Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 225 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Hovdhaugen, Elisabeth.
Dropout from Higher Education: Lessons from Norway. Gjesteforelesning Aarhus universitet; 2019-04-03 - 2019-04-03
NIFU Untitled
 
2 Hovdhaugen, Elisabeth.
NIFU Innsikt 2019-17: Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent.
NIFU Untitled
 
3 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0383-8) 38 p. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU Untitled
 
4 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i høyere utdanning Presentasjon av forskningsoppsummering. Kunnskapsdepartementets avdelingsmøte; 2019-05-28 - 2019-05-28
NIFU Untitled
 
5 Hovdhaugen, Elisabeth; Helland, Håvard.
Students in professional programmes: Patterns of higher education attendance. ESA 2019 - European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23
OSLOMET NIFU Untitled
 
6 Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria.
Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not. EAIR Forum; 2019-08-25 - 2019-08-28
NIFU UiO Untitled
 
7 Hovdhaugen, Elisabeth; Skålholt, Asgeir.
Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volume 3.(3) p. 24-42
NIFU Untitled
 
8 Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Do internationally mobile students differ from domestic students? Norwegian students abroad and at home. NERA 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
OSLOMET NIFU Untitled
 
9 Høst, Håkon; Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Lyby, Lars.
Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0412-5) 112 p. NIFU-rapport(15)
NIFU Untitled
 
10 Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter.
The practices of quality management in Norwegian higher education: Collaboration and control in study programme design and delivery. International Journal of Educational Management 2019 ;Volume 33.(4) p. 698-708
NIFU UiO Untitled
 
11 Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth.
International students’ rationales for choice of host country. EAIR Forum; 2019-08-25 - 2019-08-28
NIFU OSLOMET Untitled
 
12 Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth.
Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?. UNIPED 2019 ;Volume 42.(3) p. 274-289
OSLOMET NIFU Untitled
 
13 Wollscheid, Sabine; Hovdhaugen, Elisabeth.
Study success policy patterns in higher education regimes: More similarities than differences?. Higher Education Policy 2019 p. -
NIFU Untitled
 
2018
14 Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete.
Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0364-7) 132 p. NIFU-rapport(31)
NIFU Untitled
 
15 Carlsten, Tone Cecilie; Hovdhaugen, Elisabeth.
Fairness in access to higher education: Policy and practice. 40th Annual EAIR Forum 2018 Budapest; 2018-08-26 - 2018-08-29
NIFU UiO Untitled
 
16 Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy?. SRHE conference; 2018-12-05 - 2018-12-07
NIFU Untitled
 
17 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars; Wiers-Jenssen, Jannecke; Østby, Mona Nedberg.
Menneskelige ressurser. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0. p. -
OSLOMET NIFU Untitled
 
18 Hovdhaugen, Elisabeth.
Karakterbasert opptak er mest rettferdig. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
NIFU Untitled
 
19 Hovdhaugen, Elisabeth.
Utdanningsledelse i høyere utdanning. NMBUs Læringsfestival, workshop for medlemmer av programrådene; 2018-01-30 - 2018-01-30
NIFU Untitled
 
20 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall og hva som fremmer/hindrer gjennomføring i høyere utdanning. Presentasjon på åpen høring i Stortinget; 2018-10-25
NIFU Untitled
 
21 Hovdhaugen, Elisabeth; Carlsten, Tone Cecilie.
Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0353-1) 64 p. NIFU Arbeidsnotat(7)
NIFU Untitled
 
22 Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke.
Participation in adult education and training in countries with high and low participation rates: demand and barriers. International Journal of Lifelong Education 2018 ;Volume 37.(5) p. 560-577
NIFU Untitled
 
23 Hovdhaugen, Elisabeth; Pareja, Rafael Merino.
Moving on, switching gear or staying put: tracking social inequality in secondary school pathways in three European cities. Transition in Youth (TIY) workshop); 2018-09-05 - 2018-09-08
NIFU Untitled
 
24 Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn.
Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018 ;Volume 12.(4)
OSLOMET USN NIFU Untitled
 
25 Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn.
Variation in student success across Europe: Exploring the relevance of system-level explanations. International Journal of Chinese Education 2018 ;Volume 7.(2) p. 229-245
UiO Untitled
 
26 Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth.
Færre karakterer i norsk. Resultat fra evlueringen 2014-2018. Norsklæreren 2018 (4) p. 14-16
OSLOMET NIFU Untitled
 
27 Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine Sophie; Rønsen, Ester.
Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0344-9) 176 p. NIFU-rapport(9)
USN NIFU Untitled
 
28 Tikkanen, Tarja Irene; Hovdhaugen, Elisabeth; Støren, Liv Anne.
Work-related training and workplace learning: Nordic perspectives and European comparisons. International Journal of Lifelong Education 2018 ;Volume 37.(5) p. 523-526
HVL NIFU UIS Untitled
 
2017
29 Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester; Hovdhaugen, Elisabeth.
Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2017 (ISBN 978-82-327-0276-3) 114 p. NIFU-rapport(12)
NIFU Untitled
 
30 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Nås, Svein Olav; Olsen, Bjørn Magne; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Spilling, Olav R; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole; Wilhelmsen, Lars.
Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017. Oslo: Norges forskningsråd 2017 ISBN 978-82-12-03636-9. p. 50-101
NIFU Untitled
 
31 Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Olsen, Bjørn Magne.
Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0257-2) 140 p. NIFU-rapport(4)
NIFU Untitled
 
32 Hovdhaugen, Elisabeth.
Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land.. Kompetanse Norges konferanse; 2017-10-17 - 2017-10-17
NIFU Untitled
 
33 Hovdhaugen, Elisabeth.
Utdanningsledelse i norsk høyere utdanning: Kjennetegn og utfordringer. HFs studielederseminar; 2017-10-19 - 2017-10-19
NIFU Untitled
 
34 Hovdhaugen, Elisabeth; Seland, Idunn.
National test results: representations and misrepresentations. Challenges for municipal and local school administration in Norway. ECER European Conference on Educational Research; 2017-08-25 - 2017-08-25
HIOA NIFU Untitled
 
35 Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn.
The Practices of Quality Management: Collaboration and control of study program delivery. CHER conference; 2017-08-28 - 2017-08-30
NIFU UiO Untitled
 
36 Hovdhaugen, Elisabeth; Vibe, Nils; Seland, Idunn.
National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017
NIFU Untitled
 
37 Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0253-4) 78 p. NIFU-rapport(1)
NIFU Untitled
 
38 Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth.
National tests in Norway: An undeclared standard in education? Practical and political implications of norm-referenced standards. I: Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50855-9. p. 161-179
NIFU Untitled
 
39 Tieben, Nicole; Hovdhaugen, Elisabeth.
Student movement within higher education in Norway and Germany: How admission policies affect transfers in two national educational systems. Conference: Pathways into, through and out of higher education; 2017-09-11 - 2017-09-12
NIFU Untitled
 
2016
40 Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter; Dalseng, Carmen Celine From.
Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2016 (ISBN 978-82-327-0201-5) 68 p. NIFU Arbeidsnotat(10)
NIFU UiO Untitled
 
41 Aksnes, Dag W.; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Schjølberg, Rune Rambæk; Solberg, Espen; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiker, Elisabeth.
Kunnskapsdeling og samarbeid. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Oslo: Norges forskningsråd 2016 ISBN 978-82-12-03543-0. p. 101-128
NIFU Untitled
 
42 Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn.
Global rankings in the Nordic region: challenging the identity of research-intensive universities?. Higher Education 2016 ;Volume 72.(6) p. 781-795
NIFU UiO Untitled
 
43 Elken, Mari; Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth.
Do global university rankings drive convergence? Evidence from the Nordic region. I: Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education. Routledge 2016 ISBN 9781138828117.
NIFU UiO Untitled
 
44 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nås, Svein Olav; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Spilling, Olav R; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole; Wilhelmsen, Lars.
Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Oslo: Norges forskningsråd 2016 ISBN 978-82-12-03543-0. p. 49-100
NIFU Untitled
 
45 Gjerustad, Cay; Federici, Roger Andre; Hovdhaugen, Elisabeth.
Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2016 (ISBN 978-82-327-0193-3) 120 p. NIFU-rapport(16)
NIFU Untitled
 
46 Hovdhaugen, Elisabeth.
Identifying Risks of Non-Completion in Higher Education in Different National and Institutional Contexts - comments to papers. ECER conference; 2016-08-23 - 2016-08-26
NIFU Untitled
 
47 Hovdhaugen, Elisabeth.
Patterns of HE attendance: Student transfer almost as a norm in Norwegian university education. SLLS konferanse, Bamberg; 2016-10-06 - 2016-10-08
NIFU Untitled
 
48 Hovdhaugen, Elisabeth.
Using process indicators to measure higher education quality. NFHE conference, Uppsala; 2016-09-28 - 2016-09-29
NIFU Untitled
 
49 Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild; Stensaker, Bjørn.
Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0174-2) 70 p. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU UiO Untitled
 
50 Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke.
Motivation for participation in different forms of adult learning:unmet demand or insatiable needs?. ECER conference; 2016-08-23 - 2016-08-26
NIFU Untitled
 
    Show next list