Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 200 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Ellingsæter, Anne Lise.
Barnehagerevolusjonen. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 323-336
UiO Untitled
 
2 Ellingsæter, Anne Lise.
Conflicting Policy Feedback: Enduring Tensions over Father Quotas in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2020 p. -
UiO Untitled
 
3 Ellingsæter, Anne Lise.
Degendering: How the perception of women's part-time work changed in Norway. WZB Talk; 2020-03-10
UiO Untitled
 
4 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitisk linjeskift?. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 146-153
UiO Untitled
 
5 Ellingsæter, Anne Lise.
Fedrekvotepolitikkens dynamikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volume 61.(4) p. 323-342
UiO Untitled
 
6 Ellingsæter, Anne Lise.
Kvinneopprør og familiepolitikk. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 80-96
UiO Untitled
 
7 Ellingsæter, Anne Lise.
Likestilling i revers?. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 337-347
UiO Untitled
 
8 Ellingsæter, Anne Lise.
Slaget om kontantstøtten. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 237-244
UiO Untitled
 
9 Ellingsæter, Anne Lise.
Tidsklemme og farsomsorg. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 154-166
UiO Untitled
 
10 Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar.
Den norske velferdsstaten etter 1966. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 20-26
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
11 Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar.
Den nye velferdsstaten. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 372-387
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
12 Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar.
Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205498693) 440 p.
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
13 Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar.
Lange linjer i velferdsstatens utvikling. I: Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205498693. p. 27-55
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
14 Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar.
Motsetningenes forening. Klassekampen 2020 p. 14-15
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2019
15 Duncan, Simon; Ellingsæter, Anne Lise; Carter, Julia.
Understanding tradition: marital name change in Britain and Norway. Sociological research online 2019 ;Volume 25.(3) p. 438-455
UiO Untitled
 
16 Ellingsæter, Anne Lise.
A frontier for gender equality? Father quota reform and policy feedback in Norway. ESPAnet 2019 Conference; 2019-09-05 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
17 Ellingsæter, Anne Lise.
Bør vi føde barn for staten?. Klassekampen 2019 p. 28-29
UiO Untitled
 
18 Ellingsæter, Anne Lise.
Deltid - fra løsning til problem?. NRK P1+ [Radio] 2019-10-24
UiO Untitled
 
19 Ellingsæter, Anne Lise.
Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
20 Ellingsæter, Anne Lise.
Family formation policy: Reproduction, fertility and childlessness. Symposium: Interdisciplinary prespectives on family formation; 2019-11-29 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
21 Ellingsæter, Anne Lise.
Kvinners deltidsarbeid - fra løsning til problem?. Deltid - løsningen som ble et problem?; 2019-10-24
UiO Untitled
 
22 Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, Ragnhild Steen.
Politicising Women's Part-time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society 2019 ;Volume 3. p. 444-461
FAFO UiO Untitled
 
23 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Østbakken, Kjersti Misje.
Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities 2019 ;Volume 20.(5) p. 959-982
ISF UiO Untitled
 
2018
24 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(3) p. 261-279
UiO Untitled
 
25 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to revolusjoner. Sosiologforeningens vinterseminar; 2018-02-02 - 2018-02-04
UiO Untitled
 
26 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor og fire tiår. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volume 35.(3-4) p. 246-255
UiO Untitled
 
27 Ellingsæter, Anne Lise.
Norway: The Evolution of a Scandinavian Earner-Carer Model. I: Handbook on Gender and Social Policy. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 9781785367120.
UiO Untitled
 
28 Ellingsæter, Anne Lise.
Working time regimes and family policies in modern economies. Nordic Work Life Conference; 2018-06-13
UiO Untitled
 
29 Nordberg, Tanja Haraldsdottir.
Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. : OsloMet Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-125-7) 87 p.
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
2017
30 Ellingsæter, Anne Lise.
Barnefamilienes økonomi. YS 8. mars frokost; 2017-03-08
UiO Untitled
 
31 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Faglig-pedagogisk dag UiO; 2017-11-02
UiO Untitled
 
32 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsnytt 18. [Radio] 2017-03-06
UiO Untitled
 
33 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsrevyen. [TV] 2017-03-06
UiO Untitled
 
34 Ellingsæter, Anne Lise.
Farsrolle i takt med tiden. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
35 Ellingsæter, Anne Lise.
Forslag til endringer i foreldrepermisjon og kontantstøtte. Arendalsuka: Den store likestillingsdebatten; 2017-08-16
UiO Untitled
 
36 Ellingsæter, Anne Lise.
Gratis barnehage til alle barn. www.nrk.no/ytring 2017
UiO Untitled
 
37 Ellingsæter, Anne Lise.
Husmoren har blitt nesten borte. YS`8.mars-frokost; 2017-03-08 - 2017-03-08
UiO Untitled
 
38 Ellingsæter, Anne Lise.
Hvorfor todelt permisjon?. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
39 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. : Departementenes servicesenter 2017 (ISBN 978-82-583-1323-3) ;Volume 2017.365 p. NOU - Norges offentlige utredninger(6)
UiO Untitled
 
40 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Allmøte, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-10
UiO Untitled
 
41 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Seminar Spekter; 2017-03-31
UiO Untitled
 
42 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Fellesforbundet, Likestillings- og likeverdsutvalget; 2017-05-04
UiO Untitled
 
43 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Arbeids- og sosialdepartementet, Velferdspolitisk avdeling; 2017-03-28
UiO Untitled
 
44 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Ledermøte, NAV Familie- og pensjonsytelser; 2017-03-23
UiO Untitled
 
45 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. LOs Familie- og likestillingsutvalg; 2017-03-21
UiO Untitled
 
46 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Unios Likestillingsutvalg; 2017-03-16
UiO Untitled
 
47 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnfamiliene. Foreningen for sosialt arbeid FSA; 2017-09-18
UiO Untitled
 
48 Ellingsæter, Anne Lise.
Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene. Overrekelse av "NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene"; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiO Untitled
 
49 Ellingsæter, Anne Lise.
The Making of a Nordic Earner-Carer Model. Global Challenges - Nordic Experiences; 2017-03-20
UiO Untitled
 
50 Ellingsæter, Anne Lise.
Universelle ordninger i en ny tid. Arendalsuka: Frokostseminar om barnetrygden; 2017-08-17
UiO Untitled
 
    Show next list