Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 79 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance 2020 ;Volume 8.(3) p. 130-141
ISF Untitled
 
2019
2 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and People: Challenges to Democracy. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. p. 1-13
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
3 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 (ISBN 978-1-83867-916-3) Comparative Social Research(Vol. 34)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
4 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites in an egalitarian society : Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 978-3-319-95983-2) 207 p.
ISF Untitled
 
5 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Hva er tillit?. sosiologen.no 2019 p. -
ISF Untitled
 
6 Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens.
The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. p. 203-222
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2018
7 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway. I: Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5. p. 343-362
ISF Untitled
 
8 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research 2018 ;Volume 43.(4) p. 113-140
ISF Untitled
 
9 Gulbrandsen, Trygve Jens.
En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volume 35.(1-2) p. 96-110
ISF Untitled
 
10 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes; Enjolras, Bernard.
An Organizational Landscape in Transformation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. p. 67-116
ISF UiB Untitled
 
2017
11 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus journal of sociology and social policy 2017 ;Volume 8.(3S) p. 39-54
ISF Untitled
 
12 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Fortsatt elite-støtte til den norske modellen?. Stat og styring 2017 ;Volume 27.(4) p. 38-41
ISF Untitled
 
13 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Rise and fall of elites: Professionals as movers?. European Societies 2017 ;Volume 20.(2) p. 159-182
ISF Untitled
 
2016
14 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Institutt for samfunnsforskning, Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-517-0) 104 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-5)
ISF Untitled
 
15 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Элиты и профессионалы/Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya 2016 ;Volume 60.(11) p. 71-83
ISF Untitled
 
16 Storvik, Aagoth Elise Lossius; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition 2016 ;Volume 12.(2) p. 35-45
OSLOMET ISF Untitled
 
2015
17 Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Does it all come tumbling down? Family ownership, workplace closure and the recession. EEA 2015; 2015-08-24 - 2015-08-27
ISF Untitled
 
18 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Eierskap i Norge. I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47881-7. p. 137-152
ISF Untitled
 
19 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites and professions. 12th Conference of The European Sociologiocal Association; 2015-08-25 - 2015-08-28
ISF Untitled
 
20 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-484-5) 94 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2015:011)
ISF Untitled
 
21 Storvik, Aagoth Elise Lossius; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?. I: Kjønn og næringsliv i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48230-5. p. 109-131
HIOA ISF Untitled
 
2014
22 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Revisorene: Mellom næring og offentlig kontroll. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. p. 471-501
ISF Untitled
 
2013
23 Gulbrandsen, Trygve Jens; Eriksen, Ingunn.
Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2013 ;Volume 2013.122 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(006)
ISF Untitled
 
24 Gulbrandsen, Trygve Jens; Sivesind, Karl Henrik.
Nasjonale organisasjoner : En første oversikt. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013 (ISBN 978-82-7763-421-0) 63 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2013-5)
ISF Untitled
 
2012
25 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Business elite trust in the political institutions. World Congress Verdenskongressen i statsvitenskap i Madrid; 2012-07-08 - 2012-07-13
ISF Untitled
 
26 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elite integration – an empirical study. Historical Social Research 2012 ;Volume 37.(1) p. 148-166
ISF Untitled
 
27 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Næringslivselitens tillit til de politiske institusjonene. I: Tillit i Norge. Res Publica 2012 ISBN 9788282260367. p. 150-174
ISF Untitled
 
28 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012 (ISBN 978-82-7763-382-4) 80 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2012-2)
ISF Untitled
 
2011
29 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Why did they fail? Business Exits among Norwegian Shipping Companies since 1970. I: New directions in Norwegian maritime history. St. John's, Nfld: International Maritime Economic History Association 2011 ISBN 978-0-9864973-6-0. p. 199-234
ISF Untitled
 
30 Gulbrandsen, Trygve Jens; Ødegård, Guro.
Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektro 2011 (ISBN 978-82-7763-359-6) 119 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2011-1)
ISF Untitled
 
2010
31 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Familiedynastiers overlevelse innenfor rederinæringen. En sosiologs blikk på nyere norsk skipsfartshistorie. Årbok. Norsk Maritimt Museum 2010 (1) p. 31-71
ISF UiO Untitled
 
32 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Political versus Media Elites in Norway. I: Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology). Brill Academic Publishers 2010 ISBN 9789004179394. p. 117-128
ISF UiO Untitled
 
2009
33 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Family Businesses and Trade Unions. Economic and Industrial Democracy: an international journal 2009 ;Volume 30.(4) p. 592-613
ISF UiO Untitled
 
34 Gulbrandsen, Trygve Jens.
I sentrum for kryssende forventninger : Norges Bedriftsidrettsforbund - strategiske utfordringer og veivalg. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 (ISBN 978-82-7763-315-2) 55 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:014)
ISF Untitled
 
35 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Private Business Lobbying in a Corporatist Society - the Case of Norway. I: European Economic Elites. Berlin: Duncker & Humblot 2009 ISBN 978-3-428-13181-5. p. 375-403
ISF UiO Untitled
 
36 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Ut av familiens eie? eierskifte i familiebedrifter. Søkelys på arbeidslivet 2009 ;Volume 26.(3) p. 299-315
ISF Untitled
 
37 Gulbrandsen, Trygve Jens; Lange, Even.
The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History 2009 ;Volume XXI.(1) p. 175-200
ISF UiO Untitled
 
38 Gulbrandsen, Trygve Jens; Steen Jensen, Ragnhild.
Velferdstiltak i private bedrifter : En litteraturgjennomgang. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 (ISBN 978-82-7763-308-4) 54 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:013)
ISF Untitled
 
2008
39 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elitene og livsløpet. I: Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0787-9. p. 245-252
UiO Untitled
 
40 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Næringslivets velferdspolitiske rolle. Velferd uten stat.; 2008-06-30
ISF Untitled
 
2007
41 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier 2007 (ISBN 978-0-7623-1379-2) 286 p. Comparative Social Research(23)
ISF UiO Untitled
 
42 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Bidrar samarbeid i arbeidslivet til ideologisk moderasjon?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 ;Volume 24. p. 195-206
ISF UiO Untitled
 
43 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elite integration and institutional trust in Norway. Comparative Sociology 2007 ;Volume 6. p. 190-214
ISF UiO Untitled
 
44 Gulbrandsen, Trygve Jens; Hoffmann-Lange, Ursula.
Consensus or polarization? Business and Labour Elites in Germany and Norway. I: Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier 2007 ISBN 978-0-7623-1379-2. p. -
ISF UiO Untitled
 
45 Hoffmann-Lange, Ursula; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Die Verankerung der Sozioökonomischen Konfliktlinie in den deutschen Eliten. I: Einzelinteressen und kollektives Handeln in Demokratien. Festschrift für Ulrich Widmaier. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2007 ISBN 978-3-531-14877-9. p. 187-209
ISF UiO Untitled
 
2006
46 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elite integration and institutional trust in Norway. 20th IPSA World Congress; 2006-07-09
ISF Untitled
 
2005
47 Gulbrandsen, Trygve Jens.
"An Elitist Elite? Elite Perceptions of Challenges to Democracy in Norway". Internasjonal konferanse om eliteforskning; 2005-06-09 - 2005-06-12
ISF Untitled
 
48 Gulbrandsen, Trygve Jens.
"Family businesses and trade unions". The 17th Annual Meeting on Socio-Economics; 2005-06-30 - 2005-07-02
ISF Untitled
 
49 Gulbrandsen, Trygve Jens.
“Flexibility in Norwegian family-owned enterprises”. Family Business Review 2005 ;Volume XVIII. p. 57-76
ISF Untitled
 
50 Gulbrandsen, Trygve Jens.
"Ideological integration and variation within the private business elite in Norway". European Sociological Review 2005 ;Volume 21.(4) p. 329-344
ISF Untitled
 
    Show next list