Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 88 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Engh, Sunniva.
Norge i Afghanistan 2001-2014. Engasjementspolitikken møter sikkerhetspolitikken. I: Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag 2021 ISBN 9788253042534. p. 324-348
UiO Untitled
 
2 Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D.; Offerdal, Kristine.
Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag 2021 (ISBN 9788253042534) 500 p.
NTNU UiO Untitled
 
2020
3 Engh, Sunniva.
Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate, 1950s and 1960s. I: Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge 2020 ISBN 9780367894559. p. 39-58
UiO Untitled
 
4 Engh, Sunniva.
India og Kina: Syv tiår med krig og fred. VG : Verdens gang 2020
UiO Untitled
 
5 Engh, Sunniva.
India’s China Policy under Modi: Growing Co-operation, Enduring Disagreement, Increasing Rivalry. I: India's Great Power Politics. Managing China's Rise. Routledge 2020 ISBN 9780367682866. p. 75-100
UiO Untitled
 
6 Engh, Sunniva.
Kommer vi til å bli like gode venner med Sverige igjen?. Forskning.no [Internet] 2020-11-29
UiO Untitled
 
7 Engh, Sunniva; Berg, Andrea.
Kina tester grenser - uenigheter kan blusse opp. ABC nyheter [Newspaper] 2020-07-11
UiO Untitled
 
8 Engh, Sunniva; Brenna, Anders.
Miljøengasjement i norsk historie. Norgeshistorie podkast [Internet] 2020-01-08
UiO Untitled
 
9 Engh, Sunniva; Forland, Frode.
USA, fra drivkraft til hinder. Dagbladet 2020
UiO Untitled
 
10 Engh, Sunniva; Hansen, Ane Bjølgerud.
Dagens unge er ikke de første som brenner for miljøsaken. Forskning.no [Internet] 2020-02-22
UiO Untitled
 
11 Engh, Sunniva; Hølaas, Sondre; Langford, Malcolm; Sandvik, Hilde.
Universitetsplassen LIVE: Norden i verden. Universitetsplassen LIVE [Internet] 2020-08-12
UiO Untitled
 
12 Engh, Sunniva; Jakobsen, Siw Ellen.
The border between Norway and Sweden is closed for the first time since 1954. Will the pandemic ruin their special friendship?. ScienceNorway.no [Internet] 2020-12-03
UiO Untitled
 
13 Engh, Sunniva; Lilleslåtten, Mari.
Folkehelseinstitutet ble etablert med amerikanske oljepenger. Forskning.no [Internet] 2020-10-20
UiO Untitled
 
14 Engh, Sunniva; Lilleslåtten, Mari.
Koronahåndteringen slår sprekker i bildet av et enhetlig Norden. Forskning.no [Internet] 2020-09-13
UiO Untitled
 
15 Engh, Sunniva; Lilleslåtten, Mari.
US oil money kick-started the Norwegian Institute of Public Health. ScienceNorway.no [Internet] 2020-10-28
UiO Untitled
 
2019
16 Engh, Sunniva.
Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael 2019 ;Volume 16.(1) p. 10-35
UiO Untitled
 
2018
17 Engh, Sunniva.
Nordisk solidaritet med utviklingslandene og miljøspørsmål. Norske historiedager 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
UiO Untitled
 
18 Engh, Sunniva.
The Nordics and the postwar population-resource quandary. The Second Nor­dic Chal­lenges Conference: Nar­rat­ives of uni­form­ity and di­versity; 2018-03-07 - 2018-03-09
UiO Untitled
 
19 Engh, Sunniva.
Velferdsstaten fra vugge til grav i tre generasjoner. UiOs faglig-pedagogisk dag 2018; 2018-11-01
UiO Untitled
 
2017
20 Engh, Sunniva.
Branding Nordic development co-operation. Nordic aid, historians, and branding. Nordic Branding Kick-Off Conference; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiO Untitled
 
21 Engh, Sunniva.
Fortellinger om Norge. Paneldebatt; 2017-10-13
UiO Untitled
 
22 Engh, Sunniva.
Fra vugge til grav i tre generasjoner. UiOs Åpen Dag; 2017-03-09
UiO Untitled
 
23 Engh, Sunniva.
New directions in the study of Norden. Opening Plenary Session, panellist; 2017-03-20 - 2017-03-21
UiO Untitled
 
24 Engh, Sunniva.
Scandinavian aid to South Asian Population Control, 1950-1995. Modernity Misconceived?. Medicinhistoriskt seminarium; 2017-02-16
UiO Untitled
 
25 Engh, Sunniva.
Scandinavian visions of modernity, development and population. The Making and Circulation of Nordic models, ideas and images; 2017-09-04 - 2017-09-06
UiO Untitled
 
26 Engh, Sunniva.
The Nordic Model in development aid. Global Challenges – Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-21
UiO Untitled
 
27 Engh, Sunniva.
The Nordic Model in international politics. Global Challenges – Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-21
UiO Untitled
 
28 Engh, Sunniva; Bekkevold, Jo Inge.
Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia. I: South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security. I.B. Tauris 2017 ISBN 9781784537531. p. 147-173
FORSV Untitled
 
2016
29 Engh, Sunniva.
Indian interests in Myanmar. India's Myanmar Policy; 2016-05-25
FORSV Untitled
 
30 Engh, Sunniva.
India's Myanmar Policy and the "Sino-Indian Great Game". Asian Affairs 2016 ;Volume 47.(1) p. 32-58
FORSV Untitled
 
31 Engh, Sunniva.
India's Security Policy and the China Factor. India and the Great Powers: Continuity and Change; 2016-11-21 - 2016-11-21
FORSV Untitled
 
32 Engh, Sunniva.
The history of development and humanitarian studies in Norway. Humanitarian Studies Colloquium: The history of development and humanitarian studies in Norway; 2016-10-13
UiO Untitled
 
2015
33 Bekkevold, Jo Inge; Engh, Sunniva.
Et anstrengt naboforhold. Dagsavisen 2015
FORSV Untitled
 
34 Engh, Sunniva.
Avgjørende år for Myanmar. Dagsavisen [Newspaper] 2015-05-19
FORSV Untitled
 
35 Engh, Sunniva.
Bistand: de store prosjektenes tid. Norgeshistorie.no 2015
FORSV Untitled
 
36 Engh, Sunniva.
Bistand til befolkningstiltak. Norgeshistorie.no 2015
FORSV Untitled
 
37 Engh, Sunniva.
Den afrikanske utopien. Dagsavisen 2015 p. 6-6
FORSV Untitled
 
38 Engh, Sunniva.
India viser militære muskler. Dagsavisen [Newspaper] 2015-04-01
FORSV Untitled
 
39 Engh, Sunniva.
Kinesere håner eliten i Beijing: For veikt svar til Myanmar. Aftenposten [Newspaper] 2015-03-21
FORSV Untitled
 
40 Engh, Sunniva.
Norsk utviklingshjelps historie, 1940-1970. Norgeshistorie.no 2015
FORSV Untitled
 
41 Engh, Sunniva.
Oxford-Cambridge regattaen 2015 - et stort steg for kvinneidrett. Dagbladet 2015
FORSV Untitled
 
42 Engh, Sunniva.
Utviklingssamarbeid, 1945-2015. Gjesteforelesning; 2015-03-02
FORSV Untitled
 
43 Engh, Sunniva; Pharo, Helge Ø..
Den nordiske modellen i nordisk bistandssamarbeid. Den Nordiske Model?; 2015-01-29 - 2015-01-30
FORSV Untitled
 
44 Engh, Sunniva; Vik, Hanne Hagtvedt.
Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no 2015
FORSV UiO Untitled
 
2014
45 Engh, Sunniva.
Herskap og tjenere. Dagsavisen 2014 p. 4-5
FORSV Untitled
 
2013
46 Engh, Sunniva.
The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion". I: American Foundations and the European Welfare States. Syddansk Universitetsforlag 2013 ISBN 9788776746100. p. 181-202
FORSV Untitled
 
47 Engh, Sunniva; Vik, Hanne Hagtvedt.
Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk. I: Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-43191-4. p. 333-355
FORSV UiO Untitled
 
2012
48 Engh, Sunniva.
Dagsnytt Atten. NRK P2 [Radio] 2012-10-25
FORSV Untitled
 
49 Engh, Sunniva.
India og Kinas samarbeid. Forsvarets forum 2012 (10) p. 57-57
FORSV Untitled
 
50 Engh, Sunniva; Bekkevold, Jo Inge.
Globale konkurrenter. Dagsavisen 2012 p. 4-4
FORSV Untitled
 
    Show next list