Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 159 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode; Langhelle, Oluf.
Adapting design to context. A comparative study of three international organizations.. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2020-01-06 - 2020-01-08
UIS UiO Untitled
 
2019
2 Eivind Sten, Andreassen.
The Implementation of Strategies against Antimicrobial Resistance. A Case Study of the Primary Care Sector within three Norwegian Municipalities.. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 63 p.
UiO Untitled
 
3 Elvbakken, Kari Tove; Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli.
Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2019-01-07 - 2019-01-09
UIA UiB UiO Untitled
 
4 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
The WTO’s governance system for food trade. 4th International Conference on Public Policy (ICPP); 2019-06-26 - 2019-06-28
UiO UIS NIBIO Untitled
 
5 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain. ECPR General Conference; 2019-09-04 - 2019-09-04
UIS UiO Untitled
 
6 Gezelius, Stig Strandli; Holm, Arne; Stokstad, Sigrid; Storstad, Oddveig; Veggeland, Frode.
Selektiv dokumentasjon av dyrevelferd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
OSLOMET USN NIBIO UiO Untitled
 
7 Haugen, Marte.
Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv - En komparativ studie av Norge og Nederland som undersøker hvordan AMR-strategier er implementert i disse landene og hvorvidt arbeidet med antibiotikaresistens bygger på tilnærmingen One Health.. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 101 p.
UiO Untitled
 
8 Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
The Design of International Organizations. ECPR General Conference; 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO NIBIO UIS Untitled
 
9 Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode.
Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition 2019 ;Volume 54.(4) p. 661-685
NIBIO NORCE UiO Untitled
 
10 Solberg, Marielle.
Antibiotikaresistens og One Health - En systematisk litteraturstudie og dokumentanalyse som undersøker i hvilken grad One Health-tilnærmingen er implementert i Norge for å håndtere antibiotikaresistens og hva som kan forklare implementeringsprosessen. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 72 p.
UiO Untitled
 
11 Veggeland, Frode.
EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (helsefeltet som eksempel). Undervisning, statsvitenskap, NTNU; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiO Untitled
 
12 Veggeland, Frode.
FORENTE NASJONER (FN): krig, fred og helse. Undervisning, statsvitenskap, UiS; 2019-03-01 - 2019-03-01
UiO Untitled
 
13 Veggeland, Frode.
Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering. Kurs i krisehåndtering; 2019-03-26 - 2019-03-26
UiO Untitled
 
14 Veggeland, Frode.
Multilevel Governance and Horizontal Coordination in Crisis Management. ECPR General Conference; 2019-09-04 - 2019-09-07
NIBIO UiO Untitled
 
15 Veggeland, Frode.
Verdens handelsorganisasjon (WTO) og global handel. Undervisning, statsvitenskap, UiS; 2019-04-12 - 2019-04-12
UiO Untitled
 
16 Veggeland, Frode; Martinussen, Pål Erling; Rydland, Håvard T..
Low political trust is bad for your health: A comparative study of 24 European countries. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2019-01-07 - 2019-01-09
NTNU UiO Untitled
 
2018
17 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations. IPSA World Congress; 2018-07-22 - 2018-07-25
UIS UiO Untitled
 
18 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade. ECPR General Conference; 2018-08-22 - 2018-08-25
UIS UiO Untitled
 
19 Lamprinakis, Lampros; Veggeland, Frode.
Uncovering the strategies within the decision-making framework of food risk analysis in the Nordics. Belfast Summit on Global Food Integrity; 2018-05-28 - 2018-05-31
NIBIO UiO Untitled
 
20 Mitterer, Stefan J..
Comparing the Implementation of Electronic Patient Record (EPR) Systems in Germany and Norway What are the key factors explaining differ-ences in implementation of Electronic Pa-tient Record systems in Germany compared to Norway?. Oslo: University of Oslo 2018 66 p.
UiO Untitled
 
21 Nordeng, Zuzana; Veggeland, Frode.
The implementation of European Union (EU) rules on cross-border care: moving towards convergence?. Health Economics, Policy and Law 2018 p. -
NIBIO UiO VF Untitled
 
22 Pudic, Natasa.
The role of WHO, WTO and ISDS in global health governance explained through global regulation of tobacco. Oslo: University of Oslo 2018 80 p.
UiO Untitled
 
23 Rostami, Mouza.
Utfører helsehus tjenester etter hensikten? Utfordringer knyttet til helsehus.. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 74 p.
UiO Untitled
 
24 Sikveland, Helene.
Prevensjonsmidler og forebygging av provosert abort - En litteraturstudie som undersøker om gratis eller subsidierte prevensjonsmidler reduserer antall aborter, og om Helsedirektoratets anbefaling om gratis prevensjon bygger på en rasjonell beslutningsproses. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 92 p.
UiO Untitled
 
25 Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode.
Governing ‘Wicked Problems’ in a Globalized World: Revisiting the Coordination Dilemma. ECPR General Conference; 2018-08-22 - 2018-08-25
UIA UiO Untitled
 
26 Veggeland, Frode.
EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (med matfeltet som eksempel). Undervisning, statsvitenskap, NTNU; 2018-04-10 - 2018-04-10
UiO Untitled
 
27 Veggeland, Frode.
Koordinering på tvers av sektor og styringsnivå: nødvendig, men umulig?. Forelesning; 2018-01-31 - 2018-01-31
UiO Untitled
 
28 Veggeland, Frode.
Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering. Kurs i krisehåndtering; 2018-04-17 - 2018-04-17
UiO Untitled
 
29 Veggeland, Frode.
Presentasjon av funn fra ANIWEL-prosjektet (Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren). Møte i interregionalt fagforum Dyrevelferd - Mattilsynet; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiO Untitled
 
30 Veggeland, Frode.
Realization of animal welfare goals in Norway’s food sector. Nordic Meeting on the Modernisation of Meat Control and Animal Welfare Inspection at slaughterhouses; 2018-03-07 - 2018-03-08
UiO Untitled
 
31 Veggeland, Frode.
Regulatory Cooperation in Transatlantic Relations: The Case of Food Trade. Annual conference in political science; 2018-01-08 - 2018-01-10
NIBIO UiO Untitled
 
32 Veggeland, Frode; Lundmark, Frida; Berg, Charlotte; Vågsholm, Ivar.
The Challenge of Coordination in Food Governance: Governing Animal Welfare in Norway and Sweden. ECPR General Conference; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
2017
33 Kaldestad, Tone.
Innføring av medikamentfri behandling i egne enheter i psykisk helsevern - en studie av politisk prosess. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 100 p.
UiO Untitled
 
34 Levang, Hanne Amundsen.
Russian-Norwegian Cooperation Efforts in Combating HIV and AIDS: A Qualitative Case Study on the Effects of Government and Governance Structures. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 78 p.
UiO Untitled
 
35 Nordeng, Zuzana; Veggeland, Frode.
Moving towards Convergence in Europe? The Implementation of EU rules on Cross-Border Care in Germany and Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2017-01-04 - 2017-01-06
UiO VF Untitled
 
36 Nordengen, Egil.
Spiller fagbakgrunn noen rolle for hvordan en avdelingsleder i sykehus utøver ledelse?. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 58 p.
UiO Untitled
 
37 Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode.
Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition 2017 p. -
NIBIO NORCE UiO Untitled
 
38 Sillerud, Kaja Ceciliie.
Forsøk med kommunal drift av DPS Skrivebordspolitikk eller en ønsket faglig utvikling av de lokalbaserte psykisk helse- og (rus) tjenestene?. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 73 p.
UiO Untitled
 
39 Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode.
Challenges of complex policy coordination: A cross-country comparison of systems for combating antimicrobial resistance. XVIII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
NIBIO UiO Untitled
 
40 Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode.
Cross-Border and Cross-Sectorial Health Governance: A Conceptual Framework. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2017-01-04 - 2017-01-06
NIBIO UiO Untitled
 
41 Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode.
How to Manage the Unmanageable? A Comparative Study of the Governance of Antimicrobial Resistant Bacteria. Nasjonal forskningskonferanse i helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15
NIBIO UiO Untitled
 
42 Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode.
How to Manage the Unmanageable? A Social Science Approach to the Governance of Antimicrobial Resistance. Global Challenges – Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-21
NIBIO UiO Untitled
 
43 Veggeland, Frode.
Europeanization of public policy: Agricultural and health policies. Forelesning på EU-kurs; 2017-09-14 - 2017-09-14
NIBIO UiO Untitled
 
44 Veggeland, Frode.
Europeisering av helsepolitikken. Michael 2017 ;Volume 2017.(14) Suppl. 19 p. 228-240
UiO Untitled
 
45 Veggeland, Frode.
Global health governance – «global helsestyring». Forelesning på kurs i Public Health; 2017-09-20 - 2017-09-20
NIBIO UiO Untitled
 
46 Veggeland, Frode.
Hvordan styre Helse-Norge? En kort introduksjon til helsepolitiske utfordringer i dagens Europa: antibiotikaresistens og EU. Åpen Dag, Universitet iOslo; 2017-03-09 - 2017-03-09
NIBIO UiO Untitled
 
47 Veggeland, Frode.
Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL). Prosjektpresentasjon; 2017-11-23 - 2017-11-23
UiO Untitled
 
48 Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli.
An Integrated Governance Approach to ‘Wicked Problems’: The Case of Antimicrobial Resistance. 3rd International Conference on Public Policy in Singapore, 28-30th of June 2017.; 2017-06-28 - 2017-08-30
NIBIO UiO Untitled
 
2016
49 Abbasi, Akiko.
The international recruitment of healthcare workers in Japan and Norway: A case study. Oslo: Universitetet i Oslo 2016 86 p.
UiO Untitled
 
50 Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode.
Historiske veivalg i jordbrukspolitikken. I: Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1743-4. p. 23-40
NIBIO NORCE UiO UIS Untitled
 
    Show next list