Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 50

2020
1 Husum, Tonje Lossius; Thorvarsdottir, Vera; Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar.
‘It comes with the territory’ - Staff experience with violation and humiliation in mental health care - A mixed method study. International Journal of Law and Psychiatry 2020 ;Volume 71:102610. p. 1-8
UiO Untitled
 
2 Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene; Hatling, Trond.
ReCoN-intervensjonen. Strategier for redusert bruk av tvangsinnleggelser.. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2020 32 p.
SAMFORSK UiO Untitled
 
2019
3 Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa; Pedersen, Reidar.
“A plea for recognition” Users’ experience of humiliation during mental health care. International Journal of Law and Psychiatry 2019 ;Volume 62. p. 148-153
UiO Untitled
 
2018
4 Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Between authoritarian and dialogical approaches: Attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry 2018 ;Volume 57. p. 106-112
UiO Untitled
 
5 Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volume 138.(9)
UiO Untitled
 
6 Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar.
En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volume 15.(2-3) p. 98-111
VID UiO Untitled
 
2017
7 Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius; Magelssen, Morten.
Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry 2017 ;Volume 14.(1) p. 151-157
AHUS UiO Untitled
 
8 Brun, Marthe Kirkesæther; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar.
Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volume 54.(2) p. 186-195
UiO Untitled
 
9 Dahm, Kristin Thuve; Steiro, Asbjørn; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Dalsbø, Therese Kristine; Brurberg, Kjetil Gundro.
Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978-82-8082-899-6) 59 p.
AHUS FHI UiO Untitled
 
10 Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius; Nortvedt, Per.
Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. p. 210-228
UiO Untitled
 
11 Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar.
Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene. Fagdag; 2017-05-10 - 2017-05-10
UiO Untitled
 
12 Husum, Tonje Lossius; Diseth, Rigmor Randi.
Faglige utfordringer. Michael 2017 ;Volume 14. Suppl. 20 p. 77-84
UiO Untitled
 
13 Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar.
A survey of mental healthcare staff’s perception of ethical challenges related to the use of coercion in care. I: Beneficial coercion in psychiatry?. Mentis Verlag GmbH 2017 ISBN 9783957430830. p. 203-219
UiO Untitled
 
14 Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar; Aarre, Trond F..
Etiske dilemmaer ved bruk av tvang. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. p. 190-209
HELSEFØRDE UiO Untitled
 
15 Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene.
En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang. Michael 2017 ;Volume 14. Suppl. 20 p. 55-67
UiO Untitled
 
16 Molewijk, Albert Christiaan; Kok, Almar; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw.
Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study. BMC Medical Ethics 2017 ;Volume 18.(37) p. 1-14
UiO Untitled
 
2016
17 Haugvaldstad, Marie Jørgensen; Husum, Tonje Lossius.
Influence of staff's emotional reactions on the escalation of patient aggression in mental health care. International Journal of Law and Psychiatry 2016 ;Volume 49. p. 130-137
UiB UiO Untitled
 
18 Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar.
Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics 2016 ;Volume 25.(1) p. 92-110
UiO Untitled
 
2015
19 Bjørgen, Dagfinn; Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius.
Hvordan forebygge tvang?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volume 52.(12) p. 1077-1079
UiO Untitled
 
20 Dahm, Kristin Thuve; Odgaard-Jensen, Jan; Husum, Tonje Lossius; Leiknes, Kari Ann.
Interventions for reducing coercion in mental health for adults: a systematic review and the impact of updating. Journal of Brain Sciences 2015 ;Volume 1.(1) p. 1-23
FHI UiO Untitled
 
21 Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Aasland, Olaf Gjerløw; Engerdahl, Ingvild Stokke; Pedersen, Reidar.
Ansattes etiske dilemma. På god vei. Nasjonal etikk konferanse; 2015-11-25 - 2015-11-26
UiO Untitled
 
2014
22 Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius; Bjørgen, Dagfinn; Storvold, Aina.
Alternatives to Coercion in Mental Health care. ECMH 3d European Conference on Mental Health; 2014-09-10 - 2014-09-12
UiO Untitled
 
2013
23 Steihaug, Sissel; Werner, Anne; Husum, Tonje Lossius.
Work and activity in rehabilitation of persons with co-occuring severe mental health difficulties and substance use problems. Health 2013 ;Volume 5.(6A2) p. 76-86
AHUS SINTEF Untitled
 
24 Ådnanes, Marian; Husum, Tonje Lossius; Kaspersen, Silje Lill.
Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volume 50.(11) p. 1066-1073
SINTEF Untitled
 
25 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg.
Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055221) 110 p. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
26 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg.
Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055221) 123 p.
SINTEF Untitled
 
2012
27 Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine; Reinar, Liv Merete.
Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2012 (ISBN 978-82-8121-484-2) 106 p. Rapport fra Kunnskapssenteret(9)
FHI OSLOMET SINTEF Untitled
 
28 Jensberg, Heidi; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna; Husum, Tonje Lossius.
Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien 2012 ;Volume 40.(2) p. 100-122
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
29 Steihaug, Sissel; Hjort, Haldis; Husum, Tonje Lossius.
Evaluering av ""Mestringsveier til arbeid"". : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214053951) 78 p. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2011
30 Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm; Husum, Tonje Lossius.
Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A - om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050424) 76 p. SINTEF Rapport(A18961)
SINTEF Untitled
 
31 Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein; Ruud, Torleif.
Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in acute psychiatric wards. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2011 ;Volume 46.(9) p. 893-901
AHUS NTNU SINTEF UiO Untitled
 
32 Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius.
Som natt og dag?Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2011 (ISBN 978-82-7609-296-7) 56 p. AFI-notat(9)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
33 Nyttingnes, Olav; Husum, Tonje Lossius.
Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2011 ;Volume 64.(3) p. 20-32
AHUS UiO Untitled
 
34 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Husum, Tonje Lossius; Rantalaiho, Minna.
Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evalueringen av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien 2011 ;Volume 39.(2) p. 86-115
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
35 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Rantalaiho, Minna; Husum, Tonje Lossius.
Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov - Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene mekling som nyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen?. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2011 (ISBN 978-82-14-05188-9) 192 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
36 Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Husum, Tonje Lossius.
Tvang og tilgjengelighet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2010 ;Volume 7.(2) p. 98-100
UIA UiO Untitled
 
37 Edwards, Victoria Ibabao; Husum, Tonje Lossius.
La oss snakke om seksualitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2010 ;Volume 7.(4) p. 290-292
SINTEF Untitled
 
38 Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein; Ruud, Torleif.
A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research 2010 ;Volume 10.
AHUS NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2009
39 Hjort, Haldis; Husum, Tonje Lossius.
Tvang i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009 ;Volume 46.(12) p. 1169-1174
SINTEF Untitled
 
40 Husum, Tonje Lossius; Hjort, Haldis.
Menneskerettigheter i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009 ;Volume 46.(12) p. 1169-1174
SINTEF Untitled
 
2008
41 Hem, Karl-Gerhard; Husum, Tonje Lossius.
Prevalens av autisme. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045079) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
42 Husum, Tonje Lossius; Finset, Arnstein; Ruud, Torleif.
The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasibility. International Journal of Law and Psychiatry 2008 ;Volume 31.(5) p. 417-422
SINTEF UiO Untitled
 
2006
43 Blesvik, Siri; Diseth, Rigmor; Husum, Tonje Lossius; Kogstad, Ragnfrid; Orenfellen, Hege J.; Thune, Gro Hillestad.
Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006 ;Volume 126.(12) p. 1616-8
HINN OSLOMET SINTEF UiO Untitled
 
44 Husum, Tonje Lossius.
Studien om tvang. Seminar Husbanken; 2006-03-29
SINTEF Untitled
 
45 Husum, Tonje Lossius; Thune, Gro H..
Menneskerettigheter - også for psykiatriske pasienter i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006 ;Volume 12.(126) p. 1616-1618
SINTEF Untitled
 
2005
46 Gråwe, Rolf W.; Hagen, Helge; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas; Ruud, Torleif.
Pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne - september 2004. : SINTEF 2005 (ISBN 8214037786) 58 p.
SINTEF Untitled
 
47 Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif.
Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004. : SINTEF 2005 (ISBN 8214037999) 42 p. SINTEF Rapport(STF78 A054507)
SINTEF Untitled
 
48 Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif.
Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005. : SINTEF 2005 (ISBN 8214038308) 44 p. SINTEF Rapport(STF/8 A054512)
SINTEF Untitled
 
49 Husum, Tonje Lossius; Gråwe, Rolf Wilhelm; Bjørngaard, Johan Håkon.
Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet. : SINTEF 2005 (ISBN 8214036704) 69 p. SINTEF Rapport(STF78A045022)
SINTEF Untitled
 
50 Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas; Hatling, Trond.
Analyse av tvang i psykisk helsevern. : SINTEF 2005 (ISBN 8214039185) 100 p.
SINTEF Untitled