Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-31 of 31

2020
1 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-671-9) 118 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:5)
ISF Untitled
 
2019
2 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte; Vanhala, Pekka.
Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2019 ;Volume 2019.39 p. IZA Discussion Papers(12560)
ISF Untitled
 
3 Barth, Erling; Cools, Sara; Strøm, Marte.
Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(3) p. 300-308
ISF Untitled
 
4 Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Marte.
Peer gender and educational Choices. Empirical Economics 2019
ISF Untitled
 
2018
5 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-607-8) 90 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:13)
ISF Untitled
 
6 Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-590-3) 136 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:5)
ISF Untitled
 
7 Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas; Strøm, Marte.
Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform. Electoral Studies 2018 ;Volume 55.(Oct) p. 131-135
ISF Untitled
 
8 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Østbakken, Kjersti Misje.
Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-586-6) 113 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:2)
ISF Untitled
 
2017
9 Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte.
Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography 2017 ;Volume 54.(5) p. 1773-1793
FRISCH ISF Untitled
 
10 Cools, Sara; Schøne, Pål; Strøm, Marte.
Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volume 34.(4) p. 273-289
ISF Untitled
 
2016
11 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Schøne, Pål.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. EALE 2016; 2016-09-15 - 2016-09-17
ISF UiO Untitled
 
2015
12 Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte.
Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volume 32.(4) p. 325-343
BI FRISCH ISF Untitled
 
13 Markussen, Simen; Strøm, Marte.
The effects of motherhood. AEA 2015; 2015-05-03 - 2015-05-05
FRISCH ISF Untitled
 
14 Schøne, Pål; Strøm, Marte.
Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes. European Economic Association; 2015-08-24 - 2015-08-27
ISF UiO Untitled
 
15 Schøne, Pål; Strøm, Marte; von Simson, Kristine.
Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices. Fagseminar; 2015-03-18 - 2015-03-19
ISF UiO Untitled
 
16 Strøm, Marte; Markussen, Simen.
The effects of motherhood. Workshop in Family Economics; 2015-09-02 - 2015-09-04
FRISCH ISF Untitled
 
17 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. Forskningsseminar, Institutt for Samfunnsforskning; 2015-02-05
ISF UiO Untitled
 
18 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.. Forskningsseminar, Frischsenteret; 2015-06-10
ISF UiO Untitled
 
2014
19 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Parenthood wage penalties in a double income society. Review of Economics of the Household 2014 ;Volume 14. p. 391-416
BI ISF Untitled
 
20 Markussen, Simen; Strøm, Marte.
The effects of motherhood. EEA Congress; 2014-08-25 - 2014-08-25
FRISCH UiO Untitled
 
21 Markussen, Simen; Strøm, Marte; Cools, Sara.
Family size and parents health. Pensions and superannuations seminar; 2014-03-06 - 2014-03-06
FRISCH UiO Untitled
 
22 Strøm, Marte.
Family size and health. ESPE; 2014-06-18 - 2014-06-21
ISF Untitled
 
23 Strøm, Marte.
Foreldres sykefravær. Sykefravær og arbeidsmarkedstilknytning (brukerseminar); 2014-03-03
ISF Untitled
 
24 Strøm, Marte.
How husbands and wives vote. Electoral Studies 2014 ;Volume 35. p. 215-229
UiO Untitled
 
25 Strøm, Marte; Barth, Erling; Schøne, Pål.
Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes?. : NOU 2015:6, Arbeids- og sosialdepartementet 2014 (ISBN 978-82-583-1235-9) 7 p.
ISF UiO Untitled
 
2013
26 Strøm, Marte.
Family size and health. Forskningsseminar; 2013-12-12
UiO Untitled
 
27 Strøm, Marte.
Random kids - decomposing the effects of fertility on labor market outcomes. Seminar; 2013-01-02 - 2013-01-03
UiO Untitled
 
28 Strøm, Marte.
The Effects of Motherhood. EALE Conference; 2013-09-19 - 2013-09-21
UiO Untitled
 
29 Strøm, Marte.
Understanding the gender gap in sickness absence. Sykefravær, arbeid og helse; 2013-02-11 - 2013-02-12
UiO Untitled
 
2012
30 Strøm, Marte.
Foreldres arbeidstilbud. Samfunnsøkonomen 2012 ;Volume 8. p. 22-25
ISF Untitled
 
31 Strøm, Marte.
Understanding the gender gap in sickness absence. Møte i Faggruppen for IA-arbeidet; 2012-11-14 - 2012-11-14
UiO Untitled