Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 251 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2021
1 Hovdhaugen, Elisabeth.
Opptakssystemet innen høyere utdannelse må oppleves som rettferdig. Dagens næringsliv 2021
NIFU Untitled
 
2 Hovdhaugen, Elisabeth; Ekeberg, Ingrid.
I 2020 gikk to milliarder kroner til å dekke skolepenger ved private læresteder i Norge. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2021-03-06
NIFU Untitled
 
3 Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth; Hörmann, Bernadette.
Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2021
NIFU UiO Untitled
 
4 Hovdhaugen, Elisabeth; Nesje, Kjersti; Reegård, Kaja.
Hvordan sikre at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene : Jakten på gode eksempler. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2021 (ISBN 978-82-327-0494-1) 56 p. NIFU-rapport(1)
NIFU Untitled
 
5 Hovdhaugen, Elisabeth; Slåen, Åshild.
Forskar vil fjerne eksamenskarakterar for å utlikne «korona-fordel». NRK.no [Radio] 2021-03-10
NIFU Untitled
 
6 Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Motivation for full degree mobility: analysing sociodemographic factors, mobility capital and field of study. Educational review (Birmingham) 2021
OSLOMET NIFU Untitled
 
7 Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth; Bøckmann, Ester.
Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education 2021 p. -
NIFU Untitled
 
8 Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth.
Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk. UNIPED 2021 ;Volume 44.(1) p. 43-59
NIFU UiO Untitled
 
9 Solberg, Espen; Hovdhaugen, Elisabeth; Gulbrandsen, Magnus; Scordato, Lisa; Svartefoss, Silje Marie; Eide, Thea.
Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2021 (ISBN 978-82-327-0509-2) 154 p. NIFU-rapport(9)
NIFU UiO Untitled
 
2020
10 Aamodt, Per O; Graversen, Ebbe Krogh; Hovdhaugen, Elisabeth; Schmidt, Evanthia Kalpazidou; Maassen, Peter; Stensaker, Bjørn.
The relationship between external quality assurance and the work of study programme leaders: a comparative study. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. p. 43-56
NIFU UiO Untitled
 
11 Bjørkholt, Solveig; Børing, Pål; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nesje, Kjersti; Næss, Terje; Reiling, Rune Borgan; Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole.
Menneskelige ressurser. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet : statistikk og indikatorer 2020. Lysaker: Norges forskningsråd 2020 ISBN 978-82-12-03872-1. p. 78-164
NIFU SSB Untitled
 
12 Helland, Håvard; Hovdhaugen, Elisabeth.
Where family background doesn’t matter to degree outcomes? Short professional degrees, low dropout and the relativistic social status of key public sector professions. Sosiologforeningens vinterseminar 2020; 2020-01-31 - 2020-02-02
NIFU OSLOMET Untitled
 
13 Hovdhaugen, Elisabeth.
Relasjonen mellom kvalitet og frafall i høyere utdanning. Høgskolen Innlandets Kvalitetskonferanse; 2020-05-27 - 2020-05-27
NIFU Untitled
 
14 Hovdhaugen, Elisabeth.
Søking og gjennomføring av høyere utdanning i krisetider. LOs utvalg for høyere utdanning; 2020-08-24 - 2020-08-24
NIFU Untitled
 
15 Hovdhaugen, Elisabeth.
Søkning til høyere utdanning, intervju Dagsrevyen. NRK Dagsrevyen [TV] 2020-07-20
NIFU Untitled
 
16 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i høyere utdanning En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. Dekanmøte; 2020-03-03 - 2020-03-03
NIFU Untitled
 
17 Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde.
Vil årets kull stille svakere?. Dagsavisen 2020
NIFU Untitled
 
18 Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester; Carlsten, Tone Cecilie.
Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327 0453-8) 153 p. NIFU-rapport(4)
NIFU Untitled
 
19 Markussen, Eifred; Daus, Stephan; Hovdhaugen, Elisabeth.
Fra 16 til 30 : Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327 0449-1) 161 p. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
20 Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth.
Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv 2020
NIFU Untitled
 
21 Skålholt, Asgeir; Hovdhaugen, Elisabeth.
Videregående opplæring: Hvor du bor, har noe å si for fullføring, i alle fall for yrkesfag. Utdanningsnytt.no 2020
NIFU Untitled
 
2019
22 Bjørkholt, Solveig; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nesje, Kjersti; Næss, Terje; Sandven, Tore Vang; Sarpebakken, Bo; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Solberg, Espen; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole.
Menneskelige ressurser. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. Lysaker: Norges forskningsråd 2019 ISBN 978-82-12-03810-3. p. 108-183
NIFU SSB Untitled
 
23 Hovdhaugen, Elisabeth.
Dropout from Higher Education: Lessons from Norway. Gjesteforelesning Aarhus universitet; 2019-04-03 - 2019-04-03
NIFU Untitled
 
24 Hovdhaugen, Elisabeth.
Evaluering av regelverket for rangering av søkere til universiteter og høyskoler. Seminarer, for UHR-Øk.adm & UHR-MNT; 2019-11-08 - 2019-11-08
NIFU Untitled
 
25 Hovdhaugen, Elisabeth.
NIFU Innsikt 2019-17: Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent.
NIFU Untitled
 
26 Hovdhaugen, Elisabeth.
Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent. Seminar for fylkekommunen, avslutning av ISCY-prosjekt; 2019-10-25 - 2019-10-25
NIFU Untitled
 
27 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0383-8) 38 p. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU Untitled
 
28 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i høyere utdanning Presentasjon av forskningsoppsummering. Kunnskapsdepartementets avdelingsmøte; 2019-05-28 - 2019-05-28
NIFU Untitled
 
29 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall i profesjons-utdanning og disiplinutdanning - likheter og forskjeller. Universitetet i Agders fagseminar for studieadministrativt ansatte; 2019-11-01 - 2019-11-01
NIFU Untitled
 
30 Hovdhaugen, Elisabeth; Helland, Håvard.
Students in professional programmes: Patterns of higher education attendance. ESA 2019 - European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23
OSLOMET NIFU Untitled
 
31 Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria.
Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not. EAIR Forum; 2019-08-25 - 2019-08-28
NIFU UiO Untitled
 
32 Hovdhaugen, Elisabeth; Skålholt, Asgeir.
Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volume 3.(3) p. 24-42
NIFU Untitled
 
33 Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Do internationally mobile students differ from domestic students? Norwegian students abroad and at home. NERA 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
OSLOMET NIFU Untitled
 
34 Høst, Håkon; Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Lyby, Lars.
Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0412-5) 112 p. NIFU-rapport(15)
NIFU Untitled
 
35 Skålholt, Asgeir; Hovdhaugen, Elisabeth.
Innvandreres gjennomføring i videregående opplæring – forskjeller mellom utdanningsprogram. Sosiologforeningens vinterseminar 2019; 2019-02-01 - 2019-02-03
NIFU Untitled
 
36 Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter.
The practices of quality management in Norwegian higher education: Collaboration and control in study programme design and delivery. International Journal of Educational Management 2019 ;Volume 33.(4) p. 698-708
NIFU UiO Untitled
 
37 Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth.
International students’ rationales for choice of host country. EAIR Forum; 2019-08-25 - 2019-08-28
NIFU OSLOMET Untitled
 
38 Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth.
Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?. UNIPED 2019 ;Volume 42.(3) p. 274-289
OSLOMET NIFU Untitled
 
39 Wollscheid, Sabine; Hovdhaugen, Elisabeth.
Study success policy patterns in higher education regimes: More similarities than differences?. Higher Education Policy 2019 p. -
NIFU Untitled
 
2018
40 Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete.
Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0364-7) 132 p. NIFU-rapport(31)
NIFU Untitled
 
41 Carlsten, Tone Cecilie; Hovdhaugen, Elisabeth.
Fairness in access to higher education: Policy and practice. 40th Annual EAIR Forum 2018 Budapest; 2018-08-26 - 2018-08-29
NIFU UiO Untitled
 
42 Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy?. SRHE conference; 2018-12-05 - 2018-12-07
NIFU Untitled
 
43 Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars; Wiers-Jenssen, Jannecke; Østby, Mona Nedberg.
Menneskelige ressurser. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0. p. -
OSLOMET NIFU Untitled
 
44 Hovdhaugen, Elisabeth.
Karakterbasert opptak er mest rettferdig. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
NIFU Untitled
 
45 Hovdhaugen, Elisabeth.
Utdanningsledelse i høyere utdanning. NMBUs Læringsfestival, workshop for medlemmer av programrådene; 2018-01-30 - 2018-01-30
NIFU Untitled
 
46 Hovdhaugen, Elisabeth.
Årsaker til frafall og hva som fremmer/hindrer gjennomføring i høyere utdanning. Presentasjon på åpen høring i Stortinget; 2018-10-25
NIFU Untitled
 
47 Hovdhaugen, Elisabeth; Carlsten, Tone Cecilie.
Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0353-1) 64 p. NIFU Arbeidsnotat(7)
NIFU Untitled
 
48 Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke.
Participation in adult education and training in countries with high and low participation rates: demand and barriers. International Journal of Lifelong Education 2018 ;Volume 37.(5) p. 560-577
NIFU Untitled
 
49 Hovdhaugen, Elisabeth; Pareja, Rafael Merino.
Moving on, switching gear or staying put: tracking social inequality in secondary school pathways in three European cities. Transition in Youth (TIY) workshop); 2018-09-05 - 2018-09-08
NIFU Untitled
 
50 Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn.
Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge 2018 ;Volume 12.(4)
OSLOMET USN NIFU Untitled
 
    Show next list