nrk.no/ytring 2017
UiO Untitled
 
19 Ellingsæter, Anne Lise.
Husmoren har blitt nesten borte. YS`8.mars-frokost; 2017-03-08 - 2017-03-08
UiO Untitled
 
20 Ellingsæter, Anne Lise.
Hvorfor todelt permisjon?. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
21 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. : Departementenes servicesenter 2017 (ISBN 978-82-583-1323-3) ;Volume 2017.365 p. NOU - Norges offentlige utredninger(6)
UiO Untitled
 
22 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Allmøte, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-10
UiO Untitled
 
23 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Seminar Spekter; 2017-03-31
UiO Untitled
 
24 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Fellesforbundet, Likestillings- og likeverdsutvalget; 2017-05-04
UiO Untitled
 
25 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Arbeids- og sosialdepartementet, Velferdspolitisk avdeling; 2017-03-28
UiO Untitled
 
26 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Ledermøte, NAV Familie- og pensjonsytelser; 2017-03-23
UiO Untitled
 
27 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. LOs Familie- og likestillingsutvalg; 2017-03-21
UiO Untitled
 
28 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Unios Likestillingsutvalg; 2017-03-16
UiO Untitled
 
29 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnfamiliene. Foreningen for sosialt arbeid FSA; 2017-09-18
UiO Untitled
 
30 Ellingsæter, Anne Lise.
Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene. Overrekelse av "NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene"; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiO Untitled
 
31 Ellingsæter, Anne Lise.
The Making of a Nordic Earner-Carer Model. Global Challenges - Nordic Experiences; 2017-03-20
UiO Untitled
 
32 Ellingsæter, Anne Lise.
Universelle ordninger i en ny tid. Arendalsuka: Frokostseminar om barnetrygden; 2017-08-17
UiO Untitled
 
33 Ellingsæter, Anne Lise.
Utvalg foreslår gratis barnehage. NRK, Distriktsnyheter Midtnytt (Trøndelag) [TV] 2017-03-06
UiO Untitled
 
34 Ellingsæter, Anne Lise.
Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028071) 243 p.
UiO Untitled
 
35 Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars; Markussen, Simen.
En familiepolitikk for i dag, og i morgen. VGNett 2017
FRISCH USN NTNU UiO UiT Untitled
 
36 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan.
Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy 2017 ;Volume 46.(1) p. 149-173
ISF SSB UiO Untitled
 
37 Mosesdottir, Lilja; Ellingsæter, Anne Lise.
Ideational struggles over women's part-time work in Norway: Destabilizing the gender contract. Economic and Industrial Democracy 2017 p. -
FAFO UiO Untitled
 
2016
38 Duvander, Ann-Zofie; Ellingsæter, Anne Lise.
Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states: diverse paths, diverse outcomes. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2016 ;Volume 18.(1) p. 70-90
UiO Untitled
 
39 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Institutt for samfunnsforskning; 2016-11-23
UiO Untitled
 
40 Ellingsæter, Anne Lise.
Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volume 57.(3) p. 227-256
UiO Untitled
 
41 Ellingsæter, Anne Lise.
Mødre og jobb - i evig ubalanse?. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. p. 37-53
ISF UiO Untitled
 
42 Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin.
Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2016 ;Volume 23.(1) p. 119-141
UiO Untitled
 
2015
43 Ellingsæter, Anne Lise.
Family policy, fertility and institutional trust. 12th Leave Policy Research Network meeting; 2015-09-01 - 2015-09-02
UiO Untitled
 
44 Ellingsæter, Anne Lise.
Hvordan og hvor byråkratiske er vi?. Norsk Sosiologforenings vinterseminar; 2015-01-23 - 2015-01-25
UiO Untitled
 
45 Ellingsæter, Anne Lise.
Institutional trust: Family policy and fertility in Norway. UiO: Nordic workshop; 2015-09-28 - 2015-09-30
UiO Untitled
 
46 Ellingsæter, Anne Lise.
Likestillingsparadokset. Hjernevask 5 år etter; 2015-02-25 - 2015-02-25
UiO Untitled
 
47 Ellingsæter, Anne Lise.
Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes. I: Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open 2015 ISBN 978-3-11-044428-5. p. 262-280
UiO Untitled
 
48 Ellingsæter, Anne Lise.
Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. Morgenbladet [Internet] 2015-02-25
UiO Untitled
 
49 Ellingsæter, Anne Lise.
Normative policy feedback: Universalising childcare services, equalising mothers’ attitudes in Norway. Nordisk forskarmøte; 2015-09-21 - 2015-09-22
UiO Untitled
 
50 Ellingsæter, Anne Lise.
Politisering av foreldreskap: Likestilling, anerkjennelse og valgfrihet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. p. 185-196
UiO Untitled
 
    Show next list