Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-8 of 8

2021
1 Vik, Jostein; Melås, Anders; Stræte, Egil Petter; Søraa, Roger Andre.
Balanced readiness level assessment (BRLa): A tool for exploring new and emerging technologies. Technological Forecasting and Social Change 2021 ;Volume 169.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2020
2 Almås, Reidar; Fuglestad, Eirik Magnus; Melås, Anders.
Dei nye distriktsopprøra i lys av varige konfliktlinjer i norsk politikk. I: Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6.
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Brobakk, Jostein Tapper; Melås, Anders.
Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk - hva kan vi lære?. Trondheim: Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning 2020 47 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(7/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Melås, Anders.
Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel. Trondheim: Ruralis 2020 37 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
5 Melås, Anders.
Muligheter og barrierer for innføring av klimatiltak på norske gårder. Trondheim: Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning 2020 45 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(8/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Melås, Anders; Blekesaune, Arild.
En kvantitativ analyse av fremgangen til Senterpartiet ved kommunevalget i 2019. I: Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6. p. 82-103
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
7 Vik, Jostein; Melås, Anders; Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter; Langørgen, Odd Roger.
Smart teknologi i landbruket – kartlegging og modenhetsvurdering. Trondheim: Ruralis 2020 Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(1)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Zahl-Thanem, Alexander; Melås, Anders.
Trender i norsk landbruk 2020. Trondheim: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 2020 79 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/20)
BYGDEFORSK Untitled