Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-6 of 6

2020
1 Eidem, Bjørn.
Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur. : Ruralis 2020 20 p. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(5/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Eidem, Bjørn.
Årsforbruk av biodiesel og annet flytende drivstoff i norsk landbruk. Med skisse til utfasing av fossilt drivstoff innen ti år. : Ruralis 2020 24 p. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(2/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
2019
3 Eidem, Bjørn.
Delrapport om bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk. : Ruralis 2019 15 p. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(2/19)
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Eidem, Bjørn.
Hovedrapport fra prosjekt «REN BIODIESEL SOM DRIVSTOFF I NORSK LANDBRUK». : Ruralis 2019 17 p. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(3/19)
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
5 Sivertsvik, Rita Moseng; Eidem, Bjørn; Brigham, Anne Margrethe; Brobakk, Jostein Tapper.
Er matsikkerheten truet? Klimaendringer og matproduksjon i Norge og Malawi. : Utviklingsfondet 2018 (ISBN 978-82-91923-91-8) 36 p.
BYGDEFORSK Untitled
 
2017
6 Eidem, Bjørn.
Matsikkerhet og internasjonale markeder. : Ruralis 2017 92 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(8/17)
BYGDEFORSK Untitled