Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 201 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Selvig, Erling; Lilleholt, Kåre.
Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03414-0) 443 p.
UiO Untitled
 
2018
2 Lilleholt, Kåre.
Digitale omsetningsgjeldsbrev?. I: Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 ISBN 9788757441130.
UiO Untitled
 
3 Lilleholt, Kåre.
Human rights aspects of consumer protection under EU law. I: Legal Pluralism - cui bono?. : Tartu University Press 2018 ISBN 9789949778409.
UiO Untitled
 
4 Lilleholt, Kåre.
Norwegian Supreme Court: The Law of the Assignor's Home Country is Applicable to Third-Party Effects of Assignments of Claims. IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2018 ;Volume 38.(5) p. 539-541
UiO Untitled
 
5 Lilleholt, Kåre; Wyller, Christian Fr..
Borettslovene. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 (ISBN 9788205514515) 806 p.
UiO Untitled
 
2017
6 Lilleholt, Kåre.
Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-55808-6) 706 p.
UiO Untitled
 
2016
7 Irgens-Jensen, Harald; Lilleholt, Kåre.
Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar. Institutt for privatretts seminarrekke; 2016-03-15 - 2016-03-15
UiO Untitled
 
8 Lilleholt, Kåre.
Krav til praktiske juridiske oppgåvetekstar. Jussens venner 2016 p. 61-67
UiO Untitled
 
9 Lilleholt, Kåre.
Lovspråket og nynorsken. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 333-340
UiO Untitled
 
10 Lilleholt, Kåre.
Tilsetjingsforholdet som kontrakt – «den almindelige Civilrets Vanmagt»?. I: Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025995. p. 411-419
UiO Untitled
 
11 Lilleholt, Kåre.
Verknader av brot på lovfastsette informasjonsplikter i forbrukarforhold. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 291-305
UiO Untitled
 
12 Lilleholt, Kåre; Volens, Urmas.
Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects. European Review of Private Law 2016 (5) p. 759-790
UiO Untitled
 
2015
13 Lilleholt, Kåre.
Grenser for kontraktsfridommen. I: Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3321-0. p. 259-278
UiO Untitled
 
14 Lilleholt, Kåre.
Medarbeidar for norsk rett.. I: European Condominium Law. Cambridge University Press 2015 ISBN 978-1-107-09389-8.
UiO Untitled
 
15 Lilleholt, Kåre.
Ny straffelov og det siviliserte samfunnet. Lov og Rett 2015 p. 444-445
UiO Untitled
 
16 Lilleholt, Kåre.
Oppgjer ved eigedomskjøp utan usikra kreditt. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(1) p. 39-57
UiO Untitled
 
17 Lilleholt, Kåre.
Solid punktum for soga om Høgsterett. Dag og Tid 2015 p. -
UiO Untitled
 
18 Lilleholt, Kåre.
The Influence of Human Rights and Basic Rights in Norway. I: The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law. Springer 2015 ISBN 978-3-319-25335-0. p. 473-482
UiO Untitled
 
19 Lilleholt, Kåre; Kalamees, Piia; Sein, Karin.
Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law. EuCML (Munich) 2015 p. 29-38
UiO Untitled
 
20 Selvig, Erling; Lilleholt, Kåre.
Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-025445) 423 p.
UiO Untitled
 
2014
21 Lilleholt, Kåre.
A European Property Law?. I: Studi in onore di Giovanni Iudica. Milano: Egea 2014 ISBN 9788883502262. p. 791-800
UiO Untitled
 
22 Lilleholt, Kåre.
Alminnelig formuerett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01406-7. p. 165-198
UiO Untitled
 
23 Lilleholt, Kåre.
Fast eiendoms rettsforhold. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. p. 199-209
UiO Untitled
 
24 Lilleholt, Kåre.
Geneviève Helleringer and Kai Purnhagen (eds), Towards a European Legal Culture (Baden-Baden/München/Oxford: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2014). European Review of Private Law 2014 (4) p. 597-600
UiO Untitled
 
25 Lilleholt, Kåre.
Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-01992-5) 737 p.
UiO Untitled
 
26 Lilleholt, Kåre.
Kontraktsrett og obligasjonsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. p. 210-276
UiO Untitled
 
27 Lilleholt, Kåre.
Norway: Non-secured Instant Loans to Consumers. Juridica International 2014 ;Volume 22. p. 51-56
UiO Untitled
 
28 Lilleholt, Kåre.
Omtale av Elisabeth Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag. Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser (Jure Förlag, Stockholm 2013). Juridisk Tidskrift 2014 ;Volume 2014-15.(1) p. 198-200
UiO Untitled
 
29 Lilleholt, Kåre; Kalamees, Piia.
Early Termination of Consumer Contracts for the Leasing of Cars under Estonian and Norwegian Laws. European Review of Private Law 2014 (4) p. 545-558
UiO Untitled
 
30 Lilleholt, Kåre; Sein, Karin.
Enforcement of Security Rights in Residential Immovable Property and Consumer Protection: An Assessment of Estonian and Norwegian Law. Oslo Law Review 2014 ;Volume 1.(1) p. 20-46
UiO Untitled
 
2013
31 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 13-16
UiO Untitled
 
32 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 978-82-05-42443-2) 703 p.
UiO Untitled
 
33 Lilleholt, Kåre.
Application of General Principles in Private Law in the Nordic Countries. Juridica International 2013 (20) p. 12-19
UiO Untitled
 
34 Lilleholt, Kåre.
Ny norsk kjøpsrett? Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøpsrett. Lov og Rett 2013 p. 51-66
UiO Untitled
 
35 Lilleholt, Kåre.
Nye trendar i formueretten. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. p. 140-145
UiO Untitled
 
36 Lilleholt, Kåre.
Revitalisering av generalklausulen?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 ;Volume 126.(4-5) p. 550-566
UiO Untitled
 
37 Lilleholt, Kåre.
The right to housing and its impact on contract law. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 363-373
UiO Untitled
 
38 Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Syse, Aslak.
Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 13-16
UiO Untitled
 
2012
39 Andenæs, Mads; Lilleholt, Kåre.
Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, with introduction by the editors (Andenas and Lilleholt). European Business Law Review 2012 ;Volume 23.(6) p. 861-912
UiO Untitled
 
40 Lilleholt, Kåre.
Allmenn formuerett. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215019819) 357 p.
UiO Untitled
 
41 Lilleholt, Kåre.
Wind Power, Ownership, and Neighbours. Norwegian Supreme Court Case 27 May 2011. European Review of Private Law 2012 ;Volume 20.(4) p. 1139-1147
UiO Untitled
 
2011
42 Andenæs, Mads; Lilleholt, Kåre.
Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law. Introduction. Social Science Research Network 2011
UiB UiO Untitled
 
43 Lilleholt, Kåre.
Bustadjussen gjennom førti år. I: Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-648-3. p. 355-363
UiO Untitled
 
44 Lilleholt, Kåre.
European Private Law: Unification, Harmonisation or Coordination?. I: The Foundations of European Private Law. Hart Publishing Ltd 2011 ISBN 978-1-84946-065-1. p. 353-361
UiO Untitled
 
45 Lilleholt, Kåre.
Fast eiendom. Litteratur. Bokomtale. Line A. Parelius og Sverre Bragde-Ellenes: Husleieavtaler, 2. utgave, Fagbokforlaget, Oslo 2010. 328 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) p. 18-
UiO Untitled
 
46 Lilleholt, Kåre.
Fast eiendom. Rt. 2011 s. 509 U. Utlegg i festerett omfattar hus som seinare festar fører opp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) p. 12-12
UiO Untitled
 
47 Lilleholt, Kåre.
Forbrukarvernets framtid i Norden. I: Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Stockholm: Den svenska styrelsen 2011 p. 457-458
UiO Untitled
 
48 Lilleholt, Kåre.
Omtale av Hans Fredrik Marthinussen, Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, Oslo 2010. Lov og Rett 2011 ;Volume 50.(4) p. 251-252
UiO Untitled
 
49 Lilleholt, Kåre.
Omtale av Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, Oslo 2010. Lov og Rett 2011 ;Volume 50.(3) p. 186-188
UiB Untitled
 
50 Lilleholt, Kåre.
Passing of Risk and the Risk of Mystification: Some Drafting Issues. European Review of Private Law 2011 (6) p. 921-929
UiO Untitled
 
    Show next list