Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 181 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Ellingsæter, Anne Lise.
A frontier for gender equality? Father quota reform and policy feedback in Norway. ESPAnet 2019 Conference; 2019-09-05 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
2 Ellingsæter, Anne Lise.
Bør vi føde barn for staten?. Klassekampen 2019 p. 28-29
UiO Untitled
 
3 Ellingsæter, Anne Lise.
Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
4 Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, Ragnhild Steen.
Politicising Women's Part-time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society 2019 ;Volume 3. p. 444-461
FAFO UiO Untitled
 
2018
5 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(3) p. 261-279
UiO Untitled
 
6 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to revolusjoner. Sosiologforeningens vinterseminar; 2018-02-02 - 2018-02-04
UiO Untitled
 
7 Ellingsæter, Anne Lise.
Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor og fire tiår. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volume 35.(3-4) p. 246-255
UiO Untitled
 
8 Ellingsæter, Anne Lise.
Norway: The Evolution of a Scandinavian Earner-Carer Model. I: Handbook on Gender and Social Policy. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 9781785367120.
UiO Untitled
 
9 Ellingsæter, Anne Lise.
Working time regimes and family policies in modern economies. Nordic Work Life Conference; 2018-06-13
UiO Untitled
 
10 Nordberg, Tanja Haraldsdottir.
Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger. : OsloMet Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-125-7) 87 p.
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
2017
11 Ellingsæter, Anne Lise.
Barnefamilienes økonomi. YS 8. mars frokost; 2017-03-08
UiO Untitled
 
12 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Faglig-pedagogisk dag UiO; 2017-11-02
UiO Untitled
 
13 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsnytt 18. [Radio] 2017-03-06
UiO Untitled
 
14 Ellingsæter, Anne Lise.
Dagsrevyen. [TV] 2017-03-06
UiO Untitled
 
15 Ellingsæter, Anne Lise.
Farsrolle i takt med tiden. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
16 Ellingsæter, Anne Lise.
Forslag til endringer i foreldrepermisjon og kontantstøtte. Arendalsuka: Den store likestillingsdebatten; 2017-08-16
UiO Untitled
 
17 Ellingsæter, Anne Lise.
Gratis barnehage til alle barn. www.nrk.no/ytring 2017
UiO Untitled
 
18 Ellingsæter, Anne Lise.
Husmoren har blitt nesten borte. YS`8.mars-frokost; 2017-03-08 - 2017-03-08
UiO Untitled
 
19 Ellingsæter, Anne Lise.
Hvorfor todelt permisjon?. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
20 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Allmøte, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-10
UiO Untitled
 
21 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. : Departementenes servicesenter 2017 ;Volume 2017.365 p. NOU - Norges offentlige utredninger(6)
UiO Untitled
 
22 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Seminar Spekter; 2017-03-31
UiO Untitled
 
23 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Fellesforbundet, Likestillings- og likeverdsutvalget; 2017-05-04
UiO Untitled
 
24 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Arbeids- og sosialdepartementet, Velferdspolitisk avdeling; 2017-03-28
UiO Untitled
 
25 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Ledermøte, NAV Familie- og pensjonsytelser; 2017-03-23
UiO Untitled
 
26 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. LOs Familie- og likestillingsutvalg; 2017-03-21
UiO Untitled
 
27 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Unios Likestillingsutvalg; 2017-03-16
UiO Untitled
 
28 Ellingsæter, Anne Lise.
NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnfamiliene. Foreningen for sosialt arbeid FSA; 2017-09-18
UiO Untitled
 
29 Ellingsæter, Anne Lise.
Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene. Overrekelse av "NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene"; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiO Untitled
 
30 Ellingsæter, Anne Lise.
The Making of a Nordic Earner-Carer Model. Global Challenges - Nordic Experiences; 2017-03-20
UiO Untitled
 
31 Ellingsæter, Anne Lise.
Universelle ordninger i en ny tid. Arendalsuka: Frokostseminar om barnetrygden; 2017-08-17
UiO Untitled
 
32 Ellingsæter, Anne Lise.
Utvalg foreslår gratis barnehage. NRK, Distriktsnyheter Midtnytt (Trøndelag) [TV] 2017-03-06
UiO Untitled
 
33 Ellingsæter, Anne Lise.
Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028071) 243 p.
UiO Untitled
 
34 Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars; Markussen, Simen.
En familiepolitikk for i dag, og i morgen. VGNett 2017
FRISCH USN NTNU UiO UiT Untitled
 
35 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan.
Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy 2017 ;Volume 46.(1) p. 149-173
ISF SSB UiO Untitled
 
36 Mosesdottir, Lilja; Ellingsæter, Anne Lise.
Ideational struggles over women's part-time work in Norway: Destabilizing the gender contract. Economic and Industrial Democracy 2017 p. -
FAFO UiO Untitled
 
2016
37 Duvander, Ann-Zofie; Ellingsæter, Anne Lise.
Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states: diverse paths, diverse outcomes. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2016 ;Volume 18.(1) p. 70-90
UiO Untitled
 
38 Ellingsæter, Anne Lise.
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Institutt for samfunnsforskning; 2016-11-23
UiO Untitled
 
39 Ellingsæter, Anne Lise.
Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volume 57.(3) p. 227-256
UiO Untitled
 
40 Ellingsæter, Anne Lise.
Mødre og jobb - i evig ubalanse?. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. p. 37-53
ISF UiO Untitled
 
41 Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin.
Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2016 ;Volume 23.(1) p. 119-141
UiO Untitled
 
2015
42 Ellingsæter, Anne Lise.
Family policy, fertility and institutional trust. 12th Leave Policy Research Network meeting; 2015-09-01 - 2015-09-02
UiO Untitled
 
43 Ellingsæter, Anne Lise.
Hvordan og hvor byråkratiske er vi?. Norsk Sosiologforenings vinterseminar; 2015-01-23 - 2015-01-25
UiO Untitled
 
44 Ellingsæter, Anne Lise.
Institutional trust: Family policy and fertility in Norway. UiO: Nordic workshop; 2015-09-28 - 2015-09-30
UiO Untitled
 
45 Ellingsæter, Anne Lise.
Likestillingsparadokset. Hjernevask 5 år etter; 2015-02-25 - 2015-02-25
UiO Untitled
 
46 Ellingsæter, Anne Lise.
Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes. I: Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open 2015 ISBN 978-3-11-044428-5. p. 262-280
UiO Untitled
 
47 Ellingsæter, Anne Lise.
Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. Morgenbladet [Internet] 2015-02-25
UiO Untitled
 
48 Ellingsæter, Anne Lise.
Normative policy feedback: Universalising childcare services, equalising mothers’ attitudes in Norway. Nordisk forskarmøte; 2015-09-21 - 2015-09-22
UiO Untitled
 
49 Ellingsæter, Anne Lise.
Politisering av foreldreskap: Likestilling, anerkjennelse og valgfrihet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. p. 185-196
UiO Untitled
 
50 Ellingsæter, Anne Lise.
The rise and fall of birth rates as a social problem: Norway 1965-2012. Annual RC19 Conference; 2015-08-26 - 2015-08-28
UiO Untitled
 
    Show next list